სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სამთო-მეტალურგიული წარმოება XVIII საუკუნის აღმოსავლეთ საქართველოში

ნაშრომში განხილულია XVIII საუკუნის საქართველოში მიმდინარე ისტორიულ-ეკონომიკური განვითარების მოვლენები. ეძღვნება ქართლ-კახეთის სამეფოში ერეკლე II-ის მიერ გატარებულ რეფორმებს, რომელსაც სამთო-მეტალურგიული წარმოების აღორძინება მოჰყვა და ფიზიკური დამცრობისაგან იხსნა ერი.

 

პირველწყაროების, ეთნოგრაფიული და არქეოლოგიური მასალის კომპლექსური ანალიზის საფუძველზე შესწავლილია ამ დროს ფუნქციონირებადი სამთო და მეტალურგიული საწარმოების ტექნოლოგიური მახასიათებლები. ტექნიკის ისტორიის პოზიციებიდან გამოკვლეულია სპილენძ-ბრინჯაოს, რკინა-ფოლადის, ვერცხლისა და ოქროს წარმოების ქარხნების სამუშაო-ორგანიზაციული მაჩვენებლები, წარმოების მასშტაბი და მრავალპროფილიანი მზა პროდუქციის ხარისხი, ექსპორტის საშუალებანი.

 

ნაშრომი გათვალისწინებულია შუასაუკუნეების საქართველოს ისტორიულ-პოლიტიკური და ისტორიულ-ეკონომიკური საკითხების სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისათვის, აგრეთვე მკითხველთა ფართო საზოგადოებისათვის.

 

გადმოწერა 

6-11-2012    ნანახია: 2 803-ჯერ