სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორია
რამინ აბესაძე
უფროსი ინჟინერი
raminiabesadze123@gmail.ru

დაბადების თარიღი

27.04.1988

განათლება

  • 2009 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სპეციალობა - შავი ლითონების მეტალურგია. კვალიფიკაცია - ინჟინერ-მეტალურგი;

სამუშაო გამოცდილება

  • 2009 - 2014 წწ. - ფეროშენადნობთა ქარხანა შ.პ.ს “რუსმეტალი”, ცვლის უფროსი;
  • 2014 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ინჟინერი;

სამეცნიერო ინტერესები

  • ფეროშენადნობთა და სამთო-მეტალურგიული წარმოების ნარჩენების უტილიზაცია და კომპლექსური საკაზმე მასალების მიღება, მათი ფეროშენადნობთა წარმოებაში გამოყენების მიზნით;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

  • სილიკომანგანუმის გამოდნობა კაზმში წარმოების ლითონური ნარჩენების გამოყენებით. “ენერგია”, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი № 1/77 2016 წ.;

  • სილიკომანგანუმის ოპტიმალური შედგენილობის შერჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს მანგანუმის სასარგებლო გამოყენების გაზრდას. სტუU-ს შრომები №1 (499), 2016;