სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორია
დავით ზერეკიძე
სახელოსნოს უფროსი
zerekidzed@yahoo.com

დაბადების თარიღი

31.08.1950

განათლება

  • 1967 - 1972 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სპეციალობით „მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგია ლითონსაჭრელი ჩარხები და იარაღები“; კვალიფიკაცია - ინჟინერ-მექანიკოსი;

სამუშაო გამოცდილება

  • 1972 – 1975 წწ. - თბილისის საავიაციო ქარხანა, ინჟინერ კონსტრუქტორი;
  • 1975 – 1979 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სწავლული ოსტატი;
  • 1979 - 1980 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, ლაბორანტი;
  • 1980 წ. - დღემდე - სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, სახელოსნოს უფროსი;