სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ნახევარგამტარული და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
ოთარ ცაგარეიშვილი
მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
t_otari@hotmail.com

დაბადების თარიღი

04.01.1953

განათლება

 • 1970 - 1975 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ- მექანიკოსი;
 • 1976 - 1979 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის ასპირანტურა, სპეციალობა-მყარი სხეულების ფიზიკა;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • აკადემიური დოქტორი ფიზიკა-მათემატიკაში, ( უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი);

სამუშაო გამოცდილება

 • 1975 - 1976 წწ. -ელექტროშედუღების მოწყობილობათა საკავშირო სკ ინსტიტუტი, ტექნოლოგიური სექტორი, ინჟინერ- ტექნოლოგი;
 • 1979 - 1981 წწ. -საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია მეტალურგიის ინსტიტუტი, ბორის, მისი შენადნობებისა და ნაერთების ლაბორატორია, ინჟინერი;
 • 1981 - 1983 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია მეტალურგიის ინსტიტუტი, ბორის, მისი შენადნობებისა და ნაერთების ლაბორატორია, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
 • 1983 - 1998 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია მეტალურგიის ინსტიტუტი, ბორის, მისი შენადნობებისა და ნაერთების ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
 • 1998 - 2006 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, მეტალურგიის ინსტიტუტი, ბორის, მისი შენადნობებისა და ნაერთების ლაბორატორია, ლაბორატორიის გამგე / უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი;
 • 2006 - 2016 წწ. - სსიპ – ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ბორშემცველი და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია, ლაბორატორიის უფროსი / მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
 • 2016 წ. - დღემდე - სსიპ – ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ბორშემცველი და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია, ლაბორატორიის გამგე / უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ბორისა და ბორშემცველი მასალების კვლევა - მიღება, სტრუქტურა, ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

