სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

 

საქართველოში შავი მეტალურგიის განვითარების კონცეფცია

 

გადმოწერა / გახსნა 

ნაშრომში განხილულია XVIII საუკუნის საქართველოში მიმდინარე ისტორიულ-ეკონომიკური განვითარების მოვლენები. ეძღვნება ქართლ-კახეთის სამეფოში ერეკლე II-ის მიერ გატარებულ რეფორმებს, რომელსაც სამთო-მეტალურგიული წარმოების აღორძინება მოჰყვა და ფიზიკური დამცრობისაგან იხსნა ერი.

გამოვიდა ინსტიტუტის დირექტორის, პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, გიორგი თავაძისა და ამერიკელი მეცნიერის ალექსანდრე შტეინბერგის ერთობლივი მონოგრაფია "თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით სპეციალური მასალების მიღება" რუსულ ენაზე, მიძღვნილი აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი. დაგეგმილია აღნიშნული წიგნის აშშ-ში გამოცემა ინგლისურ ენაზე, რომლის ელექტრონული ვერსია ასევე განთავსდება ჩვენს ვებ-გვერზე.

И.С.Джанелидзе Tермодинамический анализ взаимодействия   комронентов в  системе Cr-Fe-O-C Известия АН Грузии, серия  Химическая, том #3, cт. 304-307, 2011. 

ლექსიკონი შეიცავს 9200-ზე მეტ ტერმინს მეტალურგიის ყველა სპეციალობით ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ ენებზე. იგი განკუთვნილია ქართული და უცხოელი მეტალურგების, ინჟინრების, მთარგმნელების, უმაღლესი და ტექნიკური სასწავლებლის მასწავლებლების, ასპირანტების და სტუდნეტებისთვის.
შეადგინა: ომარ შურაძე

წიგნი განხილული და მოწონებულია, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოსა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლითონთა ტექნოლოგიისა და ლითონმცოდნეობის კათედრის სხდომაზე.
შეადგინა: ომარ შურაძე