სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია
ნოდარ ასლამაზაშვილი
ინჟინერი
nodar.aslamazashvili@gmail.com

დაბადების თარიღი

19.02.1963

განათლება

 • 1980 - 1985 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგია,  ინჟინერი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ინჟინერ-მეტალურგი (მაგისტრთან გათანაბრებული);

სამუშაო გამოცდილება

 • 2014 წ. - დღემდე - სსიპ ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, თმს ლაბორატორია;
 • 1988 - 1999 წწ. - თბილისის საიუველირო ქარხანა, მოადგილე;
 • 1985 - 1988 წწ. - ქარხანა "ცენტროლიტი", საკონსტრუქტორო ბიურო, ინჟინერ-ტექნოლოგი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით (თმს) კომპოზიციური, ლითონკერამიკული, კერამიკულიწვრილდისპერსული სტრუქტურისა და ნანოსტრუქტურული მასალების მიღება, თმს-თი მასალების დამუშავება;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • “Peculiarities of microstructure ceramic materials Ti-B-C-N system by SHS”, Z.Aslamazashvili, G. Zakharov, N.Aslamazashvili, G.Tavadze, M.Chickradze; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, Tbilisi, 2017;
 • “Physical and mechanical properties and structural analiysis of materials obtained in Ti-Cr-C-steel, Ti-b, Ti-b-Me systems by SHS-Electric rolling”, G.Tavadze, G. Zakharov, N. Aslamazashvili , T.Namicheishvili, L.Antashvili, A.Tutberidze; ISBN 978-9941-8-0534—9, 3rd International Conference IMS 2018. Tbilisi, 2018;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2014წწ.- თმს - მეტალურგიით სხმული სალი შენადნობების და მისგან ნაკეთობების მიღება; შემსრულებელი; ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
 • 2015-2016წწ. -Ti-B-C-N სისტემის კერამიკული მასალების ფუძეზე გრადიენტული საჯავშნე ელმენტების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება; შემსრულებელი; ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
 • 2017-2018წწ.- ტიტან-ქრომის კარბიდების ფუძეზე თმს კომპაქტირებით საჯავშნე ლითონკერამიკული გრადიენტული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება; შემსრულებელი; ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;