სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორია
ლიდა სიგუა
ტექნიკოსი
lida.sigua@gmail.com

დაბადების თარიღი

26.02.1963

განათლება

  • 1986 წ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. კვალიფიკაცია - ინჟინერ-მეტალურგი; 

სამუშაო გამოცდილება

  • 1987 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ინჟინერი, მეცნიერ თანამშრომელი, ლაბორანტი;

სამეცნიერო ინტერესები

  • ფეროშენადნობების წარმოების საკაზმე მასალების ფიზიკურ- ქიმიური და მეტალურგიული თვისებების კვლევლები;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

ავტორი 4  სამეცნიერო ნაშრომისა,  მათ შორის:

  • მანგანუმის ფეროშენადნობების განფოსფორება თხევად მდგომარეობაში. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №7-9, თბილისი, 2006;
  • DETERMINATION OF DEGREE OF SEPARATION OF METAL CONTAINING MATERIAL FROM METALLURGICAL SLAG DUMP OF LTD RUSTAVI-STEEL. Innovative Technologies in Metallurgy and Materials Science, International Conference July 16-18, 2015, Tbilisi;
  • MODELING OF SMELTING OF FERROSILICOALUMINUM USING TKIBULI COAL TAILING C AS RAW MATERIAL. International Scientifc Conference September 21-23 2016, Ureki, Georgia;