სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორია
აკაკი ფეიქრიშვილი
ლაბორატორიის უფროსი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
2-382-942
apeikrishvili@yahoo.com

დაბადების თარიღი

23.04.1953

განათლება

 • 1970 - 1975 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 2016 წ. - დღემდე - ფ. თავაძის მეტალურგიისა და მასალათამცოდნეობის ინსტიტუტი, კომერციალიუზაციისა და გრანტების ცენტრი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
 • 2000 წ. - დღემდე - უკრაინაში მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრი, საქართველოს განყოფილება, კოორდინატორი და ოფისის ხელმძღვანელი;
 • 2012 - 2016 წწ. - სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
 • 2005 - 2012 წწ. - გ.წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, წიაღისეულის გამდიდრების და მაღალტექნოლოგიური მასალების განყოფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
 • 1987 - 2005 წწ. - გ.ა.წულუკიძის სახ. სამთო მექანიკის ინსტიტუტი, ბურღვა–აფეთქების პროცესების ლაბორატორია, წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი;
 • 1982 - 1987 წწ. - გ.ა.წულუკიძის სახ. სამთო მექანიკის ინსტიტუტი, აფეთქების ენერგიის მართვის ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
 • 1975 - 1982 წწ. - გ.ა.წულუკიძის სახ. სამთო მექანიკის ინსტიტუტი, აფეთქების ენერგიის მართვის ლაბორატორია, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • აფეთქების პროცესი და ტექნოლოგიები, კომპოზიციური მასალები, ნანოსტრუქტურული მასალები, რადიაციამედეგი და სალი მასალები, მძიმე და კერამიკული სალი შენადნობები. ნახშირბადი და თვითშეზეთვადი მასალები;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

120 სამეცნიერო ნაშრომზე მეტი
შერჩეული შრომების ჩამონათვალი:

