სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ნანომეცნიერებისა და ნანოტექნოლოგიების ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

UDC (უაკ) 620.3(038)

შ-952

 

ლექსიკონი მოიცავს 368 ISO/TS 80004 სერიის სტანდარტებით დადგენილ და სამეცნიერო ლიტერატურაში ხშირად გამოყენებულ. მაგრამ ჯერ კიდევ არასტანდარტიზებულ ნანომეცნიერებისა და ნანოტექნოლოგიის 384 ტერმინს, რომლებსაც ახლავს განმარტება ქართულ ენაზე  და ინგლისურ-რუსული შესატყვისები.

ლექსიკონი განკუთვნილია დისციპლინათშორისი კვლევებითა და სასწავლო-საგანმანათლებლო საქმიანობით დაკავებული სხვადასხვა პროფესიის მეცნიერთა ფართო წრისა და მრეწველობისა და ბიზნესის სექტორების წარმომადგენლებისათვის. ჰარმონიზებული ნანოტერმი-ნოლოგია ხელს შეუწყობს ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტთა ურთიერთგაგებინებას.

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს 2021 წლის 20 ოქტომბრის და სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს 2022 წლის 10 მარტის გადაწყვეტილებით ლექსიკონს რეკომენდაცია მიეცა გამოსაცემად.

 

რედაქტორი - თეიმურაზ ნამიჩეიშვილი (ტექნ. მეცნ.დოქტორი)

ექსპერტ - რედაქტორები ენის საკითხებში:

ნინო დათეშიძე,

ნათელა მუზაშვილი (ფილოლ. დოქტორი),

მარინე ოსაძე (ფილოლ. დოქტორი),

ლია ქაროსანიძე  (ფილოლ. მეცნ. დოქტორი),

ინგა ჯიბუტი

რეცენზენტი - ოთარ ცაგარეიშვილი (ფიზ. მათ. აკად. დოქტორი)

დიზაინერი – ვასილ შურაძე

 

© ო. შურაძე, 2022

30-03-2022    ნანახია: 845-ჯერ