სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ბათუმის კოროზიული კვლევების პოლიგონი
ვაჟა ცინცაძე
პოლიგონის უფროსი - მკვლევარი მთავარი სპეციალისტი
270-206
nevaan31@gmail.com

დაბადების თარიღი

18.09.1961

განათლება

 • 1979 - 1984 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგია, ლითონსაჭრელი ჩარხები და იარაღები.                სპეციალობა - ინჟინერ–მექანიკოსის;                                                                                                                                დიპლომი:  № 053930

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • 1986–1990 - ჩაის , სუბტროპიკულ  კულტურათა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო–საწარმოო გაერთიანების ინსტიტუტი, ტექნოლოგიის ფაკულტეტი,  ჩაის, თამბაქოს და სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგიის სპეციალობა; ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორის ხარისხი. დიპლომი : № 002145
 • საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი. დიპლომი : № 2-323

სამუშაო გამოცდილება

 • 1984 – 1988 წწ.– ბათუმის მანქანათმშენებელი ქარხანა. ექსპერიმენტალური უბნის ოსტატი.

 • 1988 – 1992 წწ.– ბათუმის მანქანათმშენებელი ქარხანა. ექსპერიმენტალური უბნის უფროსი.

 • 1992 – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. მრეწველობის მინისტრის მოადგილე.

 • 1992 – 1993 წწ.– აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს მრეწველობის, ენერგეტიკის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის განყოფილების, მთავარი სპეციალისტი.

 • 1993 – 1998 წწ.– ბათუმის გემთსაშენი ქარხანა. ქარხნის გენერალური დირექტორი.

 • 1998 წ. - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, მრეწველობის დამსახურებული მუშაკის წოდება.

 • 1998 – 2000 წწ. – ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე (არჩეული).

 • 2000 წ. – ბათუმის მერი (არჩეული).

 • 2000 – 2002 წწ.– შ.პ.ს. „აღორძინება–ნ“, დირექტორი.

 • 2002 – 2004 წწ. – ბათუმის გემთსაშენი ქარხანა. ქარხნის გენერალური დირექტორი.

 • 2004 – 2006 წწ. – თურქეთის კატარღების მშენებელი ქარხანა, პროექტის ხელმძღვანელი.

 • 2006 წ. – ბათუმი, შ.პ.ს. „რანდი“.

 • 2006 – 2012 წწ. – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, აგრარული ტექნოლოგიების სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტი. სასოფლო–სამეურნეო ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგიების, განყოფილების უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი.

 • 2012 წ. - დღემდე – საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრ „დელტას“ სისტემაში შემავალი, სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის, ბათუმის კოროზიული კვლევების პოლიგონის უფროსი.

სამეცნიერო ინტერესები

 • სამუშაოების ხელმძღვანელობა, ლითონებისა  და ლითონური მასალების კოროზიული მედეგობისა და ტექნიკური მახასიათებლების შესწავლაში.  ბათუმის ნოტიო სუბტროპიკულ ატმოსფეროში, კოროზიისგან დაცვის მეთოდების შერჩევა - შემუშავება.

