სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორია
თენგიზ ფურცხვანიძე
მკვლევარი სპეციალისტი
purtskhvanidze10@gmail.com

დაბადების თარიღი

02.11.1941

განათლება

 • 1959 - 1965 წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი;
 • 1998 წ. - ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი;
 • 1998 წ. - მინიჭებული აქვს უფრ.მეცნ. თანამშრომლის წოდება;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნ. მეცნ. აკად. დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1965 - 1966 წწ. - საქ. მეცნ. აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი;
 • 1966 - 1969 წწ. - საკავშირო ელექტროტექნიკური ინსტიტუტის თბილისის ფილიალი;
 • 1969 წ.- დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, უმცრ.მეცნიერ თანამშრომელი, მეცნიერ თანამშრომელი, ინჟინერი;

სახელშეკრულებო სამუშაოები

 • მონაწილეობდა მრავალ სახელშეკრულებო სამუშაოებში სვერდლოვსკის, ხარკოვისა და პერვოურალსკის სათანადო პროფილის ინსტიტუტებთან და ქარხნებთან, აგრეთვე რუსთავისა და ჩელიაბინსკის მეტალურგიულ ქარხნებთან (1972-2016 წწ.);
 • ჩელიაბინსკის მეტალურგიულ ქარხანაში ჩატარდა (1975 წ.) ახალი კოროზიამედეგი 08Х25Г15С ფოლადის 40 ტონიანი დნობა, რომლისგანაც მიღებულ იქნა 22 ტონა 10 მმ სისქის ფურცელი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • სპეც. დანიშნულების ლეგირებული ფოლადების თერმული დამუშავება და თვისებების შესწავლა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

არის თანაავტორი 21 სამეცნიერო ნაშრომისა;

 • Ферритно-аустенитные сплавы тройных систем Fe-Cr-Ni и Fe-Cr-Mn и разработка двухфазных коррозионностойких сталей. Химическая серия, №12, 2001 г.;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

1  საავტორო მოწმობა და 1 პატენტი:

 • Авторское свидетельство на изобретение: «Способ сварки взрывом». №1246493 от 22.03.1986 г.;
 • Патент Российской Федерации на коррозионностойкую хромомарганцевую сталь марки 08Х25Г15С. Патент на изобретение, №2253689 от 10.06.2005 г.;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • 1972 - 1985 წწ. - მონაწილეობდა საკავშირო და რესპუბლიკურ  კონფერენციაში; 

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

მონაწილეობდა საქ.მეცნ.აკადემიის  გრანტებში  (1985-2000 წწ.): 

 • რუსთავის გაერთიანება ”აზოტ”-ში ახალი ფოლადის 08Х25Г15С ჩანერგვაში;
 • სამედიცინი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების დეტალებისათვის 08Х25Г15С ფოლადის გამოყენება;

დამატებითი ინფორმაცია

 • ქრომმანგანუმიანი კოროზიამედეგი  08Х25Г15 С ფოლადის  ჩანერგვა ყოფილი საბჭოთა კავშირის საწარმოებში მ.შ. მოსკოვში, პერვოურალსკში, რუსთავში და გორში;