სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია  კონკურსს შემდეგი  თანამდებობის დასაკავებლად

 

ვაკანსია 1.  უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - (ბორისა და ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია;) - ერთი  არასრული (0,5) საშტატო  ერთეული

შესასრულებელი სამუშაო

  • სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისა და პერსპექტიული საგრანტო პროექტების წარდგენასა და შესრულებაში მონაწილეობა;
  • ლაბორატორიის კვლევითი თემატიკის მიხედვით, ფხვნილოვანი და კომპოზიციური მასალების შესახებ არსებული სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციისა და ლიტერატურის მოძიება, ანალიზი და განზოგადება;
  • ლაბორატორიაში დასამუშავებელი მასალების რეალური სტრუქტურის ფიზიკური მოდელების აგება და მათი კომპიუტერული რეალიზება;
  • ლაბორატორიაში დასამუშავებელი მასალების ძირითადი გამოყენებითი მნიშვნელობის მქონე თვისებების პროგნოზირება და ამის საფუძველზე ტექნოლოგიური პროცესისათვის რეკომენდაციების დამუშავება;
  • შესრულებული სამუშაოების ანგარიშების მომზადება; სამეცნიერო შრომების გაფორმება, გამოქვეყნება და კონფერენციებში მონაწილეობა.

 

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი გაცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი თანამდებობების დასაკავებლად

ვულოცავთ ინსტიტუტის დირექტორს, აკადემიკოს გიორგი თავაძეს 75 წლის იუბილეს