სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია
ჯილდა გამსახურდია
ლაბორანტი
j.gamsakhurdia@gmail.com

დაბადების თარიღი

23.07.1957

განათლება

 • 1970-1973 კომაროვის სახელობის სკოლა;
 • 1974 - 1979 წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი, მათემატიკოსის კვალიფიკაციით;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • მაგისტრთან გათანაბრებული ЖВ № 166706;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1979 - 1982 წწ. - საქართველოს მშენებლობისა სამინისტროს მართვის ავტომატიზიებული სისტემების გამოთვლითი ცენტრი ინჟინერ-პროგრამისტი;
 • 1982 - 1986 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი. ლითონთა წნევით დამუშავების ლაბორატორია, უფროსი ინჟინერი;
 • 1986 - 1990 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი. ლითონთა წნევით დამუშავების ლაბორატორია, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1990 - 2005 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. ლითონთა წნევით დამუშავების ლაბორატორია,  მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 2005 - 2011 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია, ინჟინერი
 • 2011 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია, ლაბორანტი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ლაბორატორიაში მიმდინარე სამუშაოების მათემატიკური გამოთვლების უზრუნველყოფა პროგრამა Matlabi-ს საშუალებით;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • 2003 - Методика расчета образования ударных волн при соударении пластин Georgian enginering New-s #3, 2003, p.38-41 Чхартишвили И.В.Абхазава Н.С. и др.;
 • 2003 - ვიბრაციის ოპტიმალური რეჟიმების გამოთვლა რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანაზე. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ საქ.მეცნ.აკად.,ვ.რამიშვილი,ჯ.შარაშენიძე და სხვ.;
 • 2003 - -ფირფიტების შეჯახებისას დარტყმითი ტალღების წარმოქმნის გაანგარიშების მეთოდიკა Georgian enginering New-s N 3, pp.38-41 2003 ი. ჩხარტიშვილი, კ.ხუნდაძე და სხვ.;
 • 2003 - ვიბრაციის გავლენა უწყვეტად ჩამოსხმული ნამზადის ბზარებზე. საქaრთველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერo რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" N 10-12, გვ.124-125 ვ.რამიშვილი,ჯ.შარაშენიძე,კ.პაპავა და სხვ.;
 • 2008 - გილზებისა და მილების ხარისხის სტატისტიკური მეთოდით გამოკვლევა. ქართული საინჟინრო სიახლეები N2, გვ.91-93. კ.პაპავა. ი.ჩხარტიშვილი, ა.თუთბერიძე;
 • 2010 - Making The structure of Copper Plastes from hypervelocity impact with a titanium target. XII Interrnational, Interdisciplinary Symposium "Order" Disorder and Properties of(ODRO-12), Rostov on Don, p.LOO,pp.67-70 ი.ჩხარტიშვილი, ფ.აკოპოვი და სხვ.;