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 1. ი. ჭოლაძე, ვ. ცინცაძე. შავი ჩაის პროდუქციის ზოგიერთი ფიზიკურ-მექნიკური მახასიათებლების კვლევის შედეგები. სუბტროპიკული კულტურები №4, 1988
 2. ვ. ცინცაძე. ჩაის დახარისხებული სახეების ნაკადში, დოზირებისა და შერევის ტექნოლოგიური ხაზი ЮИАК – 102 – 91, 1991
 3. ვ. ცინცაძე, ი.ჭოლაძე. დახარისხებული ჩაის კომპონენტების უწყვეტი შერევისათვის, ჩატარებული მუშაობის შედეგები. სუბტროპიკული კულტურები № 5, 1991
 4. И. Чоладзе, В. Цинцадзе. Экспериментальное исследование, по установление возможности бункерного хранения, дозирования, непрерывного смешивания отсортированных фракций чая. Субтропические культуры № 1-2, 1992
 5. ვ. ცინცაძე. ნაკადში ჩაის დოზირება - შერევის პროცესის რეჟიმების დასაბუთება და ტექნოლოგიური ხაზის დამუშავება. ავტორეფერატი, 1999
 6. Л.Лазишвили, В.Цинцадзе. Приоритет производства зеленого чая в Грузии. Пиво и напитки №4, 2003
 7. Л.Лазишвили, В.Цинцадзе. Селекция в деле реабилитации грузинского чаеводства. Пиво и напитки №5, 2003
 8. Л.Лазишвили, В.Цинцадзе. Показатель контроля переработки чайного листа. Кофе и чай в России №5, 2004
 9. Л.Лазишвили, В.Цинцадзе. Производства «белого» чая. Пиво и напитки №5, 2004
 10. ლ.ლაზიშვილი, ვ.ცინცაძე. საქართველოში ჩაის ფოთლის კრეფის მოწესრიგების საკითხისათვის. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, # 1-3, 2004
 11. Л.Лазишвили, М.Кобахидзе, В.Цинцадзе, Н.Сеидишвили. Белый чай в Грузии: фантастика или реальность? Кофе и чай в России, №2, 2005
 12. Л.Лазишвили, В.Цинцадзе, Н.Сеидишвили. Переработка чайного листа замораживанием. Пиво и напитки, №5, 2005
 13. ლ.ლაზიშვილი, ნ.სეიდიშვილი, ვ.ცინცაძე, ა.ზანანიანი. მარცვლისებრი (მარცვალა) ჩაის წარმოების საკითხისათვის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. #16, 2006
 14. ლ.ლაზიშვილი, შ.ჭურკვეიძე, ო.მიქელაძე, ზ.კონცელიძე, ვ.ცინცაძე, ტ.მამულაიშვილი. მანდარინის კულტურის ეფექტიანობის ამაღლების პრობლემები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. #18, 2006
 15. ლ.ლაზიშვილი, ვ.ცინცაძე, მ.კობახიძე. მცირე ბიზნესის პრობლემები მეჩაიეობაში. აჭარის არ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა. 2007
 16. ლ.ლაზიშვილი, ვ.ცინცაძე, ნ.სეიდიშვილი, მ.არძენაძე, ნ.გოგიშვილი, ვ.ხვედელიძე. სუბტროპიკული ხურმის ნაყოფის დაჭრილი მასის შრობის პროცესის გამოკვლევა და ოპტიმიზაცია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. #20, 2007
 17. Л.Лазишвили, Т.Мамулаишвили, В.Цинцадзе. Настало время реабилитации чая в Грузии. Кофе и чай в России №5, 2007
 18. ლ.ლაზიშვილი, ტ.მამულაიშვილი, ვ.ცინცაძე. მაღალხარისხოვანი პროდუქცია, თუ ნაკლებად არომატიანი ჩაის ეკონომიური ტექნოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2008
 19. М.Кобахидзе, Г.Папунидзе, И.Чхартишвили, Н.Сеидишвили, В.Цинцадзе, Д.Чиковани. Гранулированный фиточай. Пиво и напитки №2, 2009
 20. Н. Сеидишвили, М. Кобахидзе, В. Цинцадзе. Способ получения белого чая. Пиво и Напитки № 1, 2010
 21. ი.ჩხარტიშვილი, ნ.სეიდიშვილი, ვ. ცინცაძე. ანტიოქსიდანტური, ბიოპროდუქტი ჩაის დუყებიდან. სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის პრობლემები. ოზურგეთი - ანასეული, 2010
 22. დალი რამაზაშვილი., ლია ახვლედიანი., რუსუდან ბაგრატიონი., გურამ დადიანიძე., ნოდარ ლუარსაბიშვილი., მანანა მიქაბერიძე., ვაჟა ცინცაძე. შენადუღნაკერიანი საჯავშნე ფოლადის კონსტრუქციის კოროზიული მედეგობა, ბათუმის ნოტიო სუბტროპიკულ ატმოსფეროში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია ტ. 40, №4,  თბილისი. გვ. 353 - 356, 2014;

