სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

2016 წლის 30 ოტომბერს, სამეცნიერო-კვლევითი თანამშრომლბის შესახებ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტსა და შპს "ჯორჯიან მანგანეზის" ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანას შორის გაფორმდა მემორანდუმი.

2016 წლის 24 ოტომბერს ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტს გაცნობითი ხასიათის ვიზიტით ეწვივნენ ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბირთვული პრობლემების ინსტიტუტის დირექტორი პროფესორი სერგეი მაქსიმენკო, ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები კონსტანტინე ლაპკო და ალექსეი სოკალი.

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს, შემდეგი თანამდებობების დასაკავებლად...

2016 წლის 20-24 ივნისს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით და ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიის და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის თანადაფინანსებით მივლინებული ვიყავი ქ. კოიმბრაში (პორტუგალია) აფეთქებით მასალების მიღების XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმში მონაწილეობის მისაღებად.

2016 წლის 24-25 მაისს ქ. კიევში (უკრაინა) უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ე.ო. პატონის სახელობის ელექტროშედუღების ინსტიტუტში გაიმართა მეცნიერებათა აკადემიების საერთაშორისო ასოციაციის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომიტეტთან არსებული ახალი მასალების სამეცნიერო საბჭოს სესია თემაზე “კომპოზიტური ნანოსტრუქტურული მასალები - მიღება, გამოყენება და რესურსი”.

ომარ შურაძე
სტატიაში თანამედროვე საძიებო სისტემების მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით სისტემატიზებული და გაანალიზებულია მასალათმცოდნეობის როლი კაცობრიობის ისტორიული განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე და თანამედროვე პირობებში. ნაჩვენებია ახალი მასალების შექმნის აუცილებლობის გამომწვევი პირობები და მათი როლი ტექნიკის განვითარებასა და სამეცნიერო-ტექნიკურ პროგრესში.

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად...

2016 წლის 6-10 ნოემბერს დაგეგმილია მრავალდარგობრივი საერთაშორისო სიმპოზიუმის (SIPS2016 – Sustainable Industrial Processing Summit & Exhibition) ჩატარება ჩინეთში, ქ. სანიაში. ასეთი სახის მასშტაბური ღონისძიებების ორგანიზების ტრადიცია სათავეს იღებს 2003 წლიდან (http://www.flogen.org) და სამეცნიერო წრეებში დიდ პოპულარობას და მოწონებას იმსახურებს.

”ლითონმცოდნეობისა და ლითონთა თერმული დამუშავების ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონის” (ხუთ ენაზე, 1993.), ”მეტალურგიის ტერმინოლოგიური ლექსიკონის (ხუთ ენაზე, 1999.) და ”არაორგანული მასალათმცოდნეობისა და მეტალურგიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონის” (სამ ენაზე, 2008.) შემდგენელი.