სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ნახევარგამტარული და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
ოთარ ცაგარეიშვილი
მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
t_otari@hotmail.com

დაბადების თარიღი

04.01.1953

განათლება

 • 1970 - 1975 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ- მექანიკოსი;
 • 1976 - 1979 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის ასპირანტურა, სპეციალობა-მყარი სხეულების ფიზიკა;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • აკადემიური დოქტორი ფიზიკა-მათემატიკაში, ( უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი);

სამუშაო გამოცდილება

 • 1975 - 1976 წწ. -ელექტროშედუღების მოწყობილობათა საკავშირო სკ ინსტიტუტი, ტექნოლოგიური სექტორი, ინჟინერ- ტექნოლოგი;
 • 1979 - 1981 წწ. -საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია მეტალურგიის ინსტიტუტი, ბორის, მისი შენადნობებისა და ნაერთების ლაბორატორია, ინჟინერი;
 • 1981 - 1983 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია მეტალურგიის ინსტიტუტი, ბორის, მისი შენადნობებისა და ნაერთების ლაბორატორია, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
 • 1983 - 1998 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია მეტალურგიის ინსტიტუტი, ბორის, მისი შენადნობებისა და ნაერთების ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
 • 1998 - 2006 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, მეტალურგიის ინსტიტუტი, ბორის, მისი შენადნობებისა და ნაერთების ლაბორატორია, ლაბორატორიის გამგე / უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი;
 • 2006 - 2016 წწ. - სსიპ – ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ბორშემცველი და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია, ლაბორატორიის უფროსი / მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
 • 2016 წ. - დღემდე - სსიპ – ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ბორშემცველი და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია, ლაბორატორიის გამგე / უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ბორისა და ბორშემცველი მასალების კვლევა - მიღება, სტრუქტურა, ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

სულ გამოქვეყნებული ნაშრომების რაოდენობა-153, მათ შორის ბოლო წლებში გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 • O. Tsagareishvili , D.Lezhava, M.Tushishvili, L.Gabunia, M.Antadze, L.Kekelidze, T.Dzigrashvili. Some Physical Properties of Compacted Specimens of Highly Dispersed Boron Carbide and Boron Suboxide. J.Solid State Chemistry, 117, (2004), 596-600;
 • A.Gachechiladze, A.Mikeladze, N.Jalabadze, D.Gabunia, O. Tsagareishvili, R.Chedia, M.Antadze.Tungsten carbide based nanocrystalline hard metals. Proceedings of international conference HighMatTech. October 19-23, Kiev, Ukraine, (2009), p.199;
 • A.Gachechiladze , D.Gabunia,A.Mikeladze, O. Tsagareishvili, L.Chkhartishvili. On technological process of synthesis of boron carbide nanodispersive powders. Proceedings of the 4 th International Boron Symposium, 15-17 October, Eskishehir, Turkey, (2009), 67-71;
 • A. A.Gachechiladze, A.Mikeladze, D.L.Gabunia , B.G.Margiev, R.V.Chedia, T.A.Tsuladze, O.Tsagareishvili. Titan carbide based nano-crystalline solid solutions: Production and compacting. J.Nano Studies, 2 , Georgia, (2010), 23-29;
 • M.Antadze, R.Chedia, O.Tsagareishvili, A.Mikeladze, A.Gachechiladze, B.Margiev, D.Gabunia. Metal-Ceramic based on nanostructured boron carbide. Abstract of 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials Istanbul, Turkey, (2011), p.168;
 • L.S.Chkhartishvili, O.A.Tsagareishvili,, D.L.Gabunia. T.T.Jmukhadze. Nano-Crystalle 10B Powder-Based Neutron Shield Coating Materials. High Mat.Tech.Kiev, (2011), p.270;
 • Mikeladze A.G., Gachechiladze A.A., Margiev B.G., Tsagareishvili O.A. Ceramic-metal based on nanostructured abrasive carbides. Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science, International Conference Proceedings, Tbilisi, Georgia, June, (2012), 149-160;
