სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 2 ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია
მალხაზ რუსაძე
მეცნიერ თანამშრომელი