სულ გამოქვეყნებული ნაშრომების რაოდენობა-153, მათ შორის ბოლო წლებში გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 • O. Tsagareishvili , D.Lezhava, M.Tushishvili, L.Gabunia, M.Antadze, L.Kekelidze, T.Dzigrashvili. Some Physical Properties of Compacted Specimens of Highly Dispersed Boron Carbide and Boron Suboxide. J.Solid State Chemistry, 117, (2004), 596-600;
 • A.Gachechiladze, A.Mikeladze, N.Jalabadze, D.Gabunia, O. Tsagareishvili, R.Chedia, M.Antadze.Tungsten carbide based nanocrystalline hard metals. Proceedings of international conference HighMatTech. October 19-23, Kiev, Ukraine, (2009), p.199;
 • A.Gachechiladze , D.Gabunia,A.Mikeladze, O. Tsagareishvili, L.Chkhartishvili. On technological process of synthesis of boron carbide nanodispersive powders. Proceedings of the 4 th International Boron Symposium, 15-17 October, Eskishehir, Turkey, (2009), 67-71;
 • A. A.Gachechiladze, A.Mikeladze, D.L.Gabunia , B.G.Margiev, R.V.Chedia, T.A.Tsuladze, O.Tsagareishvili. Titan carbide based nano-crystalline solid solutions: Production and compacting. J.Nano Studies, 2 , Georgia, (2010), 23-29;
 • M.Antadze, R.Chedia, O.Tsagareishvili, A.Mikeladze, A.Gachechiladze, B.Margiev, D.Gabunia. Metal-Ceramic based on nanostructured boron carbide. Abstract of 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials Istanbul, Turkey, (2011), p.168;
 • L.S.Chkhartishvili, O.A.Tsagareishvili,, D.L.Gabunia. T.T.Jmukhadze. Nano-Crystalle 10B Powder-Based Neutron Shield Coating Materials. High Mat.Tech.Kiev, (2011), p.270;
 • Mikeladze A.G., Gachechiladze A.A., Margiev B.G., Tsagareishvili O.A. Ceramic-metal based on nanostructured abrasive carbides. Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science, International Conference Proceedings, Tbilisi, Georgia, June, (2012), 149-160;
 • B.Margiev, R.Chedia, A.Gachechiladze, L. Chkhartishvili,I.Kupreishvili, A.Mikeladze, D.Gabunia, O.Tsagareishvili. Production of nano-crystalline boron nitride by chemical synthesis. 3th International Samsonov Memorial Conference “Materials Sciences of Refractory compounds. Kiev, Ukraine, (2012), p.204;
 • M. Antadze, R. Chedia, O. Tsagareishvili, A. Mikeladze , A. Gacheciladze, B. Margiev, D. Gabunia, T. Tsuladze, D. Khantadze. Metal-Ceramics Based on Nanostructured Boron Carbide. Solid State Sciences, 14 (2012), 1725-1728;
 • L. Chkhartishvili, M.Darchiashvili, A. Gachechiladze, B. Margiev,L.Rukhadze O. Tsagareishvili. Influence of hexagonal boron nitride nanocrystals on wear processes in brass. Nano Studies, 7, (2013), 69-176;
 • L. Chkhartishvili, T. Matcharashvili, R. Esiava, O. Tsagareishvili, D. Gabunia, B. Margiev, A. Gachechiladze. Powdered hexagonal boron nitride reducing nanoscale wear. In: Physics, Chemistry and Application of Nanostructures. Singapore: World Scientific, (2013), 438-440;
 • L.Rukhadze, L. Chkhartishvili. O.Tsagareishvili. An alternative method of obtaining of carbon nanotubes, fibers and magnetic clusters. 3rd International Conference “Nanotechnologies”. Tbilisi, Georgia, (2014), 98-99;
 • D.L Gabunia, O.A.Tsagareishvili, L.S. Chkhartishvili. Influence of producing conditions on structural state of boron crystals. Nano Studies. v.9,Tbilisi, Publ.House Nekeri, (2014), 65-70;
 • L.Rukhadze,L. Chkhartishvili. O.Tsagareishvili. An alternative method of obtaining of carbon nanotubes, fibers and magnetic clusters. Nano Studies. v.9,Tbilisi, Publ.House Nekeri, (2014), 83-87;
 • R.Becker , L.Chkhartishvili,R.Avci, I.Murusidze, O.Tsagareishvili, N.Maisuradze. “Metallic” boron nitride. Eur.Chem.Bull. 4(1). (2015), 8-23;
 • A. Gachechiladze, O.Tsagareishvili, M.Darchiashvili, B. Margiev,L.Rukhadze ,L. Chkhartishvili. Antifrictional metallic materials modified with hexagonal boron nitride. Proceedings of II International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, (2015), 121-131;
 • A. Gachechiladze, O.Tsagareishvili, M.Darchiashvili, B. Margiev, L.Rukhadze ,L. Chkhartishvili. New nanoalloys for modifying the steel. Proceedings of II International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, (2015), 228-231;
 • Т.А.Бацикадзе, Д.Л.Габуния, В.М.Габуния, Т.Г.Гигитащвили, О.А.Цагарейшвили , Л.С.Чхартишвили. Получение бора и карбида бора в электрической дуге. Proceedings of the Georgian National Academy of Science – Chemical Series,v.41,#1, (2015), 144-148;
