სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია
გარეგინ ზახაროვი
მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
algar12@mail.ru

დაბადების თარიღი

01.11.1954

განათლება

 • 1973 - 1978 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. შავი და ფერადების ლითონების წარმოება, მაგისტრი;
 • 1988 წ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი/ ფ.თავაძის მეტალურგიის და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. ლითონმცოდნეობა და ლითონების თერმული დამუშავება, დოქტორი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1978-1984 - ქ. რუსთავის ქარხანა ცენტროლიტი, ინჟინერი
 • 1984-1986 - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1986-1988 - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1988-2011 - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 2011-2016 - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 2016-2017 - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი;
 • 2017 - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები

 • 2017-2018წწ. - ტიტან-ქრომის კარბიდების ფუძეზე თმს კომპაქტირებით საჯავშნე ლითონკერამიკული გრადიენტული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება; ხელმძღვანელი; ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
 • 2016-2018წწ. - №216972: „თმს-ელექტრო გლინვით სპეციალური დანიშნულების მქონე კომპოზოციური ნაკეთობების მიღების კვლევა-დამუშავება; მთავარი შემსრულებელი; შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით (თმს) მრავალფუნქციური დანიშნულების (მაღალი სისალისა და დამაკმაყოფილებელი სიბლანტის, მაღალი რადიაციული მდგრადობის და სხვა თვისებების მქონე) კერამიკული და ლითონკერამიკული კომპოზიციური მასალების მიღების ტექნოლოგიების (თმს-კომპაქტირება, თმს-ჩამოსხმა) დამუშავება;
 • კომპაქტირებული და სხმული საკონსტრუქციო და კომპოზიციური მასალების, აგრეთვე ფხვნილების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების, სტრუქტურისა და ფაზური შემადგენლობის შესწავლა; თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ტექნოლოგიებით ახალი არაორგანული ფხვნილოვანი მასალების (კარბიდების, ბორიდების, ნიტრიდების, სილიციდების და სხვ.) მიღების და დამუშავების ტექნიკური საკითხების ანალიზი და გადაწყვეტა. თემის (პროექტის) ინჟინრული ნაწილის თანაშემსრულებელთა სამუშაოების კოორდინაცია;
 • სამეცნიერო-ტექნიკური კვლევების შედეგების პრაქტიკულ რეალიზაციაში მონაწილეობის მიღება;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

⦁ 1984. The new production line for the continuous horizontal casting of cast iron billets with the use of continuous casting machine. Molding processes and continuous- spur casting of metals. Tbilisi, Metsniereba.  M. Shavlakadze Sh. Mshvenieradze, T. Batsikadze, G. Zakharov and all.

⦁ 1984. Development of complex cast-iron continuous castings billet packages and jaws machine vise. Molding processes and continuous- spur casting of metals. Tbilisi, Metsniereba. M. Shavlakadze Sh. Mshvenieradze, T. Batsikadze, G. Zakharov and all.

⦁ 1987. Structure chemical composition of cast composite- of materials Al2O3 - (Ti – Ni-Al – C). Materials Dokl. VII Republican. science.tech.Conf. young.scientists' Mecniereba, Tbilisi. G. Zakharov, M. Imnaishvili, A. Kachin  end all.

⦁ 1987. Influence of heat treatment on some physicochemical- mechanical properties of cast hard alloys Ti C-Ni and TiC-Cr3C2-Ni obtained SHS method. Materials Dokl. VII Republican. science.tech.Conf. young.scientists' Mecniereba, Tbilisi. G. Zakharov, A. Kachin, G. Oniashvili, V. Yukhvid end all.

⦁ 1987. Effect of centrifugal force on microstructure and hardness of cast titanium-based coatings- chrome carbide. Preprint, USSR Academy of Sciences oihf, For official use only, Chernogolovka. G. Zakharov, A. Kachin, G. Oniashvili, V. Yukhvid end all.

⦁ 1987. The influence of the centrifugal force on the formation cast coating with the SHS-welding. Preprint, USSR Academy of Sciences oihf, For official use only, Chernogolovka.  G. Zakharov, A. Kachin, V. Yukhvid end all.