 • Hot explosive consolidation of nanostructured Ta-Ag composites. V.Peikrishvili, B. Godibadze, A.Dgebuadze, E. Chagelishvili, A.Peikrishvili, G Mamniashvili, T. Gegechkori, The abstract proceeding of International conference: “Modern research and prospects of their use in chemistry, chemical engineering and related fields”, September 21-23, 2016, Ureki, Georgia. pp45.
 • Shock wave assisted chemical reactions and consolidation of Ta-Al intermetalic compounds. A.Peikrishvili, B. Godibadze, G. Tavadze, A.Dgebuadze, V. Peikrishvili, The abstract proceeding of International conference: “Modern research and prospects of their use in chemistry, chemical engineering and related fields”, September 21-23, 2016, Ureki, Georgia. pp 56.
 • Obtaining of superconducting MgB2 composites by shock wave consolidation in hot condition. A.Dgebuadze, V.Peikrishvili, B. Godibadze, M. Tsiklauri, E. Chagelishvili, A.Peikrishvili and G Mamniashvili, The abstract proceeding of International conference: “Modern research and prospects of their use in chemistry, chemical engineering and related fields”, September 21-23, 2016, Ureki, Georgia. pp 68.
 • Study of mechanical and electrical properties of HEC nanostructured Cu-W composites. G Mamniashvili, A.Peikrishvili, B.Godibadze, E.Chagelishvili, T.Gegechkori and M. Tsiklauri. The abstract proceeding of International conference: “Modern research and prospects of their use in chemistry, chemical engineering and related fields”, September 21-23, 2016, Ureki, Georgia. pp 76.
 • Syntheses and Fabrication of Cu-W composites combining SHS and HEC technologies. S. Aydinyan, HKirakosyan, S.Kharatyan, A.Peikrishvili et al; Proceeding of abstracts of XIII International Symposium on Explosive production of new materials: Science, Technology, Business and Innovations. Ed. By A. Deribas, Yu. Scheck and R. Mendes. ISBN 978-989-99080-6-2, Сoimbra, Portugal, pp 16.
 • Shock assisted SHS and consolidation of Ta-Al and Nb-Al composites. A.Peikrishvili, L.Kecskes, B. Godibadze, G. Tavadze. Proceeding of abstracts of XIII International Symposium on Explosive production of new materials: Science, Technology, Business and Innovations. Ed. By A. Deribas, Yu. Scheck and R. Mendes. ISBN 978-989-99080-6-2, Сoimbra, Portugal, pp 128.
 • Hot explosive consolidation of nanostructured Ta-Cu and Ta-Ag composites: Fabrication and properties, A.Peikrishvili, Mamniashvili, B. Godibadze, T. Gegechkori, E. Chagelishvili, M. Tsiklauri and A.Dgebuadze. Proceeding of abstracts of XIII International Symposium on Explosive production of new materials: Science, Technology, Business and Innovations. Ed. By A. Deribas, Yu. Scheck and R. Mendes. ISBN 978-989-99080-6-2, Сoimbra, Portugal, pp 227-229.
 • Liquid-Phase Shock-Assisted Consolidation of Superconducting MgB2 Composites. G. Mamniashvili, D. Daraselia, D. Japaridze, A. Peikrishvili, B. Godibadze, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Springer, DOI 10.1007/s10948-015-3007-8, ISSN 1557-1939, February, 2015.
 • HOT EXPLOSIVE CONSOLIDATION OF NANOSTRUCTURED TUNGSTEN–SILVER PRECURSORS, A. Peikrishvili,[a]* B. Godibadze,[a] E. Chagelishvili,[a] M. Tsiklauri[a] and A.Dgebuadze, Eur. Chem. Bull., 2015, 4(1), 37-42;
 • Production of cobalt nano powders by electron-beam technology and their NMR and magnetometry study. G. Маmniashvili, T.Gegechkori, М. Оkrosashvili, E.Kutelia, А. Shengelaya, А. Peikrishvili d, D.Lesuer, Journal of Magnetism and Magnetic Materials , Elsevier 373(2015)177–182.
 • “Explosive Fabrication of Cu-C and Cu-W Materials”. The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. B.A.Godibadze*, E.Sh.Chagelishvili, A.B.Peikrishvili, M.V.Tsiklauri and A.A.Dgebuadze, Prague, Czech Republic. 7-11 September 2015.
 • Liquid-Phase Shock-Assisted Consolidation of Superconducting MgB2 Composites. G.Mamniashvili · D. Daraselia, D. Japaridze, A. Peikrishvili · B. Godibadze, Advances of Engineering , 2015, https://advanceseng.com/ ;
