სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
დამხმარე პერსონალი
რუსუდან გორთამაშვილი
იურისტი-ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი
2-380-716
ruska0492@gmail.com

დაბადების თარიღი

04.06.1992

განათლება

  • 2010 - 2014 წწ. - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი - სამართლის, სოციალური მეცნიერებებისა და დიპლომატიის ბაკალავრი;
  • 2010 - 2013 წწ. - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი - იურიდიული ინგლისურის კურსი;
  • 2014 - 2016 წწ. - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი - სოციალური მეცნიერებების მაგისტრი;

სამუშაო გამოცდილება

  • 2014 წ. - დღემდე  -  სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, იურისტი;

დამატებითი ინფორმაცია

ტრენინგები და სერტიფიკატები:

  • არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმა საქართველოში - მედიაცია და განრიდება (Unicef, ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი, 2012 წლის ოქტომბერი);
  • იმიტირებული საერთაშორისო სისხლის სასამართლის სასამართლოს მონაწილე (ნოემბერი – დეკემბერი 2013);
  • ტრენინგი შრომის სამართალში (ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი, 2014 წლის დეკემბერი);