სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
საფინანსო სამსახური
ანა პარუნაშვილი
ბუღალტერი (I კატეგორია)
ana.parunashvili@yahoo.com

დაბადების თარიღი

26.10.1991

განათლება

  • 2009 - 2013 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. სპეციალობა - მენეჯმენტი, ხარისხი - ბაკალავრი;
  • 2013 – 2015 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. სპეციალობა - მენეჯმენტი, ხარისხი - მაგისტრი;

სამუშაო გამოცდილება

  • 01.03.2011 - დღემდე - სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი - საფინანსო განყოფილება - ბუღალტერი;
  • 05.01.2010 - 31.12.2010 - შპს „შატო 2008“ - ბუღალტერი;

დამატებითი ინფორმაცია

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები / ტრენინგები:

  • ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, “ფინანსური ანალიზი, ანგარიშგება და მართვა”;
  • ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, „საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები“;
  • ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, „შრომის ანაზღაურების ბუღალტრული მოდული ხაზინის ელექტრონულ სისტემაში“;
  • ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, „სახაზინო პროცედურები და სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა“;
  • AIESEC Georgia & თავისუფალი უნივერსიტეტი, Leadership Development Seminar 2012 - “Set Up For Success” ;
  • საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია, „ეკონომიკის საფუძვლები“;