სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
საფინანსო სამსახური
ლია ქოქრაშვილი
საფინანსო სამსახურის უფროსი - მთავარი ბუღალტერი
2-370-265
liachka57@yahoo.com

დაბადების თარიღი

01.07.1957

განათლება

 • 10.2000 - 12.2000 - ინტერნეიშენელ მოდელ ოფ სერვის, საერთაშორისო სტანდარტებით ბუღალტრული აღრიცხვის პრაქტიკულიკურსი, ბუღალტერი (უმაღლესი პროფესიული);
 • 09.1998 - 10.1998 - საბურალტრო აღრიცხვისა და საგადასახადო კანონმდებლობის შემსწავლელი კურსები, ბუღალტერი (დიპლომირებული სპეციალისტი);
 • 09.1979 - 12.1981 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო ცენტრი, მეტალურგიული, ინჟინერი (დოქტორი);
 • 09.1974 - 06.1979 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეტალურგიული, ინჟინერი (მაგისტრთან გათანაბრებული);

სამუშაო გამოცდილება

 • 04.2010 - დღემდე - საფინანსო სამსახურის უფროსი - მთავარი ბუღალტერი, სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
 • 10.2007 - 04.2010 - ბუღალტერი, სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
 • 08.2006 - 12.2010 - მთ. ბუღალტერი, შპს "ვეგა";
 • 12.2005 - 10.2007 - ბუღალტერი, შპს "ფილერი";
 • 01.2005 - 12.2009 - მთ. ბუღალტერი, ასოციაცია "ხაშმი";
 • 12.2003 - 10.2007 - ტექნიკურ მეცნიერებატა კანდიდატი, აკად. დოქტორი, სსიპ ფერდინანდ ტავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
 • 01.2000 - 12.2005 - ბუღალტერი, შპს ხალიბი;

დამატებითი ინფორმაცია

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები / ტრენინგები:

 • საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტერია, 10.31.2014-12.26.2014;
 • სახაზინო პროცედურები და ელექტრონული ხაზინის მომსახურების სისტემა, 7.23.2012-8.6.2012;
 • კორპორაცია IMS-თან არსებული საერთაშორისო სტანდარტებით ბუღალტრული აღრიცხვის კურსი, ინტერნეიშენელ მოდელ ოფ სერვის, 10.2000-12.2000
 • საბუღალტრო აღრიცხვისა და საგადასახადო კანონმდებლობის შემსწავლელი კურსები, შპს "აუდიტსერვისი", 09.1998-11.1998