სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია
მიხეილ ჩიხრაძე
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
cmike@ymail.com, m.chikhradze@gtu.ge

დაბადების თარიღი

10.08.1984

განათლება

 • სექტემბერი / 2009 - ივლისი /2012- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, დოქტორი;
 • სექტემბერი / 2005 - ივნისი / 2008 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, მაგისტრი;
 • სექტემბერი / 2001 - ივნისი / 2005 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამოყენებითი მათემატიკის და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბაკალავრი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 2006 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
 • 2013 წ. - დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ახალი მასალების მიღების ტექნოლოგიები, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზი, აფეთქებით წნეხვა/სინთეზი,  კომპოზიტური, საჯავშნე და კერამიკული მასალები,  ნანომასალები,  აფეთქების იდენტიფიკაცია და დაცვის ტექნოლოგიები;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • 2011 - Wireless Device for Activation an Underground Shock Wave Absorber. SPS 2011 Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2011,
  Proceedings of SPIE, Volume: 8008, ISSN 0277-786X, ISBN 9780819485823. M. Chikhradze, E. Mataradze, N. Bochorishvili, I. Akhvlediani;
 • 2011 - Explosive Fabrication of Intermetallics In Ti-Al System from Nano-Al and Coarse-Ti Powders . APMAS 2011, International Congress on Advances in Applied Phisics and Materials Science, AIP Conf proc. 1400, pp 460-464. M. Chikhradze, A. Gigineishvili, N. Chikhradze;
 • 2011 - Consolidation of Nanocristalline Si and Ge Powders by Shock Waves. APMAS 2011, International Congress on Advances in Applied Phisics and Materials Science, AIP Conf proc. 1400, pp 465-469. M. Chikhradze, B.Godibadze, N. Bochorishvili;
 • 2011 - Consolidation of Nanocristalline Si and Si-Ge Powders by Shock Waves. Modern Issues of Applied Phisics, March 30, 2011. M.chikhradze;
 • 2012 - Bulk Materials Obtained By Shock Waves Compaction of Ultrafine Titanium and Aluminum. International Journal of Modern Physics, v.5 5(2012) 391-399. C. Politis, N. Chikhradze, G. Oniashvili;
 • 2012 - Bulk nanostructured materials obtained by shock waves compaction of nanocrystalline Al. NANO-2012, PP 75-80. N. Chikhradze, C. Politis, A. Gigineishvili, M. Chikhradze, G. Oniashvili;
 • 2012 - Explosive fabrication of bulk nanostructured intermetallics in Ti – Al – B system. NANO-2012, pp 68-74. M. Chikhradze, A. Gigineishvili, N. Chikhradze, G. Oniashvili;
 • 2012 - Synthesis of Radiation-Resistant Multifunctional Materials. Explosive production of Novel Materials, pp 82-83. G. Oniashvili, Z. Aslamazashvili, G. Zakharov;
 • 2013 - Elaboration of Technology for Fabrication Multifunctional Ceramic Materials on the Basis of Carbides, Nitrides and Borides. XII International Symposium on SHS, Book of Abstracts, p 291, Texas, USA. G.Oniashvili, Z.Aslamazashvili, G,.Zakharov, G.Tavadze, M.Chikhradze;
 • 2013 - SHS of Fine-Grained Ceramics Containing Carbides, Nitrdes and Borides. International Journal on SHS, Vol.22, No.4, pp. 185-188. G. Oniashvili, Z. Aslamazashvili, G. Zakharov, G. Tavadze, M. Chikhradze, T. Dzigrashvili, A. Berner;
 • 2014 - Explosive Consolidation of Nanocrystalline Si Powders. 14th GeoConference on Nano, Bio and Green-Technologies, Conference Proceedings, Volume 1, pp 85-92. N.Chikhradze, A.Gigineishvili, M.Chikhradze, B.Godibadze, N.Bochorishvili;
