სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
2017-წელს მიღებულია 3 პატენტი

• საქპატენტი, საქართველო, განაცხადის ნომერი 13750/01 (პატენთ მფლობელი ინსტიტუტი) ავტორები: გ. ზახაროვი, ზ.ასლამაზაშვილი, გ.თავაძე, გ.ონიაშვილი ა.ჭირაქაძე,ა.ხვადაგიანი გ.მიქაბერიძე. პატენტის #P6541 „ფხვნილოვანი ექზოთერმული კაზმებიდან არაორგანული მასალების ნაკეთობების მიღების ხერხი“.


• საქპატენტი, საქართველო, განაცხადის ნომერი 13797/01; (პატენტ მფლობელი ინსტიტუტი). ავტორები: გ. ზახაროვი, ზ.ასლამაზაშვილი, გ.თავაძე, გ.ონიაშვილი პატენტის #P6622. „ფერომანგანუმის მიღების ხერხი“.


• საქპატენტი, საქართველო,; (პატენტ მფლობელი ინსტიტუტი). ავტორები: გ. ზახაროვი, ზ.ასლამაზაშვილი, გ.თავაძე, გ.ონიაშვილი ა.ჭირაქაძე, ა.ხვადაგიანი გ.მიქაბერიძე. პატენტი, #P6682 „სხმული შენადნობების მიღების ხერხი და მოწყობილობა“.

23-06-2019    ნანახია: 733-ჯერ