სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ბათუმის კოროზიული კვლევების პოლიგონი
რუსუდან ბაგრატიონი
უფროსი ინჟინერი
rusudan.bagrationi2010@yandex.ru

დაბადების თარიღი

30.05.1963

განათლება

 • 1985 - 1991 წწ. - მოსკოვის ხელსაწყოთმცოდნეობის ინსტიტუტი. სპეციალობა - მანქანები და მეტალების წნევით დამუშავების ტექნოლოგია. კვალიფიკაცია - ინჟინერ–მექანიკოსი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1984 - 1991 წწ. - ქ. მოსკოვის ლიხაჩოვის სახელობის ავტოქარხანა. საოჯახო მაცივრების ცეხი - მეორე თანრიგის დამკომპლექტებელი;
 • 1995 - 2006 წწ. - საქართველოს სუბტროპიკული ნაყოფის შენახვა-გადამუშავების სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი. შენახვა-გადამუშავებისგანყოფილება - ინჟინერ-ტექნოლოგი;
 • 2006 - 2012 წწ. - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი - მეცნიერ-თანამშრომელი;
 • 2012 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. ბათუმის კოროზიული კვლევების პოლიგონი - ინჟინერი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ლითონებისა და ლითონური მასალების კოროზიული მედეგობის და ტექნიკური მახასიათებლების შესწავლა ბათუმის ნოტიო სუბტროპიკულ ატმოსფეროში და კოროზიისგან დაცვის მეთოდების შერჩევა - შემუშავება;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • Папунидзе Г.Р.,Романенко Е.В., Чхартишвили Я.И, Кунтелия Л.Р., Багратиони Р.Ю. Полифенольный состав цветков каштана Труды БИАБАБ ბათუმი, 2003;
 • პაპუნიძე გ., შალაშვილი ა., ჯაფარიძე ი., ბაგრატიონი რ. მოცვი, კუნელი, წყავი როგორც ანტიოქსიდანტური ნედლეული. ბაბბის სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ბათუმი, 2003;
 • Папунидзе Г.Р., Романенко Е.В., Чхартишвили Я.И., Кунтелия Л.Р., Багратиони Р.Ю. Йодирование минеральных вод Аджарии Журнал «Пиво и напитк » № 4. Москва, 2004;.
 • ტოტოჩავა ხ., კალანდია ა., ვანიძე მ.,ბაგრატიონი რ. აქტინიდიის სხვადასხვა ფორმის კომპლექსი საქართველოს მეცნიერებათ ააკადემია “მოამბე” ტ.170 №3 Georgian Academy PressISSN 0132-1447 თბილისი,2004;
 • Мамулаишвили Н., Хоштария Т.Р., Лазишвили Л.А., Джанелидзе О.Н., БагратиониР.Ю. Исследование физико-химических показателей фитозаменителя меда. ,,საქართველოს ქიმიური ჟურნალი” ტ. 5 №4 ISSN 1512-0686 თბილისი, 2004;
 • Кунтелия Л.Р., Папунидзе Г.Р., Папунидзе С.Г., Романенко Е.В., Чхартишвили И.Н., Багратиони Р.Ю. Напитки на основе экстрактов из каштановых цветков журнал ,,Пиво и напитки,, №1 Изд Пищепромиздат Москва, 2006 ст. 38;
 • Папунидзе Г.Р., Романенко Е.В., Чхартишвили И.Н., Багратиони Р.Ю., Кунтелия Л.Р., Папунидзе С.Г. Исследование цветков каштана Настоящий с целью рекомендации их использования в пищевой промышленности ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები, ISBN 99940-0-241-4 ბათუმი, 2006 გ.33-35;
 • ბაგრატიონი რ.,პაპუნიძე გ., პაპუნიძე ს., ჩხარტიშვილი ი., რომანენკო ე., ქუნთელია ლ. ველური და კულტურული წაბლის ყვავილედების ანტიოქსიდანტური თვისებები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ISSN 1512-200X. ქუთაისი, 2006 გ.265-266;
 • ქუნთელია ლ., პაპუნიძე გ., პაპუნიძე ს., ჩხარტიშვილი ი., რომანენკო ე., ბაგრატიონი რ. წაბლის ყვავილის ნედლეულის ბაზაზე ბიოლოგიურად აქტიური პროდუქტების დამზადების ტექნოლოგია.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. სუბტროპიკული ზონის აგრარული პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული; ISSN 1512-200X. ქუთაისი. 2006 გ.256-257;
 • Папунидзе Г.Р., Багратиони Р.Ю., Папунидзе C.Г., Романенко Е.В., Кобахидзе М.А Ароматический комплексцветков каштана Настоящий (Castanea sativa Mill.). Журнал ,,Хранение и переработка сельхозсырья,, №12. Изд. Пищепромиздат Москва, 2007 ст. 36–37;