 • B.Margiev, R.Chedia, A.Gachechiladze, L. Chkhartishvili,I.Kupreishvili, A.Mikeladze, D.Gabunia, O.Tsagareishvili. Production of nano-crystalline boron nitride by chemical synthesis. 3th International Samsonov Memorial Conference “Materials Sciences of Refractory compounds. Kiev, Ukraine, (2012), p.204;
 • M. Antadze, R. Chedia, O. Tsagareishvili, A. Mikeladze , A. Gacheciladze, B. Margiev, D. Gabunia, T. Tsuladze, D. Khantadze. Metal-Ceramics Based on Nanostructured Boron Carbide. Solid State Sciences, 14 (2012), 1725-1728;
 • L. Chkhartishvili, M.Darchiashvili, A. Gachechiladze, B. Margiev,L.Rukhadze O. Tsagareishvili. Influence of hexagonal boron nitride nanocrystals on wear processes in brass. Nano Studies, 7, (2013), 69-176;
 • L. Chkhartishvili, T. Matcharashvili, R. Esiava, O. Tsagareishvili, D. Gabunia, B. Margiev, A. Gachechiladze. Powdered hexagonal boron nitride reducing nanoscale wear. In: Physics, Chemistry and Application of Nanostructures. Singapore: World Scientific, (2013), 438-440;
 • L.Rukhadze, L. Chkhartishvili. O.Tsagareishvili. An alternative method of obtaining of carbon nanotubes, fibers and magnetic clusters. 3rd International Conference “Nanotechnologies”. Tbilisi, Georgia, (2014), 98-99;
 • D.L Gabunia, O.A.Tsagareishvili, L.S. Chkhartishvili. Influence of producing conditions on structural state of boron crystals. Nano Studies. v.9,Tbilisi, Publ.House Nekeri, (2014), 65-70;
 • L.Rukhadze,L. Chkhartishvili. O.Tsagareishvili. An alternative method of obtaining of carbon nanotubes, fibers and magnetic clusters. Nano Studies. v.9,Tbilisi, Publ.House Nekeri, (2014), 83-87;
 • R.Becker , L.Chkhartishvili,R.Avci, I.Murusidze, O.Tsagareishvili, N.Maisuradze. “Metallic” boron nitride. Eur.Chem.Bull. 4(1). (2015), 8-23;
 • A. Gachechiladze, O.Tsagareishvili, M.Darchiashvili, B. Margiev,L.Rukhadze ,L. Chkhartishvili. Antifrictional metallic materials modified with hexagonal boron nitride. Proceedings of II International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, (2015), 121-131;
 • A. Gachechiladze, O.Tsagareishvili, M.Darchiashvili, B. Margiev, L.Rukhadze ,L. Chkhartishvili. New nanoalloys for modifying the steel. Proceedings of II International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, (2015), 228-231;
 • Т.А.Бацикадзе, Д.Л.Габуния, В.М.Габуния, Т.Г.Гигитащвили, О.А.Цагарейшвили , Л.С.Чхартишвили. Получение бора и карбида бора в электрической дуге. Proceedings of the Georgian National Academy of Science – Chemical Series,v.41,#1, (2015), 144-148;
 • L. Chkhartishvili , O. Tsagareishvili, G. Tavadze. Neutron detectors based on 10B-containing nanomaterials. NATO Sci. Peace & Sec. Ser. B: Phys. & Biophys. – Nuclear Radiation Nanosensors and Nanosensory Systems (Eds. P. J. Kervalishvili, P. H. Yannakopoulos), Dordrecht, Springer Science + Business Media Dordrecht. (2016), Ch.12 – 187-196;
 • Chkhartishvili , E. Voynich, T. Eren, G. Frolov, E. Altay, I. Murusidze, O. Tsagareishvili , D. Gabunia, N. Maisuradze. Joint synthesis of boron and tantalum under concentrated light in nitrogen flow and effect of tantalum doping of boron on vibration properties. in: Abstracts of 4th International Conference “Nanotechnologies” Nano – 2016, October 24 – 27, 2016, Tbilisi, Georgia, 159.
 • O.Tsagareishvili , A. Mikeladze ,L. Chkhartishvili , R.Chedia, M. Darchiashvili ,K. Synthesizing of Nanostructured Composite ceramics B4C–TiB2 and their Properties. The 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials. Program and Abstracts. ISBB 2017. 4-8 September Freiburg, Germany, 58;
 • Gachechiladze, O. Tsagareishvili, B. Margiev, L. Rukhadze, M. Darchiashvili, L. Chkhartishvili.Nanopowdered h-BN as a wear-reducing eco-friendly material. In: Handbook of Ecomaterials (Eds. L. Martinez, O. Kharissova, B. Kharisov), 2018, Cham, Springer, 20 pp.# Springer International Publishing AG 2018 L. M. T. Martínez et al. (eds.), Handbook of Ecomaterials, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-48281-1_99- 20pp.