⦁ 1987. Self-propagating high temperature synthesis of cast composite materials Ti – Ni – Al2O3. Preprint, USSR Academy of Sciences oihf, For official use only, Chernogolovka. G. Zakharov, A. Kachin, V. Yukhvid end all.

⦁ 1988. The influence of the centrifugal force on the microstructure and hardness of cast ti – Cr based coatings carbide's. Preprint, USSR Academy of Sciences oihf, For official use only, Chernogolovka.  G. Zakharov, A. Kachin, G. Oniashvili, V. Yukhvid end all.

⦁ 1988. Regularities of formation of coatings on titanium-based under the action of centrifugal force and their microstructure. Preprint. For official use only, Institute of metallurgy and materials science, Tbilisi. G. Zakharov, A. Kachin, G. Oniashvili, V. Yukhvid end all.

⦁ 1988. Heat resistance and chemical resistance material- crystals of Cr – Ti – Ni – C – Al2O3 obtained by SHS – centrifugal casting and their microstructure and properties. Preprint. For official use only, Institute of metallurgy and materials science, Tbilisi. G. Zakharov, A. Kachin, G. Oniashvili, V. Yukhvid end all.

⦁ 1989. Regularities of formation of cast saws and materials in system x(NiO:Al) +y (TiO2:Al:C) x(NiO:Al) + y(Ti:C). Preprint. For official use only, Institute of metallurgy and materials science, Tbilisi.

 1. Zakharov, A. Kachin, G. Oniashvili, V. Yukhvid end all.

⦁ 1992. Obtaining and properties of composite materials in Cr – B – Al - O system at atmospheric pressure. Preprint. Institute of metallurgy and materials science, Tbilisi. M. Tavdidishvili, G. Zakharov, G. Oniashvili end all.

⦁ 1992. Regularities of obtaining ferromanganese and manganese vanadium by SHS in the field of mass forces'. Preprint.  Institute of metallurgy and materials science, Tbilisi. M. Tavdidishvili, G. Zakharov, G. Oniashvili end all.

⦁ 1993. Ways of increase of wear resistance of mixers for drying tea. Preprint.  Institute of metallurgy and materials science, Tbilisi. G. Zakharov, G.Oniashvili, Z. Aslamazashvili ana all.

⦁ 1994. Centrifugal      SHS-surfacing      of   the   Refractory     Inorganic Materials. international Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, Vol. 3. No. 4, p. 321-332. V.Yukhvid ,  A. Kachin   and   G. Zakharov.

⦁ 1996.         Mn – Fe – Al – O system self-propagated high-temperature synthesis.   Academy Of Sciences Of Georgia "Macne" № 3 – 4. M. Tavdidishvili, G. Zakharov, G. Oniashvili end all.

⦁ 1997. Nitriding of ferromanganese SHS method. Academy Of Sciences Of Georgia "Macne" № 3 – 4. M. Tavdidishvili, G. Zakharov, G. Oniashvili end all.

⦁ 1997.  The receipt by SHS of refractory material in the system Cr – B – Al – O. Academy Of Sciences Of Georgia "Macne" № 3 – 4. M. Tavdidishvili, G. Zakharov, G. Oniashvili end all.

⦁ 1999. Production of single-phase alloys in ti – Al system and their products. Handbook. Scientific and technical developments in the field of SAF Chernogolovka, (ISMAN), 190 pages, A5 format. Z.Aslamazashvili  G.Zakharov  and G. Oniashvili.

⦁ 2001. Production of materials and products under the influence of centrifugal force by self-propagating high-temperature synthesis. Georgian Academy of Sciences. Monthly scientific journal. Science and technology. Oniashvili, G. Varshalomidzeб G. Zakharov ana all.

⦁ 2001. Centrifugal SHS-surfacing on steel. Foundry. N 7 . - 17-18pp. G. Oniashvili, V. Yukhvid, G. Zakharov.

⦁ 2003. Some peculiarities of obtaining of intermetallic compounds by SHS.  he concept of development of SHS as a field of scientific and technical progress. Chernogolovka, Publishing house "the Territory" p. 151-154. ISBN 5-900829-21-9. G. Oniashvili, Z. Aslamazashvili, G. Zakharov and I. Chkhartishvili.

