სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ლითონმცოდნეობისა და ლითონთა თერმული დამუშავების ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი

ლითონმცოდნეობისა და ლითონთა თერმული დამუშავების ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი
წიგნი განხილული და მოწონებულია, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოსა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლითონთა ტექნოლოგიისა და ლითონმცოდნეობის კათედრის სხდომაზე.

ტერმინოლოგიური ლექსიკონი შეიცავს 1535 ტერმინს ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ ენებზე. მოცემულია მათი განმარტება ქართულ ენაზე. ტერმინთა ნაკრები მოიცავს პრაქტიკულად ყველა ძირითად ცნებას ლითონების და შენადნობების სტრუქტურული აღნაგობის, ფიზიკური, ქიმიური და მექანიკური თვისებების შესახებ, თერმულ და ქიმიურ-თერმულ დამუშავებაში, კრისტალოგრაფიაში.

წიგნი განკუთვნილია სპეციალისტების ფართო წრეებისთვის-მეცნიერ მუშაკებისთვის, წარმოებაში დასაქმებული ინჟინრების და მუშებისთვის, ტექნიკურ სასწავლებელთა და უმაღლესი სკოლების მასწავლებელთა და სტუდენტებისთვის, ასპირანტებისთვის, სამეცნიერო-ტექნიკური ლიტერატურის მთარგმნელთათვის.

შეადგინა: ომარ შურაძე

მთავარი რედაქტორი ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი ნუგზარ ზოიძე
რედაქტორი ტერმინოლოგიურ წრეში ინგა ჯიბუტი
რეცენზენტი - ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ვასილ კოპალეიშვილი


© ო.შურაძე 1993
მწერალთა დამოუკიდებელი ასოციაცია "გულანი" თბილისი 1993

11-05-2011    ნანახია: 1 944-ჯერ