 • Chkhartishvili, A. Mikeladze, O. Tsagareishvili, A. Gachechiladze, A. Oakley, B. Margiev. Boron-containing nanocrystalline ceramic and metal-ceramic materials. Ch. 2: In: Handbook of Nanomaterials for Industrial Applications (Ed. Ch. M. Hussain), 2018, Elsevier. –Department of Chemistry and Environmental Science, New Jersey Institute of Technology, Newark, NJ, United States.Elsevier, Radarweg 29, PO Box 211, 1000 AE Amsterdam, Netherlands The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, United Kingdom 50 Hampshire Street, 5th Floor, Cambridge, MA 02139, United States, 13-35;
 • Mikeladze, O. Tsagareishvili, L. Chkhartishvili, R. Chedia. Chemical method of obtaining of B4C–TiB2ceramic composites. In: Proceedings of the 26th Annual International Conference on Composites or Nano Engineering (Ed. D. Hui). 2018, Paris, ICCE–AMAC–Guangzhou Univ.,1-2 https://www.dropbox.com/sh/jaxxr743yjif8f6/AABwXggdAHPYT4Xl9Nl0qzSLa?dl=0, pp.1-2;
 • Mikeladze, O. Tsagareishvili, L. Chkhartishvili, R. Chedia.M.Darchiashvili. Ceramic composites B4C–TiB2 in nanocrystalline state: structure, and mechanical properties. Book of Abstracts of III International Conference- Inorganic Materials Science, Modern Technologies and Methods. Tbilisi, Georgia, 2018; 62-65;
 • Mikeladze, O. Tsagareishvili, L. Chkhartishvili, R. Chedia. R.Tsiskarishvili. On Production of hard Nanocrystalline Materials. Abstracts of 5th International Conference “Nanotechnologies”, Tbilisi, GTU, Nano-2018, November 19-22, 2018; ISBN978-9941-28-320-8, 128;
 • Chkhartishvili, O. Tsagareishvili, A. Mikeladze. On commercialization of innovative studies in materials sciences. International Scientific Conference “Science for Practice and Development”. February 22-24, 2019, Baku, Azerbaijan. 76-84;
 • Mikeladze, O. Tsagareishvili, L. Chkhartishvili, R. Chedia. Obtaining of some boron-containing and related nanocrystalline systems from solutions and suspensions. In: International Symposium on Boron (Proceedings Book), 2019, Nevsehir, Boren – Eti Maden,  ISBN: 978-605-9516-61-7. 181-191;
 • Archil Mikeladze,Otar Tsagareishvilia , Levan Chkhartishvili, Roin Chedia, Maguli Darchiashvili. Production of titanium-containing metal-ceramic composites based on boron carbide in the nanocrystalline state. ADVANCES IN APPLIED CERAMICS ,2019, VOL. 118, NO. 4, https://doi.org/10.1080/17436753.2019.1611088. 196–208;
 • Barbakadze,K. Sarajishvili, R. Chedia, L. Chkhartishvili, O. Tsagareishvili, A. Mikeladze, M. Darchiashvili, V. Ugrekhelidze. Obtaining of ultrafine powders of some boron carbide based nanocomposites using liquid precursors. Nanotechnology Perceptions, 2019, 15, 3, 243-256;
 • Chkhartishvili,O. Tsagareishvili,A. Mikeladze, M. Darchiashvili, N. Barbakadze, K. Sarajishvili, R. Chedia, V. Ugrekhelidze. Production of B4C–MeB2 composite nanopowders from liquid charge. In: Abs. 20th Int. Symp. Boron, Borides, and Rel. Mater., 2019, Niigata, Nagaoka Univ. Technol., 103;
 • Barbakadze, K. Sarajishvili, R. Chedia, L. Chkhartishvili, O. Tsagareishvili, A. Mikeladze, M. Darchiashvili, V. Ugrekhelidze. Obtaining of ultrafine powder composites of tungsten, molybdenum, titanium and boron carbides using liquid precursors. In: Abs. 11th Japanese–Mediterranean Workshop Appl. Electromagn. Eng. Magn. Supercond. Multifunct. Nanomater., 2019, Batumi, Batumi State Univ., 114-115;