 • 2015 - Fabrication of bulk composite materials in dynamic conditions in Ti-Al-Ni-B system. არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამდეროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები. M. CHIKHRADZE, G.ONIASHVILI1, A.GIGINEISHVILI, N.CHIKHRADZE;
 • 2015 - Multifunctional device for explosion detection. 8th World Conference on Explosives and Blasting (EFEE), Proceedings pp 359-364, Lyon 2015. E. Mataradze, M.Chikhradze, S.Marjanishvili,N.Chikhradze, N.Bochorishvili;
 • 2015 - აფეთქების და ხანძრის იდენტიფიცირების მოწყობილობის შემუშავება. 2015 Signal Processing Symposium, SPSympo, pp 293-296. მ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, კ.ტავლალაშვილი, შ.მარჯანიშვილი;
 • 2015 - New Suppression System of Methane Explosion in Coal Mines. ELSEVIER, Proceda Earth and Planetary Science, Volume 15, 2015, Pages 720-724. N. Bochorishvili, N. Chikhradze, E.Mataradze, I.Akhvlediani, M.Chikhradze, T. Krauthammer;
 • 2016 - “Synthesis and Explosive Consolidation of Titanium, Aluminum, Boron and Carbon powders”. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 44 (2016) 052014 doi:10.1088/1755-1315/44/5/052014
  World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016) IOP Publishing. M.Chikhradze, G.Oniashvili;
 • 2017 - “Synthesis of Energetic Composites in Ti-Al-B-C system by adiabatic explosive compaction”. Springer, Proceedings of the 3rd Pan American Materials Congress, PP 417-427;
  The Minerals, Metals & Materials Series, DOI 10.1007/978-3-319-52132-9_42. M.Chikhradze, Fernand D.S Marquis;
 • 2017 - SELECTION OF COMPOSITIONS IN Ti-Cr-C-Steel, Ti-B, Ti-B-Me SYSTEMS AND ESTABLISHING SYNTHESIS PARAMETERS FOR OBTAINING PRODUCT BY “SHS-ELECRTICAL ROLLING”.
  IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 95, Issue 4, pp. 042036 (2017).
  Zurab Aslamazashvili, Giorgi Tavadze, Mikheil Chikhradze, Teimuraz Namicheishvili, Zaqaria Melashvili;
 • 2018 - STUDY OF SYNTHESIS AND COMPACTION PARAMETERS IN Ti-Cr-C-Me, Ti-B, Ti-B-Me SYSTEMS FOR THE PRODUCTION OF MATERIALS BY SHS- ELECTRIC ROLLING. Book of Abstracts: 3rd International Conference: "Modern technologies and methods of inorganic materials science" Tbilisi, Georgia. Z. Aslamazashvili, M. Chikhradze, G. Zakharov, G. Oniashvili, G. Mikaberidze, G. Tavadze, T. Namicheishvili, A.; Tutberidze, Z. Melashvili;
 • 2018 - PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL ANALYSIS OF MATERIALS OBTAINED IN Ti-Cr-C-STEEL, Ti-B, Ti-B-Me SYSTEMS BY “SHS-ELECTRIC ROLLING”. Book of Abstracts: 3rd International Conference: "Modern technologies and methods of inorganic materials science" Tbilisi, Georgia. N.Aslamazashvili, M.Chikhradze, G.Zakharov, G.Oniashvili, G.Mikaberidze, G.Tavadze, T.Namicheishvili, A.Tutberidze, Z. Melashvili;
 • 2018 - PRODUCTION OF Mn-Cu LIGATURES BY SHS METHOD FROM MANGANESE WAISTS. Book of Abstracts: 3rd International Conference: "Modern technologies and methods of inorganic materials science" Tbilisi, Georgia. G. Zakharov, M. Chikhradze, G. Oniashvili, G. Tavadze, A. Chirakadze, Z. Aslamazashvili, G. Mikaberidze;
 • 2018 - Production of Hard materials by SHS-Electrical rolling. Book of Abstracts: EURO PM2018. G.Oniashvili, Z.Aslamazashvili, T.Namicheishvili, G.Tavadze, Z.Melashvili, M.Chikhradze;
 • 2021 - “Wear behaviour of austempered, ductile iron microalloyed with boron under different contact load by dry sliding wear conditions”;  Garegin Zakharov, Nugzar Khidasheli, Zurab Aslamazashvili, Giorgi Gordeziani, Mikheil Chikhradze, Salome Gvazava, Irakli Maisuradze; IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1190 012004.