 • Liquid phase explosive manufacturing of superconductive MgB2 composites, A. Peikrishvili et al, proceeding of 23th international conference in Materials and Technologies, September 27-30, 2015, Portoroz, Slovenia.
 • Technology of Obtaining Ni, Nb, and Ta Coatings on Aluminum Substrates, M. Okrosashvili, G. Razmadze, T. Lomaya, T. Loladze and A. Peikrishvili, Book of Abstracts of International Conference on Innovative Technologies in Metallurgy and Materials Science, July 16-18, 2015, Tbilisi, Georgia pp33.
 • High Temperature Explosive Consolidation of Superconductive MgB2 Composites, A. Peikrishvili, G. Mamniashvili , B. Godibadze, T. Gegechkori , E.Chagelishvili, M. Tsiklauri, A. Dgebuadze, In proceeding of 2nd Int. conference “Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science; Tbilisi, Georgia 2015 pp.214-221.
 • Shock wave assisted SHS process and consolidation of Ta-Al-B4C precursors. A. Peikrishvili, B. Godibadze, V. Peikrishvili, E. Chagelishvili, M. Tsiklauri, In Abstract book of SHS XIII International Symposium on self –propagating high temperature syntheses, October 12-15, Amtalya, 2015.pp98. www.shs2015.org
 • Liquid Phase Explosive Fabrication of Superconducting MgB2 composites. A. Peikrishvili, G. Mamniashvili, T. Gegechkori, B. Godibadze, E. Chagelishvili, M. Tsiklauri, A Dgebuadze In proceeding of International conference on Advanced Materials and Technologies, Tbilisi, October 21-23, 2015, pp225-229.
 • Fabrication and Process of Hot Explosive Consolidation of Ti & Ti-Al Precursors. Akaki Peikrishvili, In Proceeding of presentations of the 34th ISTC- KOREA Workshop 2015 on Titanium materials and their manufacturing technology. “TITECHCONF 2015”, November 26-27, 2015, Busan, South Korea, pp7-26.
 • Explosive fabrication of antifriction materials from Copper-graphite precursors. E. Chagelishvili & A. Peikrishvili: Journal of mining, 1(34) 2015, pp-60-63.
 • High-strain rate deformation properties of Hot Explosive Consolidated Ni-Al and Al-Ti composites. IX International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations (EPNM 2012), Strasbourg, 2012 (co-authors: L.Kecskes, M.Trexler, E,Chagelishvi, li,Zh.Pan,W.Lin, and Q .Wei).
 • Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O Composites by Shock Consolidation Technology. IX International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations (EPNM 2012), Strasbourg, France. 2012, p.32 (co-authors: J.Chigvinadze,S.Ashimov, G.Donadze,G.Dvali, E.Chagelishvili, M.Tsiklauri, B.Godibadze, A.Dgebuadze).
 • Hot Shock-Wave Fabrication of Nanostructured Cu-W Composites. Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations. XI EPNM,TORUS PRESS, ISBN 978-5-94588-111-2, 2012 (co-authors: B.Godibadze, E.Sh.Chagelishvili, M.V.Tsiklauri, G.I.Mamniashvili, D.Lesuer).
 • Effect of Titanium-Aluminum Ratio on Thermal Explosion Processing of Ti-Al-TiB0,6 Layered Composites. "Materials and manufacturing Processes", 26. Taylor & Francis Group, LLC, 2011. pp. 1157-1163 (co-authors: L. Kecskes, B. Butler, G. Oniashvili, Z. Aslamazishvili, G. Zakharov).
 • Fabrication and Properties of Hot Explosive Consolidated Ni-Al Composites. 2011 TMS Annual Meeting Exhibition, February 27-March 4, 2011, San-Diego, CA MOnday28, 2011 (co-authors: L. Keskes, E. Chagelishvili, Z. Pan, W.Yin, Q.Wei).
 • Hot explosive coating steel surfaces by diamond containing WC-CO alloys. Journal: L.P.P.L. "Grigol Tsulukidze Mining Institute", Works, 2010. pp: 72-76 (co-authors: E.Chagelishvili, M.Tsiklauri, N.Chikhradze, B.Godibadze).
 • Fabrication of WC-NiAl composites by hot explosive consolidation: a structure/property relationship investigation. "Mining Journal", N1(24), Tbilisi, 2010. pp. 68-82. (co-authors:L. Japaridze, L.J. Kecskes, E.Chagelishvili, B.Godibadze).
 • Hot shock wave synthesis and treatment of artificial diamonds. "Mining Journal", N1(24), Tbilisi, 2010. pp. 64-68 (co-authors: E.Chagelishvili, N.Chikhradze, M.Tsiklauri, B.Godibadze).