 • Chkhartishvili, A. Mikeladze, R. Chedia, O. Tsagareishvili, N. Barbakadze, K. Sarajishvili, M. Darchiashvili, V. Ugrekhelidze.T. Korkia. Synthesizing fine-grained powders of complex compositions B4C–TiB2–WC–Co. Solid State Sciences, 2020, 108, 106439, https://doi.org/10.1016/j.solidstatesci. 1-8;
 • Chkhartishvili, O. Tsagareishvili, J. Khantadze. Volume of intersection of sphere with pentagonal pyramid: Case of special practical interest for nano-grained composites. Nano Studies, 2020, 20, ISSN 1987-8826; 19 –24;
 • Chkhartishvili, O. Tsagareishvili, A. Mikeladze, R. Chedia,V. Kvatchadze, V. Ugrekhelidze. Highly stable boron carbide based nanocomposites. In: Handbook of Nanomaterials and Nanocomposites for Energy and Environmental Applications, 1 (Eds. O. V. Kharissova, L. M. T. Martinez, B. I. Kharisov), 2021, Cham, Springer Nature, Ch.15, 327-351.
 • Mikeladze, R. Chedia, L. Chkhartishvili,O. Tsagareishvil, N. Barbakadze, K. Sarajishvili, T. Korkia, M. Darchiashvili, V. Ugrekhelidze. Liquid charge precursors for production of B4C–MeB2 fine composite powders. In: Proc. 4th Int. Conf. “Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science”, 2021, Tbilisi, Domba. 121-126;
 • Chkhartishvili, A. Mikeladze, O. Tsagareishvili, N. Barbakadze, K. Sarajishvili, O. Lekashvili, T. Korkia, R. Chedia. Effect of cobalt additive on boron carbide matrix ceramics phase (B4C, ZrB2, W2B5) formation process. In: Abs. 7th Int. Mater. Sci. Conf. High Mat Tech, 2021, Kyiv, UMRS, 9-9;
 • Chkhartishvili, A. Mikeladze, O. Tsagareishvili, N. Barbakadze, V. Gabunia,T. Korkia, K. Sarajishvili, R. Chedia. New method of synthesis of boron carbide matrix ceramics ultra-dispersive powders. In: Abs. 7th Int. Mater. Sci. Conf. High Mat Tech, 2021, Kyiv, UMRS, 10-10;
 • Barbakadze, L. Rurua, N. Jalabadze, L. Chkhartishvili, A. Mikeladze, O. Tsagareishvili, Z. Chubinishvili, T. Korkia, R. Chedia. Obtaining of multicomponent boron carbide matrix ceramics. In: Abs. 7th Int. Caucasian Symp. Polym. Adv. Mater., 2021, Tbilisi, Tbilisi. State Univ., 11-11;
 • Chkhartishvili,A. Mikeladze,R. Chedia, O. Tsagareishvili, N. Jalabadze, N. Barbakadze, V. Kvatchadze, M. Darchiashvili, K. Sarajishvili, L. Rurua, T. Korkia, T. Tsiskarishvili. Boron carbide based nanocomposites with advanced mechanical properties. In: Proc. 8th Int. Conf. Exh. Adv. Nano Mater., 2021, Ottawa, IAEMM, 1-16.
 • Barbakadze, L. Chkhartishvili, A. Mikeladze, O. Tsagareishvili, K. Sarajishvili, T. Korkia, M. Darchiashvili, L. Rurua, N. Jalabadze, R. Chedia. Method of obtaining multicomponent fine-grained powders for boron carbide matrix ceramics production. Materials Today: Proceedings, 2022, 51, 5, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.08.013,. 1-9, 1863-1871;
 • Chkhartishvili, A. Mikeladze, R. Chedia, O.Tsagareishvili, M. Bugdayci, I. Karagoz, T. Maras, N. Jalabadze,V.Kvatchadze. Combustion Synthesis of Boron Carbide Matrix for Superhard Nanocomposites Production. Advances in Combustion Synthesis and Technology, CHAPTER 4, 2022, 66-95;
 • Chkhartishvili, L. Rukhadze, B. Margiev, O. Tsagareishvili, M. Darchiashvili. Carbon and isostructural boron nitride nanomaterials doped with ferromagnetic clusters. In: Fundamentals and Industrial Applications of Magnetic Nanoparticles(Eds. Ch. M. Hussain, K. K. Patankar), 2022, Duxford, Elsevier, Ch.6. 165-233.
