სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სილიციუმი - მთის ქანებიდან ელექტრონიკამდე

მონოგრაფია მიეძღვნა თანამედროვე ტექნოლოგიებისათვის შეუცვლელი მასალის, სილიციუმის მიღების მეთოდების, თვისებების და გამოყენების აღწერას. მონოგრაფიაში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის მეცნიერების მიერ განხორციელებულ კვლევებთან ერთად აღწერილია შედეგები იმ მრავალწლიანი მეცნიერული კვლევებისა, რომელნიც იქნა ჩატარებული მოხსენებების წარდგენით ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში. წლების მანძილზე ჩატარებულმა ექსპერიმენტებმა განაპირობა შედეგების გამოქვეყნება მაღალი რეიტინგის საერთაშორისო ჟურნალებში და მოსხენებების წარდგენა საერთოშორისო კონფერენციებზე. დაგროვილი მდიდარი მასალა სილიციუმის  შესახებ არ არის განხილული არცერთ მონოგრაფიაში ასეთი სახით. წარმოდგენილი მონოგრაფია, საიმედო ცნობებით სილიციუმზე, მისი ამოუწურავი შესაძლებლობების და მნიშვნელობის წარმოსაჩენად საქართველოსთვის, უდავოდ დააინტერესებს ნახევარგამტარული მასალების სფეროში მომუშავე სპეციალისტებს, მათ შორის ფიზიკოსებს, ქიმიკოსებს, მეტალურგებს, დოქტორანტებს და მაგისტრის და ბაკალავრის ხარისხის მქონე სტუდენტებს.

 

20-07-2023    ნანახია: 816-ჯერ