 • Багратиони Р.Ю., Папунидзе Г.Р., Папунидзе C.Г., Романенко Е.В., Кобахидзе М.А. Полуфабрикаты и напитки из нетрадиционного сырья цветков каштана, обладающие биоактивными свойствами Журнал ,,Пиво и Напитки,, №3. изд. Пищепромиздат, Москва, 2007 ст. 22;
 • Багратиони Р.Ю., Папунидзе Г.Р., Папунидзе C.Г.Кобахидзе М.А.,Чхартишвили И.Н., Кунтелия Л.Р. Исследование биологически активных веществ цветков каштана Настоящий Журнал ,,Пиво и Напитки,, №6 изд. Пищепромиздат Москва, 2007 ст. 28-29;
 • Папунидзе Г.Р., Багратиони Р.Ю., Папунидзе C.Г., Кобахидзе М.А. Каштаново-цитрусовый цветочный напиток Журнал ,,Пиво и напитки,, №2. изд. Пищепромиздат Москва, 2008 ст.48;
 • Багратиони Р.Ю., Папунидзе Г.Р., Папунидзе С.Г., Кобахидзе М.А. Искуственный мед из цветков каштана Журнал ,,Пищевая промышленность,, №7. изд. Пищепромиздат, ISSN 0235-2486. Москва, 2008 ст.39; 
 • ბაგრატიონი რ., პაპუნიძე გ., პაპუნიძე ს. სასურსათო პროდუქტების წარმოებისათვის ბიოაქტიური ნივთიერებებით მდიდარი ველურად მზარდი ნედლეულის გადამუშავება. კრებული რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ISBN 99928-0-236-5 გამომცემლობა ,,აჭარა”. ბათუმი, 2008გ. 363-367;
 • ბაგრატიონი რ., პაპუნიძე გ., ჩხარტიშვილი ი., ქუნთელია ლ. პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგია ახალი სახის ეკოლოგიურად სუფთა ბიოაქტიური მცენარეული ნედლეულიდან საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. ISSN 1512-309-X ქუთაისი, 2008გ.132;
 • ლ.ქუნთელია, ი. ჩხარტიშვილი, გ. პაპუნიძე, ს. პაპუნიძე, რ. ბაგრატიონი - წაბლის ყვავილი ბრენდის ტიპის სასმელის წარმოებისათვის -გ.144 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,, თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. თეზისები ქ.ქუთაისი, ISSN 1512-309-X 14-16.05.2008;
 • Кунтелия Л.Р., Папунидзе Г.Р., Папунидзе C.Г., Багратиони Р.Ю., Чхартишвили И.Н. –Технология производство бренди из нетрадиционного каштаново-цветочного сырья -რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები გ. 201-202. “გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწებები“ ქ. ქუთაისი ISSN 1512-309-X./ 28-20.05.2009;
 • გ.პაპუნიძე, ე.კოპლატაძე, ლ.ქუნთელია, ს.პაპუნიძე., ბაგრატიონი რ. - ველურად მზარდ ინედლეულის გადამუშავება სასურსათო პროდუქტების წარმოებისათვის -გ. 208-211. “მოამბე” საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი №26, ქ.თბილისი ISSN 1512-2743, 2009 წ.;
 • რ.ბაგრატიონი, გ. პაპუნიძე, ს.პაპუნიძე, ე.რომანენკო, ლ.ქუნთელია, ი. ჩხარტიშვილი - ველური და კულტურული წაბლის ყვავილების ბიოქიმიური შედგენილობის გამოკვლევა კვების მრეწველობაში მათი გამოყენების მიზნით - გ.174-176. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა. შრომები ХV, გამომცემლობა “შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”. ქ.ბათუმი ISSN 1987-5398, 2009წ.;
 • ლ. ქუნთელია, გ. პაპუნიძე, ს. პაპუნიძე, ი. ჩხარტიშვილი, ე. რომანენკო, რ. ბაგრატიონი - ბიოლოგიურად აქტიური სასმელები წაბლის ყვავილების (Castanea sativa Mill.) და ციტრუსის ყვავილების ექსტრაქტების ბაზაზე. -გ.184-186. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა. შრომები ХV, გამომცემლობა “შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”. ქ. ბათუმი. ISSN 1987-5398 2009 წ.;
 • Кунтелия Л., Папунидзе Г., Папунидзе С., Р.Ю. Багратиони- Бренди накаштановых цветах – Производство спирта и ликероводочных изделий. №4 ст. 5. изд. Пищепромиздат г. Москва 2009;
 • ლ. ქუნთელია, რ.ბაგრატიონი– ყვავილების გადამუშავების ტექნოლოგიები საკვებ–საგემოვნო პროდუქციაზე – ბათუმის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის. შრომების კრებული. ბათუმი 2009;