 • Chkhartishvili , N. Barbakadze,S Makatsari , A. Mikeladze , O.Tsagareishvil , N. Jalabadze,K. Sarajishvili, M. Japaridze, T. Korkia , R. Chedia. Multicomponent Ceramic Composite B4C–TiB2–W2B5–Co Formation Process From Available Compounds By Wet Method.. In: Abs. 8th Int. Samsonov Conf. “Materials Science of Refractory Compounds” (MSRC – 2022), 2022, Kyiv, Ukrainian Mater. Res. Soc., 7-7;
 • Makatsaria, L. Chkhartishvili, M. Mirzayev, N. Barbakadze, O. Tsagareishvili,I. Jinikashvili, R. Chedia. Nanopowder h-BN : Fe(Fe3O4) as 10B delivery agent in BNCT. In: Abs. 21st Int. Symp. Boron, Borides, and Rel. Mater., 2022, Paris, Sorbonne Univ., 33-33.
 • Gogolidze, L. Chkhartishvili, M. Mirzayev, N. Barbakadze, O. Tsagareishvili, M. Buzariashvili,O. Lekasvili, R. Chedia. Preparation of sandwich-like B4C/W neutron-shield materials. In: Abs. 21st Int. Symp. Boron, Borides, and Rel. Mater., 2022, Paris, Sorbonne Univ., 66-66;
 • Mikeladze, O. Tsagareishvili, L. Chkhartishvili,R. Chedia, N. Jalabadze. Heightening of WC–Co composite matrix hardness by introducing B4C–(Ti,Zr)B2eutectic additives. In: Abs. 21st Int. Symp. Boron, Borides, and Rel. Mater., 2022, Paris, Sorbonne Univ. 67-67;
 • Kvatchadze, A. Mikeladze, V. Tavkhelidze, Z. Mestvirishvili, D. Driaev, O. Tsagareishvili, L. Chkhartishvili. Mechanical properties of boron carbide–zirconium diboride (B4C)1–x/ (ZrB2)x composites at x < 0.05. In: Abs. 21st Int. Symp. Boron, Borides, and Rel. Mater., 2022, Paris, Sorbonne Univ. 68-68;
 • Chkhartishvili, A. Mikeladze, O. Tsagareishvili,V. Kvatchadze, V. Tavkhelidze, Z. Mestvirishvili, D. Driaev, N. Barbakadze, L. Nadaraia, K. Sarajishvili,I. Jinikashvili, M. Buzariashvili, R. Chedia. Advanced boron carbide matrix nanocomposites obtained from liquid-charge: Focused review. Condensed Matter, 2023, 8, 2, 37-1–37-54;
 • Makatsaria, L. Chkhartishvili, R. Chedia,N. Barbakadze, O. Tsagareishvili, Sh. Kekutia, J. Markhulia,V. Mikelashvili. Coating and intercalation of h-BN nanoparticles with Fe and Fe3O4. In: Abs. Conf. “Nanoscience & Nanotechnologies 2023”, 2023, Frascati, INFN–FNL, 122-122;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • კერამიკული კომპოზიციური მასალის TiB2, Al2O3 – ის მისაღები კაზმი . გ. თავაძე, ო. ოქროსცარიძე, ა.ხვადაგიანი, კ. ლეკიშვილი, ლ. თავაძე, ო. ცაგარეიშვილი, გ. ცაგარეიშვილი.პატ. # 858 , 29.01.1997;
 • კერამიკული კომპოზიციური მასალის B4C- Al2O3 –TiC– ის მისაღები კაზმი. ა. ხვადაგიანი, ო. ოქროსცარიძე, გ. თავაძე, კ. ლეკიშვილი, ლ. თავაძე, ო. ცაგარეიშვილი.პატ. #733, 11.09.1997;
 • ბორის კარბიდის ნაკეთობების დამზადების ხერხი. თ. აბზიანიძეგ. ქარუმიძე, ლ. კეკელიძე, ლებანიძე, ო. ცაგარეიშვილი, ლ. შენგელია. პატენტი პ.25-15, გამოგონება 1999წ.06;
 • ბორის კარბიდის ფუძეზე ნანოკრისტალური სალი მასალის მიღების ხერხი. ო.ცაგარეიშვილი, ა.მიქელაძე, რ.ჭედია, ლ.ჩხარტიშვილი. საქპატენტი. პატენტი Ge P 2018 6907 B.  2018წ.

