სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

ავტორი ჯუმბერ ხანთაძე


წიგნი გამოიცა “შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით” სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია  კონკურსს შემდეგი   თანამდებობის დასაკავებლად

 

სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორიის ლაბორანტი - ერთი საშტატო  ერთეული

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი  აცხადებს ღია  კონკურსს  შემდეგი   თანამდებობის დასაკავებლად

 

ინჟინრის    - ერთი  საშტატო ერთეული (ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორიაში)

 

ესასრულებელი სამუშაო

·      სამეცნიერო-კვლევითი და ტექნოლოგიური სამუშაოების შესრულებისათვის საჭირო თანამედროვე მეთოდებისა და აპარატურის (ტექნიკური საშუალებები-ფოლადსადნობი ელექტრო-რკალური და მაღალი სიხშირის ინდუქციური ღუმელები);·      ფერადი ლითონების ზუსტი ჩამოსხმა, სხმული ლითონის მაკრო და მიკრო სტრუქტურული აღნაგობის დადგენა;განსხვავებული თვისებების მასალების მირჩილვის პროცესების დახვეწა, შესაბამისი ექსპერიმენტული დანადგარების გამართვა და ექსპლუატაცია. 

 

ვულოცავთ ინსტიტუტის დირექტორს, აკადემიკოს გიორგი თავაძეს 75 წლის იუბილეს