 • 2021 - “Modelling of Fluidity during Hot Compaction of Ti- B System Synthesized Mass”; Zaqaria Melashvili , Teimuraz Namicheishvili, Aleqsandre Tutberidze, Zurab Aslamazashvili1, Mikheil Chikhradze, Garegin Zakharov;  IOP Publishing, 906 (2021) 012009 ; doi:10.1088/1755-1315/906/1/012009.

 • 2021 - “Production of Ferroboron from Wastes by SHSmetallurgy and influence of Ligatures on the Structure/Properties of Cast Iron”; Garegin Zakharov, Zurab Aslamazashvili, Mikheil Chikhradze, Davit Kvaskhvadze, Nugzar Khidasheli, Salome Gvazava; IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 906 (2021) 012008 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/906/1/012008. 

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • ”ფერომანგანუმის მიღების ხერხი”#13797/01 საქპატენტი, 2016;
 • ფერობორის მიღების ხერხი,საქპატენტი, საქმის # 15606/1, 2021.

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • 2012 - მეტალების მასალების და მინერალების წლიური შეხვედრა/გამოფენა (TMS2012). ორლანდო,ფლორიდა,აშშ. Explosive Fabrication of Bulk Ultrafine Grained Al-Ni-Ti Composite Materials;
 • 2013 - 2013 წლის საერთაშორისო კონფერენცია თვითგავრცელებად მაღალტემპერატურულ სინთეზში (SHS2013).სამხრეთპადრეს კუნძული, ტეხასი, აშშ. Elaboration of Technology for fabrication Multifunctional Ceramic Materials on the basis of Carbides, Nitrides and Borides;
 • 2013 - 2013 წლის კონფერენცია მსუბუქ მასალებში (LightMat 2013). 3-5 September, 2013, ბრემენი, გერმანია. Synthesis of Ti-Al based Composites by Explosive Compaction Technology;
 • 2014 - 22-ე წლიური შემაჯამებელი კონფერენცია კომპოზიტებში და ნანოინჟინერინგში, (ICCE22). მალტა 13-19 ივნისი, 2014წ. Explosive consolidation of Titanium, Boron and Carbon containing powders;
 • 2015 - I მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებებში (WMESS2015).პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა. Blast Identification Device;
 • 2016 - II მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებებში (WMESS2016). პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა. Synthesis and Explosive Consolidation of Titanium, Aluminum, Boron and Carbon Containing Powders;
 • 2016 - ნანოენერგეტიკული მასალები და ნანოენერგეტიკა ("NANOENERGETIC MATERIALS AND NANOENERGETICS). ალმაატა, ყაზახეთი. Synthesis of Ultrafine Grained Materials in Ti-Al-B-C;
 • 2016 - NANO2016. SYNTHESIS OF ENERGETIC COMPOSITES IN Ti-Al-B-C SYSTEM. Tbilisi, Georgia, October 2016;
 • 2017 - TMS2017. Synthesis of Energetic Composites in Ti-Al-B-C System by Adiabatic Explosive Compaction. San Diego, USA, February 28-march 2, 2017;
 • 2017 - ICPYS-LTP2017. TECHNOLOGIES FOR OBTAINING BULK MATERILS IN Ti-Al-B-C SYSTEM. Kharkov, Ukraine, May 28 - June 2, 2017;