⦁ 2005. Synthesis of gradient materials.  Oil and gas of Georgia № 15.  G. Varshalomidze,Z. Aslhviliamazas, G.Zakharov, G. Oniashvili.

⦁ 2005. Regularities of manganese alloys production in the field of mass forces. Oil and gas of Georgia, № 14, Tbilisi. G. Varshalomidze, G.Zakharov, G. Oniashvili and all.

⦁ 2008. The innovative technologies for SHS production of materials and components from boron containing ingredients. Georgian Oil and Gas, №22. G. Varshalomidze,Z. Aslhviliamazas, G.Zakharov, G. Oniashvili.

⦁ 2008. Development of innovating SHS technology coupled with thermal explosion for production of single-phase nanocrystalline materials of Ti-Al system. Bulletin of the Georgian National vol 2, № 3, p.75-78 Tbilisi. G.Varshalomidze, Z.Aslamazashvili G.Zakharov, A.Berner and G. Oniashvili.

⦁ 2008. The Synthesis of Two-and Multilayer FGM-s Bulletin. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol.2.№2  Tbilisi. G.Varshalomidze,  Z.Aslamazashvili, G.Zakharov and  G. Oniashvili.

⦁ 2011. Effect of Titanium-Aluminum Ratio on the Thermal Explosion Processing of TiAl-TiB0.6 Layered Composites. Materials and Manufacturing Processes, 26:9 pp 1157-1163. L.Kecskes, B.Butler, G.Oniashvili, Z. Aslamazashvili, G.Zakharov and all.

⦁ 2012. Ecological Problems Related to Mining-Metallurgical Industries and Innovatory, Energy-Efficient Ways of Solving Them. Engineering, Vol. 4 No. 2,  pp. 83-89. doi: 10.4236/eng.2012.42011. G. Jishkariani, G. Jandieri, D. Sakhvadze, G. Tavadze, G.Zakharov, G. Oniashvili and Z. Aslamazishvili.

⦁ 2013.  SHS of Fine-Grained Ceramics Containing Carbides, Nitrides, and Borides. nternational Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, Vol. 22, No. 4, pp. 185–188. © Allerton Press, Inc., ISSN 10613862. G. Oniashvili, Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze at all.

⦁ 2014. Some Peculiarities of Phase Formation in Ti-Cr-C-Me Sistem by SHS. Science And Technologies. № 1(715), 45-51pp. ISSN 0130-7061. Z. Aslamazashvili, G.Oniashvili, G. Zakharov, at all.

 1. Synthesis of single-phase Ti-Al intermetallic. International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, Vol. 24, No. 1, pp. 42–46. © Allerton Press, ISSN 1061-3862. G.Oniashvili, G.Tavadze, Z.Aslamazashvili and G. Zakharov.

⦁ 2016. Combined processing of waste organic polymers and manganese bearing waste/low grade ores into fuels and low-carbon manganese alloys. International Journal of Global Warming (IJGW),Vol. 10, No. 1/2/3, pp. 242–262.   Print ISSN: 1758-2083. A.Chirakadze, Z. Buachidze, A.Gigineishvili, P. Kervalishvili, G. Zakharov, G.Oniashvili and all.

⦁ 2017. The peculiarity of the microstructure formation of Sally alloys synthesized on the base of titanium carbide and boride. Oil and gas of Georgia. Z,Aslamazashvili, G.Oniashvili, G.Zakharov, G.Tavadze, G.Varshalomidze.

⦁ 2018. Self-propagating High-temperature Synthesis of Ferroalloys. LAP LAMBERT Academic Publishing , Interactional Book Market Service Ltd, Omni Scriptum Publishing Group. G. Oniashvili, G. Tavadze G. Zakharov and Z. Aslamazashvili.

⦁ 2019. Research and Development of the Self-propagating Hightemperature Synthesis for Production of Special Polycomponent Ligatures from Wastes of Ferroalloy Production. Metallurgy Engineering. Jandieri G.V., Sakhvadze D.V., Zakharov G.V., Kharati R.G.

⦁ 2021. Obtaining of Ligatures from Manganese Production Wastes by Self-Propagating High-Temperature Synthesis. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. G.V. Zakharov, G.F. Tavadze, G.Sh. Oniashvili, Z.G. Aslamazashvili, A.A. Chirakadze, G.V. Mikaberidze,  D.L. Kvaskhvadze, and G.G. Urushadze.

⦁ 2021. Modelling of Fluidity during Hot Compaction of Ti-B System Synthesized Mass. 7th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2021). Zaqaria Melashvili, Teimuraz Namicheishvili, Aleqsandre Tutberidze, Zurab Aslamazashvili, Mikheil Chikhradze, Garegin Zakharov.

⦁ 2021. Production of Ferroboron from Wastes by SHS-metallurgy and influence of Ligatures on the Structure/Properties of Cast Iron. 7th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2021). Garegin Zakharov, Zurab Aslamazashvili, Mikheil Chikhradze, Davit Kvaskhvadze, Nugzar Khidasheli, Salome Gvazava.

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

⦁ 1987. № 1589491, Copyright certificates USSR. Method of manufacturing double-layer products.

⦁ 1989, № 1508528, Copyright certificates USSR. Chasm for obtaining a coating on products made of steel.

⦁ 1990. №1637345, Copyright certificates USSR. Method for obtaining carbon free ferromanganese.

⦁ 1990. № 1644538, Copyright certificates USSR.  Method for obtaining of ferroaluminum.

⦁ 1992. №1826470, Copyright certificates USSR. Method for obtaining composite materials.

⦁ 1992. № 1803265, Copyright certificates USSR. Method for obtaining products from Ti-Al compounds.

⦁ 1993. № 88, Saqpatenti.  Non-stick coating.

⦁ 1996. № 694, Saqpatenti. Method for obtaining materials from Ti-Al compounds.

⦁ 1996. № 691, Saqpatenti. Method for obtaining Ferro aluminum.

⦁ 1996. №856. Saqpatenti. Method for obtaining Titanium and Aluminum Nitrides.

⦁ 1996. № 1625. Saqpatenti.  Method for obtaining materials (TiAl3 ) from Ti-Al compounds.

⦁ 1996. № 1626. Saqpatenti.  Method for obtaining materials (Ti3Al ) from Ti-Al compounds.

⦁ 2010. № 4969. Saqpatenti. Method for obtaining of Ti-Al Single-Phase Nanostructured Materials.

⦁ 2013. P 5827. Saqpatenti. Device for production hard alloys.

⦁ 2015. P6314. Saqpatenti. Method for obtaining product from powder exothermic chasm.

⦁ 2016. №13978. Saqpatenti.  Method for obtaining metallic manganese from low quality manganese ores.

⦁ 2016. № 6541. Saqpatenti.  Method for obtaining inorganic product from powder exothermic chasm.

⦁ 2016. № 6519. Saqpatenti.  Method for obtaining hard alloys with ultrafine structure - synthetic ceramic materials in Ti-B-N-Me and Ti-B-N-C-Me systems.

⦁ 2016. № 6447. Saqpatenti.  Hard Alloy.

⦁ 2016. № 6446. Saqpatenti.  Hard Alloy.

⦁ 2017. P6682. Saqpatenti.  Method for obtaining hard alloys and installation.

⦁ 2017. P 2017 6622 B. Saqpatenti.  Method for production ferromanganese.

⦁ 2019. P2019 6955 B. Saqpatenti.  Method for producing a composite material resistant to dynamic loads of high intensity.

⦁ 2020. P 2020 7066 B. Saqpatenti.  The technology of obtaining gradient materials by a method SHS in Ti-B-N-C-Me and Ti-Cr-C-Me systems capable of withstanding intense dynamic loads.

⦁ 2023. P 2023 7525 B. Saqpatenti.  Method of obtaining ferroborum.

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

⦁ 2003 - 2005 - მთავარი შემსრულებელი, № 3265, ახალი ფუნქციონალურ გრადიენტული მასალების მიღება თვითგავრცელებადი მაღალტემპერეტურული სინთეზით. სამეცნიერო - ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში STCU;

⦁ 2005 - 2007 - მთავარი შემსრულებელი, № 3622 მაღალეფექტური თერმომედეგი და ცვეთამედეგი კერამიკული კომპოზიტების შემუშავება თმს სინთეზით და შემდგომიდაბალტემპერატურულიფორმირებით. სამეცნიერო - ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში STCU;

⦁ 2006 - 2008 - მთავარი შემსრულებელი, № 3921, Ti-Al -ის ერთფაზიანი ნანოსტრუქტურულიმასალების მისაღებად ინოვაციური თმს-თბური აფეთქების ტექნო. სამეცნიერო - ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში STCU;

⦁ 2009 - 2011 - Group leader, № 4999 STCU, GNSF Concentrated solar energy/self-propagating-temperature synthesis – new approach for increase of technological energy efficiency. Science and Tecnology Center in Ukraine (STCU);

⦁ 2010 - 2012 - Group leader, № 4450 STCU Development and synthesis of nanostructure 3D-form products and coatings using the integrated nanotehnological scheme. Science and Tecnology Center in Ukraine (STCU);

⦁ 2007 - 2008 - მთავარი შემსრულებელი, თმს-თი ნანოკრისტალური ფხვნილოვანი და კონსოლიდირებული მასალების და ნაკეთობების მიღება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);

⦁ 2009 - 2010 - ხელმძღვანელი, ახალი ცვეთამედეგი მასალების სინთეზი ცენტრიდანული ძალების ველში,საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);

⦁ 2011 - 2012 -მთავარი შემსრულებელი, კარბო-ნიტრიდ-ბორიდების ფუძეზე ახალი, მრავალფუნქციური ლითონკერამიკული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);

⦁ 2013 – 2014 -ხელმძღვანელი, თმს - მეტალურგიით სხმული სალი შენადნობების და მისგან ნაკეთობების მიღება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);

⦁ 2015 - 2016 - მთავარი შემსრულებელი, კარბო-ნიტრიდ-ბორიდების ფუძეზე ახალი, მრავალფუნქციური ლითონკერამიკული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);

⦁ 2017-2018 -მთავარი შემსრულებელი, ”Ti-Cr-C-X18H15  სისტემის კერამიკული მასალების ფუძეზე გრადიენტული საჯავშნე ელემენტების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება.” საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);

⦁ 2018-2019 -მთავარი შემსრულებელი, ”თმს-ელექტროგლინვით გრადიენტული კომპოზიციური მასალების მიჭების ტექნოლოგიის დამუშავება.”საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);

⦁ 2019- შემსრულებელი - თმს - ელექტროგლინვით სპეციალური დანიშნულების მქონე კომპოზიციური ნაკეთობის კვლევა დამუშავება.დამფინანსებელი : Shota Rustaveli Georgian National Science Foundation / შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

⦁ 2019-2020 -ხელმძღვანელი, ”Fe-B, Cr-B და  Ni-B სისტემებში თმს - მეტალურგიის მეთოდით ბორის იზოტოპების შემცველი დაბალნახშირბადიანი ლიგატურების შემუშავება და მიღება.” საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);

⦁ 2020-2021 -მთავარი შემსრულებელი, ”თმს-ელექტროგლინვით გაზრდილი გაბარიტების მქონე იმპულსური დატვირთვამედეგი მასალების კვლევა და ტექნოლოგიის დამუშავება.”საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);

⦁ 2020-2021 - ხელმძღვანელი,№ CARYS-19-802-რკინისშემცველი ნარჩენებიდან და იაფი ბორშემცველი ნედლეულიდან ძვირადღირეული ბორშემცველი ლიგტურების მიღება. დამფინანსებელი:  Shota Rustaveli Georgian National Science Foundation of Georgia (SRGNSFG) under GENIE project [grant number № CARYS-19-802].

⦁ 2020-2023 -მთავარი შემსრულებელი,წწ.  ”თმს ტექნოლოგიით ფხვნილოვანი  ბორის ნიტრიდის, ბორის კარბიდის, ბორის კარბონიტრიდის მიღება (BN, B4C, BxCyNz)  და მათ ფუძეზე თმს კომპაქტირების ტექნოლოგიით საჯავშნე კერამიკული  მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება.”საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);

⦁ 2021-2023 -ხელმძღვანელი, “თმს და ჩამოსხმის მეთოდის შერწყმით მაღალი ინტენსივობის დინამიური დატვირთვებისადმი მედეგი კომბინირებული ელემენტის შემუშავება, მიღება და თვისებების კვლევა”.”საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • 2010 წ. - ”თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის მაღალეფექტური ტექნოლოგიების შემუშავება ახალი კლასის მასალების მისაღებად” -საქართველოს ეროვნული პრემია მეცნიერების დარგში;
 • 2013 წ. - ”ტიტან-ალუმინის ერთფაზიანი ნანოსტრუქტურული მასალების სინთეზის ტექნოლოგია” - გ. ნიკოლაძის აკადემიური სახელობითი პრემია;

დამატებითი ინფორმაცია

სტატიები, წიგნები, მონოგრაფიები, სამეცნიერო ფორუმები (კონფერენცია, სესია, სიმპოზიუმი)

⦁ 2002. Determination of temperature parameters of pressure treatment and synthesis of materials with the help of universal measuring complex. VII international scientific and technical conference. Tbilisi, Georgia.

⦁ 2003. Obtaining of single-phase compounds of Ti-Al. VII International Symposium on SHS. Poland.

 1. Design and SHS of new Functionally gradient materials (FGM). VII International Symposium on SHS. Poland.

⦁ 2005. A new SHS method for special ferroalloys production. First Armenian-Israeli Workshop  on Self-Propagating High-Temperature Synthesis  (AIW SHS-2005). Armenia, Yerevan.

⦁ 2006. Production of special Ferro-alloys by self-propagated high-temperature synthesis (SHS). The IST International Foundrymen and Material Scientists. Congress. Georgia.

⦁ 2006. Features of fabrication of ferroalloys by SHS. International conference “ Nonisotermal Phenomena and Processes “.Armenia, Yrevan.

⦁ 2007. The synthesis of two-and multilaeer FGMs in thr system of Ti-Cr-C-steel. IX International Symposium on Selt- propagating High-temperature Synthesis. France,  Dijon.

⦁ 2008. New ceramic composite SHS-materials consolidated by phosphate binding agents. The 6th International symposium on inorganic phosphate Materials.(ISIPM-6). France, La Rochelle, August.

⦁ 2009. Production of Materials and Components from Boron-Containing Ingredients by SHS.                 X International Symposium on SHS. Armenia,Tsakhkadzor.

⦁ 2009. Development of Innovative Technology of SHS Coupled with Thermal Explosion for Production of Single-Phase Nanocrystalline Materials of Ti-Al System. X International Symposium on SHS. Armenia, Tsakhkadzor.

⦁ 2011. Obtaining of Radiation Resistant Materials by SHS. SHS 2011, XI International Symposium on SHS. Greece,  Attica.

⦁ 2011. Temperature Synthesis-New Approach For Increase of Technological Energy Efficiency.

SHS 2011, XI International Symposium on SHS. Greece,  Attica.

⦁ 2012. Synthesis of Radiation-resistant Multifunctional Materials. Explosive Production of Novel Materials. France, Strasbourg.

⦁ 2013. Elaboration of technology for fabrication multifunctional ceramic materials on the basis of carbide, nitrides and borides. X11 International Symposium on SHS. USA.Texas.

⦁ 2013. Hard alloys obtaird by the method: SHS-Centrifugal cast. X11 International Symposium on SHS. USA. Texas.

⦁ 2014. Some Peculiarities of Material Synthesis in Ti-Cr-C-Me System. Euro PM2014. Austria, Salzburg.

⦁ 2014. Obtaining of Ultra Powders of Hard-Meiting Compounds. Euro PM2014. Austria, Salzburg.

⦁ 2014. Impact-resisent ceramic composites by SHS method. Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Poland, Cracow.

⦁ 2014. Synthesis of monocrystalline materials in Ti-Al system. International Scientific Conference.  Georgian Technical University. Tbilisi, Georgia.

⦁ 2015. Scientific and applied experiments on receiving new materials and products from them by the method of SHS - metallurgy. Modern technologies and methods of inorganic materials science. International conference. Tbilisi, Georgia.

⦁ 2015. Development by SAF method of shock-resistant materials. International conference. Modern technologies and methods of inorganic materials science. Tbilisi, Georgia.

⦁ 2015. Synthesis of materials in Ti-Cr-C-Me system. XIII International symposium on SHS. Turkey, Antalya.