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • International Conference HighMatTech. October 19-23, 2009. Kiev, Ukraine; Tungsten carbide based nanocrystalline hard metals;
 • 4 th International Boron Symposium, 15-17 October, 2009, Eskishahir, Turkey; On technological process of synthesis of boron carbide nanodispersive powders;
 • XIV International Clay Conference. 14-20 June. 2009. Castelanita Marina , Italy. Obtaining opportunities of boron carbide powders based hetero-modulus ceramics.
 • SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE «Materials and Coatings for Extreme Performances: Investigations, Applications, Ecologically Safe Technologies’ for Their Production and Utilization» 20-24 September, 2010. Ponizovka, Crime, Ukraine; 1.Preparation and compaction of composite nanopowders of metal carbides. 2.On possibility of application of boron-containing as neutron shield;
 • 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials. Istanbul, Turkey, 2011. 1.Metal-Ceramic based on nanostructured boron carbide 2.Fabrication of Structural Ceramics for Friction Pairs Based on B4C-MeB2. 3.10B Powder-Based Neutron Shield Coating Materials;
 • International Conference HighMatTech. October, 2011, Kiev, Ukraine; Influence of doping by 3d-metals on microplastic characteristics of β -rhombohedral boron;
 • International Conference “Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science”, 2012 Tbilisi, Georgia, Металлокерамика на основе нанокристаллических абразивных карбидов;
 • 3th International Samsonov Memorial Conference “Materials Sciences of Refractory compounds. Kiev, Ukraine, 2012. Production of nano-crystalline boron nitride by chemical synthesis.
 • The 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials.. ISBB 2014. Honolulu, Hawaii, USA, August 31to September 5,2014,; Friction Processes in Metallic composite Materials modified with Hexagonal Boron Nitride;
 • 3th International Conference “Nanotechnologies”. Tbilisi, Georgia, 2014. An alternative method of obtaining of carbon nanotubes, fibers and magnetic clusters.
 • 2th International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, Georgia, 2015. 1. Antifrictional metallic materials modified with hexagonal boron nitride. 2. New nanoalloys for modifying the steel;
 • 4th International Conference “Nanotechnologies” Nano – 2016, October 24 – 27, 2016, Tbilisi, Georgia. Modification of low alloyed chromium steel by nano-oxide composite;
 • 5th International Caucasian Symposium on Polymers & Advanced materials. Georgia, Tbilisi 2017, 2-5 July. Obtaining of  nanostructured ceramic powder composites using organic precursors of B4C–TiB2
 • International Symposium on Boron, Borides and Related Materials. ISBB 2017. 4-8 September Freiburg, Germany. Synthesizing of Nanostructured Composite ceramics B4C–TiB2 and their Properties;
 • 3rd International Conference “Inorganic Materials Science Modern Technologies & Methods”, October 8 – 11, 2018, Tbilisi, Georgia. Ceramic composites B4C–TiB2 in nanocrystalline state: Production, structure, and mechanical properties
 • 5th International Conference “Nanotechnologies”, November 19 – 22, 2018, Tbilisi, Georgia (Nano – 2018);
 • 26th Annual International Conference on Composites or Nano Engineering, July 15 – 21, 2018, Paris, France (ICCE – 26); Chemical method of obtaining of B4C–TiB2 ceramic composites.
 • 4th Int. Conf. “Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science”, Tbilisi, Georgia, 2021, 20-21 September. Liquid charge precursors for production of B4C–MeB2 fine composite powders;
 • International Symposium on Boron, Nevsehir, Turkey, 17 – 19 April 2019. Obtaining of some boron-containing and related nanocrystalline systems from solutions and suspensions.
 • 20th International Symposium on Boron, Borides & Related Materials, Niigata, Japan, 22 – 27 September 2019. Production of B4C–MeB2 composite nanopowders from liquid charge.
