სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
რევაზ ტაბიძე
მკვლევარი სპეციალისტი
tabidzerevaz@gmail.com

დაბადების თარიღი

28.06.1984

განათლება

  • 2004 - 2008 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი , შავი ლითონების მეტალურგია, ბაკალავრი;
  • 2008 - 2010 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, მასალათმცოდნეობა და ინჟინერია, მაგისტრი;

სამუშაო გამოცდილება

  • 2010 - 2016 წწ. - რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის საფასონო-საჩამომსხმელო საამქრო. ცვლის უფროსი, უბნის უფროსი;
  • 2016 წ. -დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;

სამეცნიერო ინტერესები

  • სპეც. დანიშნულების ლეგირებული ფოლადების  დნობა და  ჩამოსხმა;