სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორია
ანზორ ჯულუხიძე
ინჟინერი
anzor.julukhidze@mail.ru

დაბადების თარიღი

17.06.1935

განათლება

  • 1959 წ. -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი წარჩინებით. კვალიფიკაცია - ინჟინერ-მეტალურგი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

  • ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი ( 1970წ.);

სამუშაო გამოცდილება

  • 1962წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ასპირანტი, მეცნიერ თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ინჟინერი;

სამეცნიერო ინტერესები

  • სილიციუმ-ალუმინიანი შენადნობების დნობისა და გამოყენებული საკაზმე მასალების ფიზიკურ-ქიმიური და მეტალურგიული თვისებების კვლევა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

ავტორი 52 სამეცნიერო ნაშრომისა, მათ შორის:

  • მანგანუმის ფეროშენადნობების განფოსფორება თხევად მდგომარეობაში. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №7-9, თბილისი, 2006;
  • მანგანუმის ლითონთერმული აღდგენის პროცესის მოდელირება და მისი წარმართვის ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №10-12, თბილისი, 2009;
  • ტექნიკური სილიციუმის მიღების პროცესის მოდელირება ადგილობრივი ნედლეული მასალების გამოყენებით.“მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №1(718), თბილისი, 2015, 18-22;