სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”, თბილისი, 30 მარტი, 2011

ა.ჯანელიძე ი.ჯანელიძე ნ.ესიავა გ.ჯანელიძე  "რელაქსაციური პროცესები მონოკრისტალურ გალიუმის ფოსფიდში" გვ: 126-127 2011.

 

შესწავლილი იქნა გრეხითი რხევების 0.5-5.0 ჰც სიხშირეებისა და 20-7500  C  ტემპერატურათა ინტერვალებში არალეგირებული გალიუმის ფოსფიდის  მასიურ მონოკრისტალებში მექანიკური რელაქსაციური პროცესები.

2-12-2011    ნანახია: 1 886-ჯერ