მონოგრაფია

 

1. ვ. ცინცაძე. ჩაის დოზირება - შერევის რეჟიმების დასაბუთება და ტექნოლოგიური ხაზის დამუშავება. გამომცემლობა „უნივერსალი“. ქ. თბილისი, ISBN 978 – 9941 – 12 – 677 – 2, 2010

2. ვ.ცინცაძე. მწვანე ჩაის წარმოების პრიორიტეტი საქართველოში. ქ. თბილისი, 2011

3. მ.კობახიძე, ნ. სეიდიშვილი, ი. ჩხარტიშვილი, ვ. ცინცაძე. მწვანე ჩაის ენერგოდამზოგი კომპლექსური ტექნოლოგია. კომპლექსური ტექნოლოგიის დამუშავება. ქ. თბილისი, 2011

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • ი. ჭოლაძე, ვ. ცინცაძე, ვ. ქებულაძე. ჩაის დასაქუცმაცებელი მოწყობილობა. საავტორო მოწმობა № 1454350, 1987
 • ნ. ზალდასტანიშვილი, ვ. ცინცაძე, ზ. ჯაფარიძე. მშრალი მასალების შემრევი მოწყობილობა. საავტორო მოწმობა №1510911, 1989

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • ლ. ლაზიშვილი, ვ. ცინცაძე მ. კობახიძე. მცირე ბიზნესის პრობლემები მეჩაიეობაში. ბათუმის მესამე სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულბები, რეგიონის აგროსამრეწველო სექტორში. ქ.ბათუმი,1,2,3 ნოემბერი, აჭარის არ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა, ISBN 99928 – 0 – 236 – 5, 2007
 • ლ.ლაზიშვილი, ვ. ცინცაძე, ტ.მამულაიშვილი. მაღალხარისხოვანი პროდუქცია თუ ნაკლებად არომატიანი ჩაის ეკონომიური ტექნოლოგია? საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები.“ ა.წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ.ქუთაისი, 14,1516 მაისი , 2008
 • ნ. სეიდიშვილი, მ. კობახიძე, ვ, ცინცაძე. გაყინულ - გალღობილი ჩაის ნედლი დუყებიდან, გრანულის მიღების საფუძვლები. სუხიშვილის უნივერსიტეტი, მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ქ.გორი, გვ. 375-377, 2010
 • ნ. გოგიშვილი, ნ. სეიდიშვილი, ვ. ცინცაძე. ხურმის ნაყოფში, სიმწკლარტის მოცილების მექანიზმის დადგენა. სოხუმის სუბტროპიკული მეურნეობის, სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სუბტროპიკული ზონის დარგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“. ქ. ქუთაისი, გვ. 215-217, 2010  
 • ვ. ცინცაძე. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“. სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის, 8-11 ოქტომბერის სარედაქციო კოლეგიის წევრი, 2018

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2007 წ. - GSNFSTO7 8 - 271 მწვანე ჩაის ენერგოდამზოგი კომპლექსური ტექნოლოგიის დამუშავება (ძირითადი შემსრულებელი), 2007
 • 2009 წ. – GNSF/ST09 333 8 150 საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში გავრცელებული, ეკოლოგიურად სუფთა მცენარეული ნედლეულის (ციტრუსი, კომში, ვაშლი, სტაფილო, გოგრა, ქაცვი და სხვა) ქიმიური შესწავლა, მათ ბაზაზე ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების დასამზადებლად (ძირითადი შემსრულებელი), 2010

დამატებითი ინფორმაცია

უცხო ენების ცოდნა

ქართული (მშობლიური), რუსული,  თურქული - კარგად, ინგლისური - საშუალოდ

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet Explorer