სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფი
პავლე ხოჯაშვილი
ჯგუფის უფროსი
2-371-448

დაბადების თარიღი

26.08.1969

განათლება

  • 1988 - 1998 წწ. - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ფაკულტეტი სპეციალობით სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია; კვალიფიკაცია -  ინჟინერ-მექანიკოსი;

სამუშაო გამოცდილება

  • 1994 - 1996 წწ. - შ.პ.ს. „წიწელი“, ბუღალტერი;
  • 1996 - 2001 წწ. - თბილმეტროპოლიტენის სავაჭრო-საწარმოო განყოფილება;
  • 2015 - 2016 წწ. - სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, უფროსი სპეციალისტი;
  • 2016 წ. - დღემდე - სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფის უფროსი;