 • Р. Багратиони - Роль ароматических компонентов в продуктах из цветов каштана -ბათუმის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის. შრომების კრებული. ბათუმი 2009;
 • Багратиони Р.Ю.,Папунидзе Г.Р., Папунидзе C.Г.,., КобахидзеМ.А.– Производство биоактиной продукций на базе цитрусовых и каштановых цветков -ინსტიტუტის დაარსებიდან 80 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების მასალები. სუბტროპიკული კულტურები 1–4 (261–264) ISSN 0207 9224 ანასეული ოზურგეთი 2010;
 • სეიდიშვილი ნ., კობახიძე., ცინცაძე., ბაგრატიონი რ.– გაყინული–გალღობილი ჩაის ნედლი დუყებიდან გრანულის მიღების საფუძვლები – გ. 375-377. უნივერსიტეტის დაარსებიდან 15 წლისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების შრომათა კრებული ISSN 1987–5711. 12.06 საქართველო გორი.2010;
 • ПапунидзеГ.Р., Папунидзе C.Г., Кунтелия Л.Р., ЧхартишвилиИ.Н., БагратиониР.Ю.-Использование сельскохозайственного сырья в производстве функциональных продуктов
  გ.359-362. უნივერსიტეტის დაარსებიდან 15 წლისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების შრომათა კრებული ISSN 1987–5711. 12.06 საქართველო გორი.2010;
 • Чхартишвили И.Н., Девадзе А. Р., Кобахидзе М.А., Багратиони Р.Ю., Папунидзе C.Г.
  Управление инновациями в торговле и общестенном питании. Материалы Международной конференции в рамках федеральной целевой программы. ISSN 978-5-89289-616-0 Россия, Кемерово 2010 ст. 321-325;
 • Кобахидзе М.А., Багратиони Р.Ю.,Папунидзе C.Г.,Кунтелия Л.А. Экологически чистое сырье в производстве пищевых продуктов University of Ruse Angel Kanchev Разград, Болгария 2010. http://conf.ru/acad.bg/bg  ст.61-64; 
 • ბაგრატიონი რ., პაპუნიძე ს.,ჩხარტიშვილი ი. ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ISSN978-9941-9128-3-2 ქუთაისი, 2010;
 • ბაგრატიონი რ., პაპუნიძე ს.,ჩხარტიშვილი ი. ადგილობრივი ნედლეულის პოლივიტამინური პროდუქტის წარმოებისათვის. აკაკიწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო–ტექნოლოგიური ფაკულტეტი. საქართველო ქუთაისი, 2010 გ.123-125;
 • Папунидзе C.Г., Кунтелия Л.Р.,Чхартишвили И.Н.,Багратиони Р.Ю. Природные и растительные ароматизаторы в производстве пищевых продуктов. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველო ქუთაისი, 2010 გ.183-186;
 • ჩხარტიშვილი ი.,პაპუნიძე გ., პაპუნიძე ს. ბაგრატიონი რ. ბიოდანამატები ციტრუსოვანთა და ველურად მზარდი მცენარეული ნედლეულიდან. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველო ქუთაისი 2010 გ.162-164;
 • Чхартишвили И.Н., Пунидзе Г.Р., Папунидзе С.Г., Багратиони Р.Ю., Кобахидзе М.А. Ферментативный гидролиз для выхода биопрепарата Журнал ,,Химия природных соеденений,, www.ecdysten.uz  Ташкент, 2010 ст.107;
 • ჩხარტიშვილი ი.,პაპუნიძე ს. ბაგრატიონი რ. რძის შემცვლელი სასმელები მცენარეული ნედლეულის გამოყენებით. Международная научно-практическая конференция ,, Инновационные процесы и технологии,, http://ipt-conf.ge/wp-content/uploads/2011/04/2-07/pdf ქუთაისი, 2011;
 • ჩხარტიშვილი ი.,პაპუნიძეს., ქუნთელია ლ. ბაგრატიონი რ. ეკოლოგიურად სუფა კვების პროდუქტების ტექნოლოგია ხილ–ბოსტნეულისაგან. Международная научно-практическая конференция ,, Инновационные процесы и технологии,, http://ipt-conf.ge/wp-content/uploads/2011/04/2-07/pdf  ქუთაისი, 2011; 
 • Rusudan Bagrationi, Lala Kuntelia, Iamze Chkhartishvili, Sophio Papunidze, M. Kobakhidze Research of tanning substances of chestnut blossoms (Castanea sativa Mill.) საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია ტ. 37 №1–2 თბილისი 2011
  გ.142–143; 