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • 25.03.2016 - კონტეინერი რადიოაქტიური მასალის ტრანსპორტირებისა და შენახვისათვის და მისი დამზადების ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", საქართველო;
 • 26.04.2010 - ტიტან-ალუმინის სისტემის რენტგენულად ერთფაზიანი ნანოსტრუქტურული მასალის შემცველი ნაკეთობის მიღების ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", საქართველო;
 • 25.03.2010 - ფხვნილთა პლაკირების ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", საქართველო;
 • 11.01.2010 - ნანომეტრული განზომილების ფხვნილთა მიღების ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", საქართველო;
 • 10.04.2000 - ნეიტრონების მშთანთქმელი კომპოზიციური მასალა და მისი მიღების ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", საქართველო;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • 2016 - აფეთქებით ახალი მასალების წარმოებაში XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი. კოიმბრა, პორტუგალია. Ta-Cu & Ta-Ag ნანოსტრუქტურული ფხვნილების ცხლად აფეთქებით დაქწნეხვა-დამზადება და თვისებები;
 • 2015 - მსოფლიო მულტიდისციპლინარული დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა სიმპოზიუმი (MESS 2015). პრაღა, ჩეხეთი. აფეთქებით Cu-C და Cu-W მასალების დამზადება;
 • 2015 - მასალებსა და ტექნოლოგიებში 23-ე საერთაშორისო კონფერენცია. პორტოროზი, სლოვენია. აფეთქებით MgB2 კომპოზიციების თხევად ფაზური დაწნეხვა;
 • 2015 - 34th ISTC- KOREA Workshop 2015 on Titanium materials and their manufacturing technology. “TITECHCONF 2015”. ბუსან, სამხრეთ კორეა. Ti & Ti-Al ფხვნილების ცხლად აფეთქებით დაქწნეხვა-დამზადება და დამუშავება;
 • 2015 - Innovative Technologies in Metallurgy and Materials Science. თბილისი, საქართველო. Ni, Nb, და Ta დანაფარების ალუმინის საფენებზე მიღების ტექნოლოგია;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2015 - 2017 წწ. - ახალი ნანოსტრუქტურული Ta-Ag კომპოზიტების შემუშავება და წარმოება ცხლად აფეთქებით დაწნეხვის ტექნოლოგიის მეშვეობით, თანახელმძღვანელი. შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდი;
 • 2013 - 2015 წწ. - სპილენძ-გარფიტის ბაზაზე დამუშავდეს ანტიფრიქციული და ახალი ტიპის ელექტრული მასალების მიღების ინოვაციური ტექნოლოგია, ჯგუფის ხელმძღვანელი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
 • 2013 - 2015 წწ. - ბირთვული ნარჩენებისა და ბირთვული საწვავის შესანახი ახალი მრავალფენიანი ცილინდრული კონტეინერების შემუშავება, ხელმძღვანელი და კოორდინატორი. ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტის ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის ინ პროგრამის ინიციატივა/ უკრაინაში მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი;
 • 2013 - 2014 წწ. - Ti-Al და Ta-Al ფხვნილების ნარევებისაგან ახალი მაღალი სიმკვრივის კომპოზიციების აფეთქებით დაწნეხვა, ხელმძღვანელი და ხელმძღვანელი. აშშ-ს არმიის სამეცნიერო-საკვლევი ლაბორატორია;
 • 2010 - 2011 წწ. - აფეთქებით შედუღებით ბიმეტალურ ნაკეთობათა მიღების საწარმოო ტექნოლოგიების დამუშავება, მკვლევარი. დახურული ბირთული ცენტრების თანამშრომლობა (CNCP);

