სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია
დავით კვასხვაძე
მკვლევარი სპეციალისტი
kvaskhvadzedaviti@gmail.com

განათლება

2015-2019წ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (სტუ), ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, საბაკალავრო პროგრამა;

2019-2021წ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (სტუ), ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, სამაგისტრო პროგრამა. 

სამუშაო გამოცდილება

2018 - 2018წწ.  - სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ტექნიკოსი;
2019 - დრემდე - სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ინჟინერი.


სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

  • 2017-2018წწ. - საბიუჯეტო თემა: ტიტან-ქრომის კარბიდების ფუძეზე თმს კომპაქტირებით საჯავშნე ლითონკერამიკული გრადიენტული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება - შემსრულებელი;
  • 2019-2020წ. - საგრანტო პროექტი: რკინისშემცველი ნარჩენებიდან და იაფი ბორშემცველი ნედლეულიდან ძვირადღირებული ბორშემველი ლიგატურების მიღება.

     

დამატებითი ინფორმაცია

ენები
ინგლისური
B1 (საშუალო)
რუსული
B1 (საშუალო)


ექსპერიმენტებში მონაწილეობის გამოცდილება;
• მეტალურგიის და მასალათმცოდნეობის პროფილის სპეციფიკის ცოდნა;
• სპეციფიურ ხელსაწყო-დანადგარებზე მუშაობის გამოცდილება;
• ცვლილებებისადმი ადაპტირების უნარი;
• სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;
• Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook).