სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Сессия Академии Наук СССР по мирному использованию атомной энергии

UDK: 530.14/37

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Сессия Академии Наук СССР по мирному использованию атомной энергии

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1955

გვერდები: 106

საინვენტარო ნომერი: 13669

Сессия Академии Наук СССР по мирному использованию атомной энергии

UDK: 530.14/37

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Сессия Академии Наук СССР по мирному использованию атомной энергии

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1955

გვერდები: 339

საინვენტარო ნომერი: 13667

ფასი: 13р.70к.

Сессия Академии Наук СССР по мирному использованию атомной энергии

UDK: 530.14/37

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Сессия Академии Наук СССР по мирному использованию атомной энергии

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1955

გვერდები: 374

საინვენტარო ნომერი: 13668

ფასი: 14р.25к.

Сессия Академии Наук СССР по мирному использованию атомной энергии

UDK: 530.14/37

სათაური: Сессия Академии Наук СССР по мирному использованию атомной энергии

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1955

გვერდები: 336

საინვენტარო ნომერი: 14019

ფასი: 14р.65к.

Сессия Академии Наук СССР по мирному использованию атомной энергии

UDK: 530.14/37

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Сессия Академии Наук СССР по мирному использованию атомной энергии

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1955

გვერდები: 378

საინვენტარო ნომერი: 13666

ფასი: 14р.46к.

Сессия Академии Наук СССР по мирному использованию атомной энергии

UDK: 530.14/37

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Сессия Академии Наук СССР по мирному использованию атомной энергии

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1955

გვერდები: 376

საინვენტარო ნომერი: 376

ფასი: 14р.46к.

Изомерия атомных ядер

UDK: 530.14/35

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Изомерия атомных ядер

ავტორი: М.И. Корсунский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1954

გვერდები: 327

საინვენტარო ნომერი: 12695

ფასი: 10р.30к.

Основы теории ядерных реакторов

UDK: 530.14/34

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Основы теории ядерных реакторов

ავტორი: С. Глесстон, М. Эдлунд

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1954

გვერდები: 458

საინვენტარო ნომერი: 12472

ფასი: 22р.70к.

Атом, атомное ядро, атомная энергия

UDK: 530.14/34

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Атом, атомное ядро, атомная энергия

ავტორი: С. Глесстон

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1961

გვერდები: 647

საინვენტარო ნომერი: 19994

ფასი: 2р.60к.

Новейшее развитие квантовой электродинамики

UDK: 530.14/34

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Новейшее развитие квантовой электродинамики

ავტორი: Под. ред. Д.Д. Иваненко

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1954

გვერდები: 393

საინვენტარო ნომერი: 12511

ფასი: 33р.90к.

Атомное ядро

UDK: 530.14/31

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Атомное ядро

ავტორი: М.И. Корсунский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1952

გვერდები: 374

საინვენტარო ნომერი: 10688

ფასი: 7р.75к.

Атомные ядра и ядерные превращения (т.1)

UDK: 530.14/29

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Атомные ядра и ядерные превращения (т.1)

ავტორი: И.П. Селинов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1951

გვერდები: 347

საინვენტარო ნომერი: 10329

ფასი: 15р.

Молекулярная физика

UDK: 530.14/28

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Молекулярная физика

ავტორი: Е.А.Штрауф

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1949

გვერდები: 576

საინვენტარო ნომერი: 10088

ფასი: 15р.85к.

ატომური ენერგია და საზოგადოება

UDK: 530.14/27

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ატომური ენერგია და საზოგადოება

ავტორი: ჯემს ალენი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1951

გვერდები: 128

საინვენტარო ნომერი: 9757

ფასი: 5მან.

Теория многих частиц

UDK: 530.14/23

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Теория многих частиц

ავტორი: А.А. Власов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1950

გვერდები: 348

საინვენტარო ნომერი: 6974

ფასი: 15р.20к.

Энергетические уровни ядер

UDK: 530.14/24

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Энергетические уровни ядер

ავტორი: С. Девонс

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1950

გვერდები: 178

საინვენტარო ნომერი: 7898

ფასი: 10р.

Резонансные циклические ускорители элементарных частиц

UDK: 530.14/22

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Резонансные циклические ускорители элементарных частиц

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1950

გვერდები: 182

საინვენტარო ნომერი: 6780

ფასი: 9р.70к.

Теория атомных спектров

UDK: 530.14/21

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория атомных спектров

ავტორი: Е. Кондон, Г. Шортли

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1949

გვერდები: 440

საინვენტარო ნომერი: 6272

ფასი: 38р.

Нейтронные эффективные сечения элементов (сборник статей)

UDK: 530.14/20

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Нейтронные эффективные сечения элементов (сборник статей)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1951

გვერდები: 175

საინვენტარო ნომერი: 10201

ფასი: 10р.

Нейтронные эффективные сечения элементов (приложение)

UDK: 530.14/20

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Нейтронные эффективные сечения элементов (приложение)

ავტორი: Под. ред. К. Гудмена

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1948

გვერდები: 127

საინვენტარო ნომერი: 6261

ფასი: 16р.

Научные и технические основы ядерной энергетики

UDK: 530.14/20

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Научные и технические основы ядерной энергетики

ავტორი: Под. ред. К. Гудмена

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1948

გვერდები: 336

საინვენტარო ნომერი: 20202

ფასი: 22р.60к.

Научные и технические основы ядерной энергетики (т.2)

UDK: 530.14/20

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Научные и технические основы ядерной энергетики (т.2)

ავტორი: Под. ред. К. Гудмена

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1950

გვერდები: 347

საინვენტარო ნომერი: 20206

ფასი: 19р.30к.

Введение в физику твердого тела

UDK: 530.14/19

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Введение в физику твердого тела

ავტორი: Ч. Киттель

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1978

გვერდები: 790

საინვენტარო ნომერი: 20449

ფასი: 2р.10к.

Столкновения электронов и ионов с атомами газа

UDK: 530.14/19

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Столкновения электронов и ионов с атомами газа

ავტორი: А.А. Сена

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 215

საინვენტარო ნომერი: 6145

ფასი: 7р.50к.

Столкновения электронов и ионов с атомами газа

UDK: 530.14/19

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Столкновения электронов и ионов с атомами газа

ავტორი: А.А. Сена

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 215

საინვენტარო ნომერი: 8465

ფასი: 7р.50к.

Ионизационные методы исследования излучений

UDK: 530.14/17

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Ионизационные методы исследования излучений

ავტორი: В. Векслер, Л. Грошев, Б. Исаев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1949

გვერდები: 424

საინვენტარო ნომერი: 5930

ფასი: 14р. 96к.

'' Частицы '' в современной физике

UDK: 530.14/14

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: '' Частицы '' в современной физике

ავტორი: Д. Странатан

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1949

გვერდები: 611

საინვენტარო ნომერი: 5359

ფასი: 27р. 75к.

Некоторые вопросы теории ядра

UDK: 530.14/13

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Некоторые вопросы теории ядра

ავტორი: А. Ахиезер, И. Померанчук

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 320

საინვენტარო ნომერი: 19732

ფასი: 10р.

Некоторые вопросы теории ядра

UDK: 530.14/13

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Некоторые вопросы теории ядра

ავტორი: А. Ахиезер, И. Померанчук

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 320

საინვენტარო ნომერი: 4605

ფასი: 10р.

Введение в атомную физику

UDK: 530.14/11

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Введение в атомную физику

ავტორი: Г. Семат

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1948

გვერდები: 438

საინვენტარო ნომერი: 4456

ფასი: 19р.