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • 2000 წ. - აშშ-ს შეიარაღებული ძალების ლაბოლატორიის ჯილდო/კონტრაქტი #68171-00-M-5716, $12,000.00
 • 2001 წ. - აშშ-ს შეიარაღებული ძალების ლაბოლატორიის ჯილდო/კონტრაქტი #68171-01-M-5996, $10,000.00
 • 2008 წ. - აშშ-ს საზღვაო ძალების გრანტი $10,860.00 # 62909-09-1-4001;
 • 2009 წ. - აშშ-ს საზღვაო ძალების გრანტი $3,015.00 # N62909-09-1-4038;
 • 2008 - 2009 წწ. - აშშ-ს შეიარაღებული ძალების ლაბოლატორიის ჯილდო/კონტრაქტი #W911NF-08-1-0038, $35,000.00;
 • 2012 წ. - აშშ-ს საზღვაო ძალების გრანტი # 62909-13-1-V006, $3,000.00;
 • 2013 წ. - აშშ-ს შეიარაღებული ძალების ლაბოლატორიის ჯილდო/კონტრაქტი #W911NF-13-1-0394, $40,000.00;

დამატებითი ინფორმაცია

საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცდილება-მოწინავე სამეცნიერო ცენტრებში მუშაობა:

 • 1994 - 2005 წწ.- სამხრეთ დაკოტას სამთო საქმისა და მეტალურგიის ინსტიტუტი, რაპიდ სიტი, აშშ;
 • 1997 წ. - „SCINTAG” Ltd, აშშ, კუპერტინო, კალიფორნია. XI TM დიფრაქციულ დანადგარზე სტაჟირება(პროგრამული რენდგენოსტრუქტურული ანალიზის მეთოდების ათვისება);
 • 1992 - 1993 წ.წ - ბირთვული კვლევების სამეცნიერო ცენტრი, კარსრუე, გერმანია. მაღალტემპერატურული კერამიკული ზეგამტარების მიღება/შესწავლა;
 • 1984, 1986 & 1989 წწ. - ჰელსინკისა და ტამპერეს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტები, ფინეთი. თვითშეზეთვადი მასალების ტრიპოლოგიური თვისებების, იონური და პლაზმური დანაფარების ტექნოლოგია და კერამიკული მასალების სუბსტრუქტურის ნიმუშების მიღება და შესწავლა;
 • 1976 წ.- ჰიდროდინამიკის ინსტიტუტი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ციმბირის განყოფილება, მეტალოგრაფიაში, რენტგენოსტრუქტურაში და ელექტრონულმიკროსკოპიაში სტაჟირება;

 

პრესტიჟული, აშშ-ს ენერგეტიკის სამინისტროს დაფინანსებული საპარტნიორო-კომერციული გრანტები:

 • 2012 - 2016 წწ. -  STCU-P446; STCU-P506; STCU-P552; ISTC-A2123- კოორდინატორი და ხელმძღვანელი;

 

სამხედრო დანიშნულების და დახურულ უწყებებში მუშაობა, თანამშრომლობა  და ვიზიტები:

 • 1972 - 1973 წწ. - დიმიტროვის საავიაციო ქარხანა;
 • 1976 წ. - ჰიდროდინამიკის ინსტიტუტი (ქ. ნოვოსიბირსკი, რუსეთის მეცნიერებათა კადემია);
 • 1976 - 1981 წწ. - სალი და ძნელდნობადი შენადნობების საკავშირო სამეცნიერო საწარმოო ინსტიტუტი (მოსკოვი);
 • 1987 - 1991 წწ. - საბჭოთა კავშირის თავდაცვის სამინისტროს სათაო ორგანიზაცია ბალისტიკის კვლევების მიმართულებით -П/Я Х-5498; შემდგომში „პერესტროიკის“ შედეგად ქიმიური მექნიკის ცენტრალური სამეცნიერო საკვლევი ინსტიტუტი.
 • 1992, 1994 & 1996 წწ. - ერნსტ-მახის ინსტიტუტი, ფრაუნგოფერის საზოგადოება, ფრაიბურგი, გერმანია.
 • 1994წ.- დღემდე - აშშ-ს არმიის ცენტრალური საკვლევი ლაბორატორია (მერილენდი);
 • 2007 - 2009წწ.- აშშ-ს სამხედრო საზღვაო ძალების დეპარტამენტი, საზღვაო ძალების გლობალური კვლევების ოფისი, ლონდონი, ინგლისი
 • 2010 - 2015წწ - აშშ-ს ბროქჰევენის ნაციონალური ლაბორატორია;
 • 2010 - 2015წწ - ქ.კანზასის (აშშ) ქარხანა;
 • 2010 - დღემდე - აშშ-ს ლოურენს ლივერმორის ნაციონალური ლაბორატორია;

 

სხვა საქმიანობა:

 • უკრაინაში მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრის წარმომადგენელი, ოფისის ხელმძღვანელი და კოორდინატორი საქართველოში;

 

ახალგაზრდა მეცნიერებთან მუშაობა:

 • 2 საკანდიდატო დისერტაციის ხელმძღვანელი;
 • 2 აკადემიური დოქტორის ხელმძღვანელი;
 • 3 სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;