სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფი
რომა ლომსაძე
ინჟინერ - მექანიკოსი
rlomsadze@yahoo.com

დაბადების თარიღი

20.03.1980

განათლება

  • 1999-2004 წწ. - ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო აკადემია, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნე;
  • 1995-1998 წწ. - თბილისის #71 პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლებელი, 236, უმაღლესი პროფესიული;

სამუშაო გამოცდილება

  • 2007 - 2009 წწ. - სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, მთავარი ენერგეტიკოსი;
  • 2009 - 2016 წწ. - სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ტექნიკოსი;
  • 01.06.2016 წ. - დღემდე - სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ინჟინერ - მექანიკოსი;