სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი თანამდებობის დასაკავებლად

 

სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორიის ლაბორანტი - ერთი საშტატო  ერთეული

 

შესასრულებელი სამუშაო

 

  • გამოსაკვლევი ნიმუშების დაჭრა, გახეხვა, მოწამვლა და მეტალოგრაფიული კვლევა ოპტიკურ მიკროსკოპზე;
  • გამოსაკვლევი ნიმუშების ფიზიკური მახასიათებლების შესწავლა: სიმკვრივე, შინაგანი ხახუნი, მაგნიტური ამთვისებლობა, წინააღმდეგობა.
  • გამოსაკვლევი ფხვნილთა კომპოზიციების საწყისი ნარევების მომზადება ბლენდერსა და ატრიტორულ წისქვილში.
  • კომპუტერული პროგრამების ცოდნა და მისი გამოყენება მუსაობისა

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი  აცხადებს ღია  კონკურსს  შემდეგი   თანამდებობის დასაკავებლად

 

ინჟინრის    - ერთი  საშტატო ერთეული (ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორიაში)

 

ესასრულებელი სამუშაო

·      სამეცნიერო-კვლევითი და ტექნოლოგიური სამუშაოების შესრულებისათვის საჭირო თანამედროვე მეთოდებისა და აპარატურის (ტექნიკური საშუალებები-ფოლადსადნობი ელექტრო-რკალური და მაღალი სიხშირის ინდუქციური ღუმელები);·      ფერადი ლითონების ზუსტი ჩამოსხმა, სხმული ლითონის მაკრო და მიკრო სტრუქტურული აღნაგობის დადგენა;განსხვავებული თვისებების მასალების მირჩილვის პროცესების დახვეწა, შესაბამისი ექსპერიმენტული დანადგარების გამართვა და ექსპლუატაცია. 

 

ვულოცავთ ინსტიტუტის დირექტორს, აკადემიკოს გიორგი თავაძეს 75 წლის იუბილეს