 • 2017 - Wmess2017. SELECTION OF COMPOSITIONS IN Ti-Cr-C-Steel, Ti-B, Ti-B-Me SYSTEMS AND ESTABLISHING SYNTHESIS PARAMETERS FOR OBTAINING PRODUCT BY “SHS-ELECRTICAL ROLLING”. Prague, Czech Republic, 11-15, September, 2017;
 • 2017 - SHS2017. SYNTHESIS AND ADIABATIC EXPLOSIVE COMPACTION OF Ti-Al-B-C POWDERS. Tbilisi, Georgia, 25-28 September;
 • 2017 - ISIEMS2017. SELECTION OF COMPOSITIONS IN Ti-Cr-C-Steel, Ti-B, Ti-B-Me SYSTEMS AND ESTABLISHING SYNTHESIS PARAMETERS FOR OBTAINING PRODUCT BY “SHS-ELECRTICAL ROLLING”. Bad Nauenar, Germany, 16-20 October, 2017;
 • 2017 - SGEM17. SYNTHESIS OF NANOCOMPOSITES FROM Ti-Al-B-C POWDERS BY EXPLOSIVE CONSOLIDATION. Vienna, Austria, 27-30 November, 2017;
 • 2018 - ICPYS-LTP2018. Explosion Suppression method by the use of Water Mist and key Physical Parameters. Kharkov, Ukraine, May 28 - June 2, 2018;
 • 2018 - 5th International Conference on Protective Structures (ICPS5). Test Results of the New System for Mitigating of Explosions. Poznan, Poland, 19-22 August, 2018;
 • 2018 - WMESS2018. Shock-wave consolidation of Boron and Carbon containing ultrafine powders and investigation their structure/properties. Prague, Czech Republic, 3-7 September, 2018;
 • 2018 3rd International Conference: "Modern technologies and methods of inorganic materials science". PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL ANALYSIS OF MATERIALS OBTAINED IN Ti-Cr-C-STEEL, Ti-B, Ti-B-Me SYSTEMS BY “SHS-ELECTRIC ROLLING. October 8-10, Tbilisi, Georgia;
 • 2019 - ICPYS-LTP 2019, PROBLEMS OF METHANE EXPLOSION AND BLAST ENERGY SUPPRESSION IN COAL MINES, June 3 - 7, 2019 | Kharkiv, Ukraine.
 • 2019 - WMESS 19, SYNTHESIS OF ULTRAFINE Fe-W-Al-Ti-Ni–C-B POWDERS BY MECHANICAL ALLOYING, September, 2019, Prague, Czech Republic.
 • 2019 - JapMed 11, Syntheses of Ti-Al-Si-B-C Nanocomposites by Mechanical Alloying and Explosive compaction, 16-19 June, 2019 Batumi, Georgia.
 • 2020 - CMLTP20, Investigations of High-Entropy Alloys in Ti-Al-Ni-Fe-W-C-B system Fabricated by Explosive Compaction, June 8, Kharkov, Ukraine.
 • 2021 - WMESS 2021(Online), Synthesis and Explosive Compaction of Fe-W-Al-Ti-Ni-C-B Mechanically Alloyed Powders, September 6-10, Prague, Czech Republic. 
 • 2021 - GTUnano2021 (Online), SYNTHESIS OF NANOSTRUCTURE HIGH ENTROPY ALLOYS IN Fe-W-Al-Ti-Ni-C-B SYSTEM, October 4-5, 2021 .
 • 2021 - XII International Symposium «Combustion and Plasmochemistry. EXPLOSIVE COMPACTION OF NANOSTRUCTURE HIGH ENTROPY ALLOYS IN Fe-W-Al-Ti-Ni-C-B SYSTEM, October 12-13, Almaty, Kazakhstan.

 

კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრობა

 • საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ნანო2016” საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი (http://nano2016.gtu.ge/)
 • საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ნანო2018” საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი (http://nano2018.gtu.ge/)

