სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
გიორგი გორდეზიანი
მკვლევარი მთავარი სპეციალისტი
ggordeziani@yahoo.com

დაბადების თარიღი

26.02.1971

განათლება

 • 1988 - 1993 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი; მეტალურგიის ფაკულტეტი; “ლითონმცოდნეობა, ლითონების თერმული დამუ- შავების ტექნოლოგია და მოწყობილობა“; ინჟინერ-მეტალურგი;
 • 2002 - 2005 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეტალურგიის ფაკულტეტის ასპირანტურა: “მასალათმცოდნეობა და ლითონთა ტექნოლოგია“;
 • 2005 წ. - ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1994 - 1997 წწ. - მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის ინსტიტუტი. ლითონების თერმული დამუშავების ლაბორატორია. თერმისტი;
 • 1997 - 1999 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლითონმცოდნეობა და ლითონთა ტექნოლოგიის კათედრა. ლაბორანტი;
 • 1999 - 2002 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლითონმცოდნეობა და ლითონთა ტექნოლოგიის კათედრა. უფროსი ლაბორანტი;
 • 2005 - 2006 წწ. - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. ლითონმცოდნეობის ლაბორატორია. ინჟინერი;
 • 2006 - 2009 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მასალათმცოდნეობის კათედრა. ასისტენტ პროფესორი (0,5 საშტატო ერთეული);
 • 2006 - 2009 წწ. - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. ლითონმცოდნეობის ლაბორატორია. მეცნიერ-თანამშრომელი;
 • 2009 - 2011 წწ. - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. ლითონმცოდნეობის ლაბორატორია. ინჟინერი;
 • 2011 - 2013 წწ. - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. სადნობ-საჩამომსხმელო უბანი. ინჟინერი;
 • 2013 - 2014 წწ. - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. სადნობ-საჩამომსხმელო უბანი. ტექნიკოსი;
 • 2014 წ. - დღემდე - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. სადნობ-საჩამომსხმელო უბანი. ინჟინერი;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

სულ 25 სტატია, 1 სახელმძღვანელო, მათ შორის:

 • „ლაბორატორიული სამუშაოები მასალათმცოდნეობაში“ 2013 (ინგლისურ ენაზე);

 • მათ შორის საერთაშორისო რანგის: 1. „Use of thermodynamic modeling for optimization of SHS compaction-based method for production of materials“, pp. 33-34, (SHS -2013), South Padre Island, Texas, USA;

 • „Corrosion resistant titanium alloys for medical tools and implants“ Powder Metallurgy & Mining, Colorado School of Mines, pp.186-194, http://dx.doi.org/10.4172/2168-9806.1000110 , 2013, Colorado, USA;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • 2003 წ. - VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: შედუღება, მეტალურგია და მონათესავე ტექნოლოგიები, თბილისი;
 • 2006 წ. - ჩამომსხმელთა და მასალათმცოდნეთა I საერთაშორისო კონგრესი (IFMSC), თბილისი ;
 • 2012 წ. - საერთაშორისო კონფერენცია: არაორგანული მასალათმცოდნე- ობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები, თბილისი;
 • 2013 წ. - XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი (SHS 2013), სამხრეთ პადრეს კუნძული, ტეხასი, აშშ.;
 • 2015 წ. - ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათ- მცოდნეობა ში, საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • STCU#3575 „ახალი ამორფული, ნანო- და პოლიკრისტალური ტიტანის შენადნობები სამედიცინო ინსტრუმენტებისა და დანაფარებისათვის“ 2006-2009;
 • STCU#4600 „ნანოკრისტალური სალი შენადნობები ვოლფრამის, ტიტანის და ბორის კარბიდების ფუძეზე“ 2009- 2011;

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • 2006 - შედუღების, მეტალურგიისა და მონათესავე ტექნოლოგიების ასოციაციის პრემიის ლაურეატი, დაჯილდოებულია ვერცხლის მედლით;

 • 2014 - ინგლისური ენის პროფესიული სწავლების და მომზადების ცენტრი (ONE WORLD), დონე - C1, სერთიფიკატი GEC 218;