⦁ 2015. Synthesis of gradient materials on the basis of intermetallic. XIII International symposium on SHS. Turkey, Antalya.

⦁ 2015. Technology for synthesis of multifunctional ceramic materials. XIII International symposium on SHS. Turkey, Antalya.

⦁ 2015. Development of innovative SHS technology coupled with thermal explosion for production of single-phase, monocrystalline materials of Ti-AL system. The 34th ISTC- Korea Workshop TITECHCONF- 2015. S. Korea.

⦁ 2016. Obtaining ligatures from fine grained particles of manganese waste by technology -SHS metallurgy. International Conference. Georgia,  Ureki.

⦁ 2016. Elaboration the technology for production fine-grained structure powder composites BN, B4C and BxCyNz in B-C-N System By SHS Method. International  Conference. Georgia,  Ureki.

⦁ 2016. SHS of  Fine- Grained Ceramics Containing Carbides, nitrides, and borides. XIII International Symposium EPNM. Coimbra, Portugal.

⦁ 2016. INNOVATION COMBINED NANOTECHNOLOGY ERI/SHS AND THE SYSTEM ER-2S. III International Conference on Nonisothermal Phenomena and Processes: From Thermal Explosion Theory to Structural Macrokinetics Devoted to the 85th Anniversary of Academician A.G. Merzhanov. Russia.

⦁ 2017. Development of the technology SHS-metallurgy in Georgia. XIV International Symposium on Self-Propagating High Temperature Synthesis. Georgia, Tbilisi.

⦁ 2017. Peculiarities of microstructure of ceramic materials in obtained in TI-B-C-N system by SHS. XIV International Symposium on Self-Propagating High Temperature Synthesis. Georgia,  Tbilisi.

⦁ 2017. Microstructure peculiarities of metal-ceramic materials of Ti-Cr-C system by SHS-compaction. XIV International Symposium on Self-Propagating High Temperature Synthesis. Georgia, Tbilisi.

⦁ 2017. SHS ferroboron ligature. XIV International Symposium on Self-Propagating High Temperature Synthesis. Georgia, Tbilisi.

⦁ 2017. Comprehensive chemical and structural characterization of composite materials produced by SHS with the help of modern microscopy techniques. XIV International Symposium on Self-Propagating High Temperature Synthesis. Georgia,  Tbilisi.

⦁ 2017. Studying hardness with sub-micron lateral resolution of composite materials produced by SHS with the help of picoindentor built in a high resolution scanning electron microscope. XIV International Symposium on Self-Propagating High Temperature Synthesis. Georgia, Tbilisi.

⦁ 2017. Modeling of thermal field during SHS -electric rolling. XIV International Symposium on Self-Propagating High Temperature Synthesis. Georgia, Tbilisi.

⦁ 2018. INNOVATIVE TECHNOLOGY OF RECEIVING PROTECTIVGeorgia. TbilisiE PLATES FROM METAL-CERAMIC COMPOSITE MATERIALS. 3rd International Conference IMS. Georgia. Tbilisi.

⦁ 2018. Study of synthesis and compaction parameters in Ti-Cr-C-Me, Ti-B, Ti-B-Me systems for the production of materials by SHS-Electric rolling. 3rd International Conference IMS. Georgia. Tbilisi.

⦁ 2018. PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL ANALYSIS OF MATERIALS OBTAINED IN Ti-Cr-C-STEEL, Ti-B, Ti-B-Me SYSTEMS BY “SHS-ELECTRIC ROLLING”. 3rd International Conference IMS. Georgia. Tbilisi.

⦁ 2018. Production of Mn-Cu ligatures by SHS method from manganese waists. 3rd International Conference IMS. Georgia. Tbilisi.

⦁ 2018. Preliminary study of new SHS approach for obtaining nanostructured disperse fibrous manganese dioxide. 5th International Conference “Nanotechnologies”, NANO-2018. Georgia.Tbilisi.

⦁ 2018. Heat-resistant materials obtained by SHS-Electric rolling.  VI International Samsonov Conference “Materials Science of Refectory Compounds end Composites.” Ukraine. Kyiv.

