სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
დამხმარე პერსონალი
ჯონი ალანია
IT-სპეციალისტი
joni.alania@yahoo.com

დაბადების თარიღი

09.01.1977

განათლება

 • 1995 - 1999 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი სპეციალობით „ფხვნილოვანი და კომპოზიციური მასალები“ (ბაკალავრის აკად. ხარისხი);
 • 2007 - 2009 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი სპეციალობით „მასალათმცოდნეობა და ინჟინერია“ (მაგისტრის აკად. ხარისხი);

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • მაგისტრი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 2000 - 2005 წწ. - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი "დელტა", საჯავშნე მასალების განყოფილება, ინჟინერი;
 • 2006 წ.-დღემდე - სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • Okrostsvaridze O.Sh., Tavadze G.F., et al. Technology of obtaining consolidated materials from SHS-powders using phosphate binding agents. MEE-2008 - Conference materials. Zhukovka, Ukraine. 2008;
 • Okrostsvaridze O.Sh., Tavadze G.F., et al. Laboratory Mini Equipment "SHS-spinning of Hightemperature Alloy". Materials of X International Symposium on Self-propagating High-Temperature Synthesis (SHS-2009). Tsakhadzor, Armenia. 2009;
 • Okrostsvaridze O.Sh., Tavadze G.F., Badzoshvili T.V. and Alania J.G., New ceramic and metal-ceramic powders for gas-thermal coatings. Georgian engineering news, #1, 57-60. 2010;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • Fifth International Conference MEE 2008. Zhukovka, Ukraine, 2008;
 • X International Symposium on Self-propagating High-Temperature Synthesis (SHS-2009). Tsakhadzor, Armenia, 2009;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2008 წ. - სკგფ-სესფ-სსგფ #06/08 - სამოქალაქო დანიშნულების მსუბუქი და ეკონომიური ანტიბალისტიკური დამცავი ეკრანების საწარმოო ტექნოლოგიის დამუშავება;

 • 2008 - 2009 წწ. - სესფ #259- მაღალენერგეტიკული კინეტიკური დამრტყმელისაგან დამცავი ახალი მსუბუქი კომპოზიციური ჯავშანი;

 • 2009 - 2011 წწ. - სესფ-მტცუ #4999 - მზის კონცენტრირებული ენერგია / თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზი - ახალი მიდგომა ტექნოლოგიური ენერგოეფექტურობის გაზრდის სფეროში;

 • 2010 - 2012 წწ. - მტცუ #4450 - ნანოსტრუქტურული 3D-ნაკეთობების და დანაფარების დამუშავება და სინთეზი ინტეგრირებული ნანოტექნოლოგიური სქემის გამოყენებით;