 • Guram Papunidze, Lala Kuntelia, Rusudan Bagrationi, Sophio Papunidze, Iamze Chkhartishvili. Brandy alcohol aroma compounds produced of chestnut blossoms (Castanea sativa Mill.) საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია ტ. 37 №1–2 2011 თბილისი გ.144-146;
 • Багратиони Р. Производство биоактивной продукции на базе цветочного сырья. ,,Молодежная наука – пищевой промышленности,, . Международная научная конференция Россия. Ставрополь, 2011 ст.57-60;
 • Багратиони Р.Ю., Папунидзе С.Г. Разработка технологии производства функциональных продуктов питания на основе сельскохозяйственного сырья. Алматинский технологический университет ISBN 978-601-263-157-9 ©АТУ, Казахстан Алматы 2012 ст.49-51;
 • Папунидзе С.Г., Багратиони Р.Ю. производство продукции биоактивными свойствами на основе цитрусовых и каштановых цветков. Алматинский технологический университет ISBN 978-601-263-157-9 ©АТУ, Казахстан, Алматы 2012 ст.76-77;
 • დალი რამაზაშვილი., ლია ახვლედიანი., რუსუდან ბაგრატიონი., გურამ დადიანიძე., ნოდარ ლუარსაბიშვილი., მანანა მიქაბერიძე., ვაჟა ცინცაძე. შენადუღნაკერიანი საჯავშნე ფოლადის კონსტრუქციის კოროზიული მედეგობა ბათუმის ნოტიო სუბტროპიკულ ატმოსფეროში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია ტ. 40, №4, თბილისი გვ. 353-356 2014;
 • Папунидзе Г., Кунтелия Л., Папунидзе С., Болквадзе Ц., Багратиони Р. Нетрадиционное сырье цветков квштана для производства функциональных продуктов питания. აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ISBN 978-9941-453-61-4. საქართველო ქუთაისი. 2015. ст. 108–110;
 • Сеидишвили Н.Р., Папунидзе С.Г., Чхартишвили И.Н., Кобахидзе М.А., Багратиони Р.Ю. Гранулированый желтый чай. «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова».г. Магнитогорск (Челябинская область, Россия)ст. 105-108. 2016;
 • Папунидзе Г.Р, Багратиони Р.Ю., Папунидзе С.Г., Кобахидзе М.А., Кунтелия Л.Р. Цветки каштанадля получения напитков биоактивними своиствами. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова г. Магнитогорск (Челябинская область, Россия) ст. 89-93. 2016;

მონოგრაფია:

 • Багратиони Р.Ю. Исследование биоактивны хвеществ цветков дикорастущего каштана (Castanea sativa Mill.)  и разработка технологии производства пищевых продуктов (монография)  ISBN 978-9941-0-1298-3   საქართველო,  თბილისი  2009;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • ბაგრატიონი რ., პაპუნიძე გ., პაპუნიძე ს., ჩხარტიშვილი ი., რომანენკო ე., ქუნთელია ლ. ველური და კულტურული წაბლის ყვავილედების ანტიოქსიდანტური თვისებების დადგენა. სუბტროპიკული ზონის აგრარული პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ISSN 1512-200X საქართველო ქუთაისი, მაისი 2006.გ.265-266;
 • ქუნთელია ლ., პაპუნიძე გ., პაპუნიძე ს., ჩხარტიშვილი ი ., რომანენკო ე., ბაგრატიონი რ. წაბლის ყვავილის ნედლეულის ბაზაზე ბიოლოგიურად აქტიური პროდუქტების დამზადების ტექნოლოგია.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,სუბტროპიკული ზონის აგრარულიპრობლემები,,. ISSN 1512-200X.საქართველო, ქუთაისი მაისი 2006. გ.256-257; 
 • ბაგრატიონი რ., პაპუნიძე გ., პაპუნიძეს., ჩხარტიშვილი ი., ქუნთელია ლ. როდუქციის წარმოების ტექნოლოგია ახალი სახის ეკოლოგიურად სუფთა ბიოაქტიური მცენარეული ნედლეულიდან. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “თანამედროვ ეტექნოლოგია და მასალები ” თეზისები ISSN 1512-309-X აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივეტსიტეტი. საქართველო ქუთაისი, 14-16.05.2008.გ.132;
 • ქუნთელია ლ., პაპუნიძე გ ., პაპუნიძე ს., ჩხარტიშვილი ი., ბაგრატიონი რ., ვერულიძე გ. წაბლის ყვავილი ბრენდის ტიპის სასმელის წარმოებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “თანამედროვე ტექნოლოგია და მასალები” თეზისები. ISSN 1512-309-X. აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივეტსიტეტი.საქართველო. ქუთაისი. 14-16.05.2008წ.გ.144;
