სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ნახევარგამტარული და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
ლევან ჩხარტიშვილი
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (არასრული)
chkharti2003@yahoo.com

დაბადების თარიღი

13.06.1957

განათლება

 • ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ასპირანტურა სპეციალობით “მყარი სხეულების ფიზიკა”;
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის მაგისტრატურა სპეციალობით “თეორიული ფიზიკა”;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი / პროფესორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 2006 წ. - დღემდე - სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდენობის ინსტიტუტი, ბორშემცველი და კომპოზიტური მასალების ლაბორატორია – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი / უფროსი ინჟინერი / მეცნიერი თანამშრომელი;

 • 1992 წ. - დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტი – პროფესორი / ასოცირებული პროფესორი / უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი / ასისტენტი;

 • 2010 – 2008 წწ. - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამოყენებითი ფიზიკის ინსტიტუტი – ასოცირებული პროფესორი;

 • 2009 – 2008 წწ. - “Liquid Light” Incorporation Laboratories, გერასიმოვის კვლევითი ლაბორატორია – მკვლევარი;

 • 2009 – 2005 წწ. - შპს “იჭსთსუ”, ინფორმაციული ტექნოლოგიების ფაკულტეტი – პროფესორი / ასოცირებული პროფესორი;

 • 1996 – 1995 წწ. - საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტი, საქართველოს კლიმატის ცვლილების ეროვნული პროგრამა – ექსპერტი;

 • 1994 – 1993 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები – მასწავლებელი;

 • 1992 – 1980 წწ. - სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება “მიონი”, გალიუმის არსენიდის ინტეგრალური სქემების შემსწავლელი ლაბორატორის – უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი / ინჟინერი;

   

სამეცნიერო ინტერესები

 • დიელექტრიკებისა და ნახევრადგამტარების (ბორი, გერმანიუმი, სილიციუმი, გალიუმის არსენიდი, ბორის ნიტრიდი) გეომეტრიული და ელექტრონული სტრუქტურები, გადატანის მოვლენები მყარ ნივთიერებებში, იზოტოპური ეფექტები, მაიონებელი რადიაციისაგან დამცავი მასალები, ნანოსისტემების ფიზიკა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • სულ 260-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაცია მსოფლიოს დაახლოებით 20 ქვეყანაში, მათ შორის, საერთაშორისო აკადემიური გამომცემლობების მიერ გამოცემული 7 მონოგრაფიის (თანა)ავტორობა და დაახლოებით 160 სტატია;
 • ჰირშის ინდექსი h = 9, რაც დაახლოებით 80 იმპაქტ-ფაქტორის მქონე პუბლიკაციას შეესაბამება;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • სულ 5, მათ შორის: 3 ყოფილი საბჭოთა კავშირის საავტორო მოწმობა გამოგონებაზე და 2 საქართველოს პატენტი;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • დაახლოებით 70 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმი;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 6 სამეცნიერო საგრანტო პროექტი;

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საპატიო სიგელი ნანოტექნოლოგიების დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის (2016);
 • Albert Einstein Award of Excellence – შედეგებისა და წარმატებებისათვის ფიზიკის დარგში (2011);

დამატებითი ინფორმაცია

 • სამეცნიერო სტატიების 5 კრებულის (თანა)რედაქტორი;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის რედაქტორ-გამომცემელი: Nano Studies;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სპეციალური გამოშვების მიწვეული რედაქტორი: Open Physics;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალების სარედაქციო ან მრჩეველთა საბჭოების წევრი: American Journal of Materials Science, American Journal of Nano Research & Applications, Eureka: Physics & Engineering, European Chemical Bulletin, Heliyon. Karbala International Journal of Modern Sciences;