სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფი
ნიკოლოზ ბენიამინოვი
მთავარი ენერგეტიკოსი
nbeniaminovi@yahoo.com

დაბადების თარიღი

04.03.1950

განათლება

  • 1971 - 1976 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,  სპეციალობით „ავტომატიკა და ტელემექანიკა“; კვალიფიკაცია - ინჟინერ-ელექტრიკოსი;

სამუშაო გამოცდილება

  • 1972 - 1976 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, ტექნიკოსი;
  • 1976 - 2010 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, ინჟინერ-ელექტრიკოსი;
  • 2010 - 2016 წწ. - სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ტექნიკოსი;
  • 01.06.2016 - დღემდე - სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოების ჯგუფის ინჟინერ-ელექტრიკოსი;