 • Багратиони Р.,Ю., Папунидзе С.Г., Папунидзе Г.Р., Кобахидзе М.А. Производство биоактивной продукции на базе цитрусовых и каштановых цветков საერთაშორი სოსამეცნიერო კონფერენციისმ ასალები. ჩაის სუბტროპიკული კულტურების და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტის დაარსებიდან 80 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ISSN 0207 9224 საქართველო ოზურგეთი, ანასეული 2010 11–12 ივნისი. გ. 81-82;
 • სეიდიშვილი ნ., კობახიძე მ., ცინცაძე ვ., ბაგრატიონი რ. გაყინული–გალღობილი ჩაის დუყებიდან გრანულის მიღების საფუძვლები. თანამედროვე აქტუალური სამეცნიერო საკითხები. სუხიშვილის უნივერსიტეტის დაარსებიდან 15 წლისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ISSN 1987-5711 2010 11–12 ივნისი საქართველო, გორი გ.375–377;
 • Багратиони Р.Ю., Папунидзе Г.Р.,Папунидзе C.Г., Кунтелия Л.Р.,Чхартишвили И.Н. Исследование сельскохозайственного сырья в производстве функциональных продуктов თანამედროვე აქტუალური სამეცნიერო საკითხები. სუხიშვილის უნივერსიტეტის დაარსებიდან 15 წლისადმიმი ძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 2010 11–12 ივნისი ISSN 1987-5711 საქართველო გორი გ. 359-362;
 • Чхартишвили Я.Н., Девадзе А.Р., Багратиони Р.Ю.,Кобахидзе М.А., Папунидзе С.Г. Разработка и внедрение технологий производства функциональных продуктов питания и развитие торговли. Материалы международной конференции в рамках федеральной целевой программы Управление инновациями в торговле и общественном питании. ISBN 978-5-89289-616-0 Россия, Кемерово 25-29. 10. 2010 ст. 321-325;
 • Кобахидзе М.А., Багратиони Р.Ю., Папунидзе С.Г., Кунтелия Л.Р. Экологическое чистое сырье в производстве пищевых продуктов. Ежегодная конференция Русинского университета. University of Ruse Angel Kanchev – Разград, Болгария 5-6.11. 2010 http://conf.ru/acad.bg/bg  ст.61-64; 
 • Чхартишвили Я.Н., Папунидзе Г.Р.,Папунидзе С.Г., Багратиони Р.Ю.,Кобахидзе М.А.Ферментативный гидролиз для увеличения выхода биопрепарата. Международная научная конференция ,,Актуальные проблемы химии природных соединений,, Института химии растительных веществ им. академика Юнусова С.Ю. АН Республики Узбекистан www.ecdysten.uz  12-13 10. 2010. Узбекистан Ташкент ст.107;
 • პაპუნიძე ს., ჩხარტიშვილი ი., ბაგრატიონი რ. ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგია საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკად. გ. ჩხაიძის 80 წლისიუბილეს. სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ISBN 978–9941–91 28–3–2 2–3.12 2010 საქართველო, ქუთაისი. გ.231–233;
 • ბაგრატიონი რ.,პაპუნიძე ს., ჩხარტიშვილი ი. ადგილობრივი ნედლეული პოლივიტამინური პროდუქტის წარმოებისათვის საერთაშორისოსა მეცნიერო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები,, აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 17–18 06 2010 საქართველო, ქუთაისი. გ. 123–125;
 • Папунидзе C.Г., ЧхартишвилиИ.Н.,Багратиони Р.Ю., Кунтелия Л.Р. Природные и растительные ароматизаторы в производстве пищевых продуктов. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ბიოუსაფრთხოკვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო,, აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 15.12 2010 www.atsu.edu.ge/geo/krebuli-mtliani.pdf 
  საქართველო ქუთაისი. ст.183-186;
