სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Шум

UDK: 534/8

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Шум

ავტორი: Р. Тэйлор

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1978

გვერდები: 306

საინვენტარო ნომერი: 27142

ფასი: 80к.

Теория звука (т.2)

UDK: 534/6

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория звука (т.2)

ავტორი: Дж. В. Стретт (Лорд Рэлей)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1955

გვერდები: 475

საინვენტარო ნომერი: 13707

ფასი: 17р.20к.

Основы теории электрической связи

UDK: 534/5

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Основы теории электрической связи

ავტორი: И.А. Кощеев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гослитиздат

წელი: 1954

გვერდები: 370

საინვენტარო ნომერი: 13363

ფასი: 6р.95к.

Физика плазмы

UDK: 533.9/13

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика плазмы

ავტორი: К. Лонгмайр

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Атомиздат

წელი: 1966

გვერდები: 340

საინვენტარო ნომერი: 30625

ფასი: 1р.84к.

Плазменнодуговой переплав

UDK: 533.9/7

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Плазменнодуговой переплав

ავტორი: В.И. Лакомский

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Техника

წელი: 1974

გვერდები: 335

საინვენტარო ნომერი: 26152

ფასი: 1р.38к.

Физика плазмы и проблемы управляемого термоядерного синтеза (Вып.3)

UDK: 533.9/6

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика плазмы и проблемы управляемого термоядерного синтеза (Вып.3)

ავტორი: АН УССР

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1972

გვერდები: 226

საინვენტარო ნომერი: 25141

ფასი: 1р.64к.

Физика плазмы и проблемы управляемого термоядерного синтеза (Вып.4)

UDK: 533.9/6

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика плазмы и проблемы управляемого термоядерного синтеза (Вып.4)

ავტორი: АН УССР

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1973

გვერდები: 243

საინვენტარო ნომერი: 25554

ფასი: 1р65к.

Физические измерения в газовой динамике и при горении

UDK: 533.6/27

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физические измерения в газовой динамике и при горении

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1957

გვერდები: 484

საინვენტარო ნომერი: 16119

ფასი: 32р.

Аэродинамический эксперимент в машиностроении

UDK: 533.6/32

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Аэродинамический эксперимент в машиностроении

ავტორი: И.Л. Повх

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1959

გვერდები: 394

საინვენტარო ნომერი: 17660

ფასი: 14р.35к.

Аэродинамика сверхзвуковых течений

UDK: 533.6/7

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Аэродинамика сверхзвуковых течений

ავტორი: А. Ферри

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1953

გვერდები: 463

საინვენტარო ნომერი: 12644

ფასი: 15р.45к.

Газовая динамика

UDK: 533.6/5

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Газовая динамика

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1950

გვერდები: 357

საინვენტარო ნომერი: 7106

ფასი: 20р.50к.

Физика и химия реактивного движения (Сб.1)

UDK: 533.6/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика и химия реактивного движения (Сб.1)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1948

გვერდები: 238

საინვენტარო ნომერი: 3613

ფასი: 15р.60к.

Термодинамические свойства газов

UDK: 533.1/13

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Термодинамические свойства газов

ავტორი: С.Л. Ривкин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Энергия

წელი: 1973

გვერდები: 286

საინვენტარო ნომერი: 25746

ფასი: 1р.80к.

Ионизованные газы

UDK: 533.1/12

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Ионизованные газы

ავტორი: А. Энгель

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1959

გვერდები: 332

საინვენტარო ნომერი: 19139

ფასი: 10р.60к.

Введение в кинетическую теорию газов

UDK: 533/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Введение в кинетическую теорию газов

ავტორი: В.П. Силин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1971

გვერდები: 322

საინვენტარო ნომერი: 24736

ფასი: 1р.62к.

Физико- химические расчеты электросталеплавильных процессов

UDK: 532.612.4/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физико- химические расчеты электросталеплавильных процессов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1989

გვერდები: 287

საინვენტარო ნომერი: 30181

ფასი: 60к.

Физико- химические расчеты электросталеплавильных процессов

UDK: 532.612.4/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физико- химические расчеты электросталеплавильных процессов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1989

გვერდები: 287

საინვენტარო ნომერი: 30165

ფასი: 60к.

Волновые процессы в трубопроводах гидромеханизмов

UDK: 532.59/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Волновые процессы в трубопроводах гидромеханизмов

ავტორი: Л.М. Тарко

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1963

გვერდები: 182

საინვენტარო ნომერი: 21139

ფასი: 63к.

Физика жидкого состояния (вып.13)

UDK: 532.533/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика жидкого состояния (вып.13)

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Вища школа

წელი: 1985

გვერდები: 130

საინვენტარო ნომერი: 2159

ფასი: 1р.50к.

Физика жидкого состояния (вып.13)

UDK: 532.533/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика жидкого состояния (вып.13)

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Вища школа

წელი: 1985

გვერდები: 130

საინვენტარო ნომერი: 2158

ფასი: 1р.50к.

Физика жидкого состояния

UDK: 532.533/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика жидкого состояния

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Лыбидь

წელი: 1991

გვერდები: 145

საინვენტარო ნომერი: 1610

ფასი: 2р.90к.

Физика жидкого состояния

UDK: 532.533/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика жидкого состояния

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Лыбидь

წელი: 1991

გვერდები: 145

საინვენტარო ნომერი: 1611

ფასი: 2р.90к.

Растворы. Расплавы (т.2)

UDK: 532.77/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Растворы. Расплавы (т.2)

ავტორი: Итоги науки и техники

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

წელი: 1975

გვერდები: 271

საინვენტარო ნომერი: 26297

ფასი: 1р.66к.

Диффузионное насыщение и покрытия на металлах

UDK: 532.72/3

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Диффузионное насыщение и покрытия на металлах

ავტორი: АН УССР

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1977

გვერდები: 155

საინვენტარო ნომერი: 27003

ფასი: 88к.

Диффузное рассеяние рентгеновских лучей стареюшими сплавами

UDK: 532.72/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Диффузное рассеяние рентгеновских лучей стареюшими сплавами

ავტორი: К.М. Ямалеев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1973

გვერდები: 100

საინვენტარო ნომერი: 25696

ფასი: 43к.

Диффузия в металлах и сплавах

UDK: 532.7/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Диффузия в металлах и сплавах

ავტორი: В.З. Бугаков

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград-Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1949

გვერდები: 206

საინვენტარო ნომერი: 6215

ფასი: 7р.40к.

Диффузия в твердых телах

UDK: 532.7/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Диффузия в твердых телах

ავტორი: Р. Бэррер

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1948

გვერდები: 504

საინვენტარო ნომერი: 5509

ფასი: 28р.50к.

Адгезия расплавов и пайка материалов (вып.21)

UDK: 532.612.539.612/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Адгезия расплавов и пайка материалов (вып.21)

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1988

გვერდები: 103

საინვენტარო ნომერი: 1460

ფასი: 2р

Адгезия расплавов и пайка материалов (вып.23)

UDK: 532.612.539.612/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Адгезия расплавов и пайка материалов (вып.23)

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1990

გვერდები: 104

საინვენტარო ნომერი: 1562

ფასი: 2р

Адгезия расплавов и пайка материалов (вып.8)

UDK: 532.612.539.612/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Адгезия расплавов и пайка материалов (вып.8)

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1981

გვერდები: 110

საინვენტარო ნომერი: 27806

ფასი: 1р.50к.


უკან1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32წინ