 • 11th Japanese–Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting, Multifunctional & Nanomaterials, Batumi, Georgia, 16 – 19 July 2019 (JAPMED’11. Obtaining of ultrafine powder composites of tungsten, molybdenium, titanium and boron carbides using liquid precursors.
 • 7th Int. Mater. Sci. Conf. High Mat Tech, 2021, Kyiv, Ukraine; UMRS. Effect of cobalt additive on boron carbide matrix ceramics phase (B4C, ZrB2, W2B5) formation process. New method of synthesis of boron carbide matrix ceramics ultra-dispersive powders.
 • 7th Int. Caucasian Symp. Polym. Adv. Mater., , Tbilisi, Georgia,   State Univ. 2021, 27-30 Julie; Obtaining of multicomponent boron carbide matrix ceramics.
 • 6th Int. Conf. “Nanotechnology” – GTUnano2021, 2021 წლის 4 – 5 October, Tbilisi, 1.Joint synthesis of boron carbide matrix ceramic modifiers and grain growth inhibitors with low-cost compounds; 2. Boron carbide and nitride nanoparticles as 10B-isotope delivering agents in boron-neutron-capture-therapy;
 • 8th Int. Conf. Exh. Adv. Nano Mater., 2021, 9 – 11 October, Ottawa, Canada, IAEMM,. Boron carbide based nanocomposites with advanced mechanical properties.
 • 17th Int. Conf. Advanced Nano Materials – ANM 2021, 2021 წლის 22 – 24 July, Avery, Method of obtaining multicomponent fine-grained powders for boron carbide matrix ceramics production;
 • 8th Int. Samsonov Conf. “Materials Science of Refractory Compounds” (MSRC – 2022), Kyiv, Ukrainian Mater. Res., Soc. 5-7 october. Multicomponent Ceramic Composite B4C–TiB2–W2B5–Co Formation Process From Available Compounds By Wet Method.
 • 21st Int. Symp. Boron, Borides, and Rel. Mater., Paris, France, Sorbonne Univ. 2022, 5-9 September. 1. Nanopowder h-BN : Fe(Fe3O4) as 10B delivery agent in BNCT. 2. Preparation of sandwich-like B4C/W neutron-shield materials; 3. Heightening of WC–Co composite matrix hardness by introducing B4C–(Ti,Zr)B2eutectic additives; 4. Mechanical properties of boron carbide–zirconium diboride (B4C)1–x / (ZrB2)x composites at x < 05;
 • 9th Int. Conf. Exh. Adv. Nano Mater.,. 2022 წლის, 24 – 26 October, Victoria, Preparation of neutron-capturing boron-containing nanosystems
 • “Nanoscience & Nanotechnologies 2023”, Frascati, Italy, 2023, INFN–FNL; Coating and intercalation of h-BN nanoparticles with Fe and Fe3O4..

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • ISTC - G-402: Preparation of single and polycrystalline 10B and 11B monoisotepes of beta-rhombohedral boron for usage in devices, containers, covering materials, and other nuclear safety facilities. Head of Group. 2001–2004;
 • STCU - GG 87: Elaboration and investigation of the Si Ge system alloys with high-performance, Participant 2005–2007;
 • STCU-4398. Development of Structural Ceramics Based on Boron Carbide for Friction Units Working under Extreme Conditions; Participant; 2009–2011;
 • STCU-4600. Tungsten-, titanium- and boron carbide-based nanocrystalline hardmetals; Technologist; 2009–2011;
 • სესფ-#481: “ნანოკრისტალური სალი შენადნობები ვოლფრამისა და ტიტანის კარბიდების ფუძეზე” ; მკვლევარი, 2009-2011;
 • STCU –P563. Development of radiation resistant structural ceramic materials based on boron carbide enriched in isotope boron-11. Head of Group;
 • რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. AR18-1045. გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო  სამეცნი­ერო გრანტით დაფინანსებული  პროექტის -  „ბორისკარბიდის ფუძეზე ნანოსტრუქტურული ჰეტეროფაზური კერამიკული მასალებისა და გაუმჯობესებული საექსპლუატაციო მახასიათებლების მქონე ნაკეთობების მიღება“  კოორდინატორი, 2018-2021;

დამატებითი ინფორმაცია

 • 2002 წლიდან დღემდე ბორის, ბორიდებისა და მონათესავე მასალებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმების მომწყობი სამეცნიერო კომიტეტის წევრი;