 • პაპუნიძე გ ., ჩხარტიშვილი ი.რ., ბაგრატიონი რ., პაპუნიძე ს. ბიოდანამატები ციტრუსოვანთა და ველურად მზარდი მცენარეული ნედლეულიდან საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო,, აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი www.atsu.edu.ge/geo/krebuli-mtliani.pdf  15.12 2010 საქართველო ქუთაისი. გ.162–164;
 • ჩხარტიშვილი ი. რ., პაპუნიძე ს ., ბაგრატიონი რ. რძის შემცვლელი სასმელები მცენარეული ნედლეულის გამოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო– პრაქტიკული კონფერენცია ,,Инновационные процессы и технологии,,
  http://ipt-conf.ge/wp-content/uploads/2011/04/2-07/pdf 2011 მარტი საქართველო ქუთაისი; 
 • ბაგრატიონი რ., ჩხარტიშვილი ი.რ., პაპუნიძე ს., ქუნთელია ლ. ეკოლოგიურად სუფთა კვების პროდუქტების ტექნოლოგია ხილ–ბოსტნეულისაგან. საერთაშორისო სამეცნიერო– პრაქტიკული კონფერენცია ,,Инновационные процессы и технологии,, http://ipt-conf.ge/wp-content/uploads/2011/04/2-07/pdf 2011 მარტი საქართველო ქუთაისი;
 • Багратиони Р.Ю. Производство биоактивной продукции на базе цветочного сырья. Ставропольский государственный технологический университет СЕВКАВГТУ вторая международная научная конференция ,,Молодежная наука – пищевой промышленности,,
  УДК 664(06) ББК 65.304.25 Россия, Ставрополь 2011 год ст.57-60; 
 • Багратиони Р.Ю., Папунидзе С. Г. Разработка технологии производства функциональных продуктов питания на основе сельскохозяйственного сырья. Республиканская конференция молодых ученых «Наука. Образование. Молодежь», посвященная 55-летию Алма-атинского технологического университета Казахстан, Алматы 19-20 апрель 2012 ст. 49-51;
 • Папунидзе С. Г., Багратиони Р.Ю. Производство продукции биоактивными свойствами на основе цитрусовых и каштановых цветков. Республиканская конференция молодых ученых «Наука. Образование. Молодежь», посвященная 55-летию Алма-атинского технологического университета Казахстан, Алматы 19-20 апрель 2012 ст. 76-77;
 • Папунидзе Г., Кунтелия Л., Папунидзе С., Болквадзе Ц., Багратиони Р. Нетрадиционное сырье цветки каштана для производства функциональных продуктов питания. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,, ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები. აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო ქუთაისი. 2015 წელი აპრილი. 108–110;
 • Сеидишвили Н.Р., Папунидзе С.Г., Чхартишвили И.Н., Кобахидзе М.А., Багратиони Р.Ю. Гранулированый желтый чай. XI Международная научно-практическая конференция, посвященная 10-летию кафедры стандартизации, сертификации и технологии продуктов питания «Качество продукции, технологий и образования» ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова».г. Магнитогорск (Челябинская область, Россия). ст. 105-108. 2016;
 • Папунидзе Г.Р, Багратиони Р.Ю., Папунидзе С.Г., Кобахидзе М.А., Кунтелия Л.Р. ЦВЕТКИ КАШТАНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАПИТКОВ БИОАКТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ. XI Международная научно-практическая конференция, посвященная 10-летию кафедры стандартизации, сертификации и технологии продуктов питания «Качество продукции, технологий и образования» ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова».г. Магнитогорск (Челябинская область, Россия). Ст. 89-93. 2016;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2009 წ. – GNSF/ST09_333_8-150  საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში გავრცელებული ეკოლოგიურად სუფთა მცენარეული ნედლეულის (ციტრუსი, კომში, ვაშლი, სტაფილო, გოგრა, ქაცვი და სხვა) ქიმიური შესწავლა მათ ბაზაზე ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების დასამზადებლად. ძირითადი შემსრულებელი, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;