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2015-2016წწ. - Ti-B-C-N სისტემის კერამიკული მასალების ფუძეზე გრადიენტული საჯავშნე ელმენტების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება; შემსრულებელი; ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი.
 • 2017-2018წწ. - ტიტან-ქრომის კარბიდების ფუძეზე თმს კომპაქტირებით საჯავშნე ლითონკერამიკული გრადიენტული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება; შემსრულებელი; ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი.
 • 2016-2018წწ. - №216972: „თმს-ელექტრო გლინვით სპეციალური დანიშნულების მქონე კომპოზოციური ნაკეთობების მიღების კვლევა-დამუშავება; შემსრულებელი; შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
 • 2016 - 2017 - ხელმძღვანელი, ნანოკომპოზიტების სინთეზი Ti-Al-B-C ფხვნილების მექანიკური ლეგირებით და აფეთქებით ადიაბატური კომპაქტირებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
 • 2013 - 2015 - შემსრულებელი, #31/82; მასიური ნანოსტრუქტურული მასალების სინთეზი ტიტან-ალუმინ-ნიკელის სისტემაში აფეთქებით კომპაქტირებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
 • 2014 - ხელმძღვანელი, მასიური ნანოკომპოზიტების სინთეზი ტიტანი-ბორი-ნახშირბადის ფხვნილების
  დარტყმითი ტალღებით ადიაბატური კომპაქტირებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
 • 2012 - 2013 - ხელმძღვანელი, მასიური ნანოსტრუქტურული ინტერმეტალიდების სინთეზი ტიტან-ალუმინ-ბორის ფხვნილების დარტყმითი ტალღებით კომპაქტირებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი /Shota Rustaveli National Science Foundation #12/20;
 • 2013 - 2015 - თანახელმძღვანელი, Design of Integrated Wireless System for the Detection of Accidental and Terrorist Explosions and/or Fires in Tunnels. Shota Rustaveli National Science Foundation #12/20;
 • 2013-2014 - შემსრულებელი, Development of Novel Multilayer Cylindrical Container for Storage Nuclear Waste and Nuclear Fuel. STCU # P506;
 • 2009 - 2010 - შემსრულებელი, ახალი ცვეთამედეგი მასალების სინთეზი ცენტრიდანული ძალების ველში. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2011 - 2012 - შემსრულებელი, კარბო-ნიტრიდ-ბორიდების ფუძეზე ახალი, მრავალფუნქციური ლითონკერამიკული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2013 - 2014 - შემსრულებელი, თმს – მეტალურგიით სხმული სალი შენადნობების და მისგან ნაკეთობების მიღება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2015 - 2016 - შემსრულებელი, Ti-B-C-N სისტემის კერამიკული მასალების ფუძეზე გრადიენტული საჯავშნე ელემენტების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2019 - შემსრულებელი - № CARYS-19-802-რკინისშემცველი ნარჩენებიდან და იაფი ბორშემცველი ნედლეულიდან ძვირადღირეული ბორშემცველი ლიგტურების მიღება. დამფინანსებელი:  Shota Rustaveli Georgian National Science Foundation of Georgia (SRGNSFG) under GENIE project [grant number № CARYS-19-802].

 • 2019- შემსრულებელი - თმს - ელექტროგლინვით სპეციალური დანიშნულების მქონე კომპოზიციური ნაკეთობის კვლევა დამუშავება.დამფინანსებელი : Shota Rustaveli Georgian National Science Foundation / შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • ჯილდო საუკეთესო სამეცნიერო მოხსენებისთვის - 2008წ. მსოფლიო კონგრესი ფხვნილთა მეტალურგიაში, ვაშინგტონი, აშშ- ”2008 World PM congress”;

დამატებითი ინფორმაცია

 • 2005 და 2008 წელს სტაჟირების კურსი (ჯამში 6 თვე) აშშ-ში,ჯორჯიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში, მასალათმცოდნეობის და საინჟინრო მეცნიიერებების ფაკულტეტზე;
 • 2008 წელს ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიანტი;
 • 2007 - 2010 წლებში - "ნატოს პროგრამა მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის" სტიპენდიანტი;
 • საზაფხულო სკოლა/სტაჟირება მეცნიერთათვის-Technology Transfer Training: 2015 წ ( იტალია), 2016 წ (კოიმბრა, პორტუგალია) - ორგანიზატორების (The European Association for the Transfer of Technologies, Innovation and Industrial Information) მიწვევით და დაფინანსებით;
 • 2016 წ-საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის “International Journal of Microwave and Wireless Technologies” მიწვეული რეცენზენტი;