 • L. Chkhartishvili , O. Tsagareishvili, G. Tavadze. Neutron detectors based on 10B-containing nanomaterials. NATO Sci. Peace & Sec. Ser. B: Phys. & Biophys. – Nuclear Radiation Nanosensors and Nanosensory Systems (Eds. P. J. Kervalishvili, P. H. Yannakopoulos), Dordrecht, Springer Science + Business Media Dordrecht. (2016), Ch.12 – 187-196;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • კერამიკული კომპოზიციური მასალის TiB2, Al2O3 – ის მისაღები კაზმი . გ. თავაძე, ო. ოქროსცარიძე, ა.ხვადაგიანი, კ. ლეკიშვილი, ლ. თავაძე, ო. ცაგარეიშვილი, გ. ცაგარეიშვილი.პატ. # 858 , 29.01.1997;
 • კერამიკული კომპოზიციური მასალის B4C- Al2O3 –TiC– ის მისაღები კაზმი. ა. ხვადაგიანი, ო. ოქროსცარიძე, გ. თავაძე, კ. ლეკიშვილი, ლ. თავაძე, ო. ცაგარეიშვილი.პატ. #733, 11.09.1997;
 • ბორის კარბიდის ნაკეთობების დამზადების ხერხი. თ. აბზიანიძეგ. ქარუმიძე, ლ. კეკელიძე, ლებანიძე, ო. ცაგარეიშვილი, ლ. შენგელია. პატენტი პ.25-15, გამოგონება 1999წ.06;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • International Conference HighMatTech. October 19-23, 2009. Kiev, Ukraine; Tungsten carbide based nanocrystalline hard metals;
 • 4 th International Boron Symposium, 15-17 October, 2009, Eskishahir, Turkey; On technological process of synthesis of boron carbide nanodispersive powders;
 • XIV International Clay Conference. 14-20 June. 2009. Castelanita Marina , Italy. Obtaining opportunities of boron carbide powders based hetero-modulus ceramics.
 • SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE «Materials and Coatings for Extreme Performances: Investigations, Applications, Ecologically Safe Technologies’ for Their Production and Utilization» 20-24 September, 2010. Ponizovka, Crime, Ukraine; 1.Preparation and compaction of composite nanopowders of metal carbides. 2.On possibility of application of boron-containing as neutron shield;
 • 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials. Istanbul, Turkey, 2011. 1.Metal-Ceramic based on nanostructured boron carbide 2.Fabrication of Structural Ceramics for Friction Pairs Based on B4C-MeB2. 3.10B Powder-Based Neutron Shield Coating Materials;
 • International Conference HighMatTech. October, 2011, Kiev, Ukraine; Influence of doping by 3d-metals on microplastic characteristics of β -rhombohedral boron;
 • International Conference “Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science”, 2012 Tbilisi, Georgia, Металлокерамика на основе нанокристаллических абразивных карбидов;
 • 3th International Samsonov Memorial Conference “Materials Sciences of Refractory compounds. Kiev, Ukraine, 2012. Production of nano-crystalline boron nitride by chemical synthesis.
 • The 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials.. ISBB 2014. Honolulu, Hawaii, USA, August 31to September 5,2014,; Friction Processes in Metallic composite Materials modified with Hexagonal Boron Nitride;
 • 3th International Conference “Nanotechnologies”. Tbilisi, Georgia, 2014. An alternative method of obtaining of carbon nanotubes, fibers and magnetic clusters.
 • 2th International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, Georgia, 2015. 1. Antifrictional metallic materials modified with hexagonal boron nitride. 2. New nanoalloys for modifying the steel.

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • ISTC - G-402: Preparation of single and polycrystalline 10B and 11B monoisotepes of beta-rhombohedral boron for usage in devices, containers, covering materials, and other nuclear safety facilities. Head of Group. 2001–2004;
 • STCU - GG 87: Elaboration and investigation of the Si Ge system alloys with high-performance, Participant 2005–2007;
 • STCU-4398. Development of Structural Ceramics Based on Boron Carbide for Friction Units Working under Extreme Conditions; Participant; 2009–2011;
 • STCU-4600. Tungsten-, titanium- and boron carbide-based nanocrystalline hardmetals; Technologist; 2009–2011;
 • სესფ-#481: “ნანოკრისტალური სალი შენადნობები ვოლფრამისა და ტიტანის კარბიდების ფუძეზე” ; მკვლევარი, 2009-2011;
 • STCU –P563. Development of radiation resistant structural ceramic materials based on boron carbide enriched in isotope boron-11. Head of Group;

დამატებითი ინფორმაცია

 • 2002 წლიდან დღემდე ბორის, ბორიდებისა და მონათესავე მასალებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმების მომწყობი სამეცნიერო კომიტეტის წევრი;