⦁ 2018. Study of technological parameters  in Ti-Cr-C-Steel, Ti-B  and Ti-B-Me systems for obtaining  products  by SHS-Electric rolling. 14th International Symposium.  Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations (ERNM-2018). Russia. Saint Petersburg.

⦁ 2018. Some Peculiarities of Material Microstructures Synthesized in Ti-B-C-Me systems. International conference. On the Synthesis and consolidation of powder materials. Russia. Chernogolovka.

⦁ 2018. Synthesis of ceramic materials in Ti-B-N-C-Me Systems. 19 International Metallurgy and Materials Congress. IMMS. Istanbul-Turkey.

⦁ 2019. PRODUCTION OF ULTRAFAIN-GRAINED POWDER COMPOSITES IN BN, B4C, AND BxCyNz SYSTEMS BY SHS METHOD. XV International Symposium on Self-Propagating High-Temperature Synthesis. Moscow, Russia.

⦁ 2019. COMPARISON OF THE INFLUENCE OF VIBRATION AND CENTRIFUGAL FORCES FOR THE FORMATION OF HARD ALLOYS.  XV International Symposium on. Self-Propagating High-Temperature Synthesis. Moscow, Russia.

⦁ 2019. OBTAINING OF LIGATURES FROM MANGANESE PRODUCTION WASTES BY TECHNOLOGY SHS-METALLURGY. 6 th INTERNATIONAL CONFERENCE. High Math Tech 2019. Kyiv, Ukraine.

⦁ 2019. PRODUCTION OF MULTIFUNCTIONAL COMPOSITE MATERIALS WITH SPECIAL PROPERTIES IN Ti-Cr-C-Steel SYSTEMBY SHS. INTERNATIONAL CONFERENCE.  High Math Tech 2019. Kyiv, Ukraine.

⦁ 2019. PECUALIRITIES OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF SHS-ELECTRICAL-ROLLONG. XV International Symposium on Self-Propagating High-Temperature Synthesis. Moscow, Russia.

⦁ 2019. THE KEY ROLE OF STRUCTURAL AND PHASE COMPOSITION FOR FORMATION GRADED MATERIALS BY SHS-COMPACTION TECHNOLOGY. XV International Symposium on Self-Propagating High-Temperature Synthesis. Moscow, Russia.

⦁ 2021. Modeling of Temperature Field for Obtaining Ligatures in Fe-B System From Metallurgical Waste.    SGEM 2021. Varna, Bulgaria.

⦁ 2021. Production of Ferroboron from Wastes by SHS-metallurgy and influence of Ligatures on the Structure/Properties of Cast Iron. WMESS2021. Prague, Czech Republic.

⦁ 2021. Wear behaviour of austempered, ductile iron microalloyed with boron under different contact load by dry sliding wear conditions. WMESS2021. Prague, Czech Republic.

⦁ 2021. Modelling of Fluidity during Hot Compaction of Ti-B System Synthesized Mass. WMESS 2021. Prague, Czech Republic.

⦁ 2021. Obtaining of low Carbon Ligature in the Fe-B system from Steel Rolling Waste by the Technology SHS Metallurgy.  IMS 2021, 4th International Conference. Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science Proceedings. Tbilisi, Georgia.

⦁ 2021. Obtaining and Structural Analysis of TiB0,6 Metal-Ceramic Tiles With SHS Electric-Rolling Process. IMS 2021, 4th International Conference. Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science Proceedings. Tbilisi, Georgia.

⦁ 2021. Intermediate Results of a study of  the Synthesis of Graphene Oxide. IMS 2021, 4th International Conference. Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi,Georgia. 

⦁ 2022. INFLUENCE OF STRUCTURAL FACTORS ON THE FRICTIONAL CHARACTERISTICS OF BAINITIC CAST IRONS. CERAMICS JOURNAL OF THE GEORGIAN CERAMISTS’ ASSOCIATION JOURNAL OF THE GEORGIAN CERAMISTS’ ASSOCIATION Vol. 24. 2(48).2022 AND ADVANCED TECHNOLOGIES

⦁ 2023. Complex Ligatures Obtained by SHS-Metallurgy for Iron-Carbon Alloys. Proceedings of IASTEM International Conference, Krabi, Thailand, 05th – 06th October, 2023