სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Физическое моделирование в металлургии

UDK: 53.072:669/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физическое моделирование в металлургии

ავტორი: Б.Л. Марков, А.А. Кирсанов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1984

გვერდები: 116

საინვენტარო ნომერი: 28661

ფასი: 45к.

Курс теоретической механики (ч.1 статика и кинетика)

UDK: 531(02)/5

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Курс теоретической механики (ч.1 статика и кинетика)

ავტორი: Л.Г. Лойцянский, А.И. Лурье

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1948

გვერდები: 399

საინვენტარო ნომერი: 4586

ფასი: 13р.

Механика

UDK: 530(02)/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Механика

ავტორი: А. Зоммерфельд

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1947

გვერდები: 391

საინვენტარო ნომერი: 4260

ფასი: 20р.

Словарь терминов и понятий по курсу физики

UDK: 53.02/31

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Словарь терминов и понятий по курсу физики

ავტორი: Э. М. Аракелян

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Высшая школа

წელი: 1982

გვერდები: 144

საინვენტარო ნომერი: 28292

ფასი: 20к.

Теория познания и современная физика

UDK: 53.01/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория познания и современная физика

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1984

გვერდები: 335

საინვენტარო ნომერი: 29064

ფასი: 2р.90к.

Основы строения материи

UDK: 530.3/1

სპეციალიზაცია: 27262

სათაური: Основы строения материи

ავტორი: Т. Эрдеи-Груз

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1976

გვერდები: 437

საინვენტარო ნომერი: 27262

ფასი: 1р.42к.

Причинность

UDK: 530.16/1

სათაური: Причинность

ავტორი: Марио Бунге

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1962

გვერდები: 511

საინვენტარო ნომერი: 20052

ფასი: 1р.86к.

Квантовая динамика частиц

UDK: 530.14/91

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Квантовая динамика частиц

ავტორი: Дж. Мак-Коннел

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1962

გვერდები: 314

საინვენტარო ნომერი: 20679

ფასი: 1р.26к.

Атомная физика (т.1)

UDK: 530.14(02)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Атомная физика (т.1)

ავტორი: Э.В. Шпольский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

გვერდები: 523

საინვენტარო ნომერი: 6149

ფასი: 14р.45к.

Общая теория относительности

UDK: 530.14/92

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Общая теория относительности

ავტორი: Дж. Л. Синг

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1963

გვერდები: 432

საინვენტარო ნომერი: 20685

ფასი: 2р.48к.

Общая теория относительности

UDK: 530.14/92

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Общая теория относительности

ავტორი: Дж. Л. Синг

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1963

გვერდები: 432

საინვენტარო ნომერი: 20558

ფასი: 2р.48к.

Введение в физику твердого тела

UDK: 530.14/91

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Введение в физику твердого тела

ავტორი: Ч. Киттель

ენა: Russian

გვერდები: 696

საინვენტარო ნომერი: 20445

ფასი: 2р.34к.

Действие ядерных излучений на материалы

UDK: 530.14/89

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Действие ядерных излучений на материалы

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1962

გვერდები: 383

საინვენტარო ნომერი: 20099

ფასი: 2р.18к.

Введение в квантовую механику

UDK: 530.14/88

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Введение в квантовую механику

ავტორი: Г. Маркс

ენა: Russian

ქალაქი: Будапешт

გამომცემელი: Академия наук Венгрии

წელი: 1962

გვერდები: 346

საინვენტარო ნომერი: 20015

ფასი: 1р.80к.

Математический аппарат физики

UDK: 530.14/85

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Математический аппарат физики

ავტორი: Э. Маделунг

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физико-математическая литература

წელი: 1961

გვერდები: 618

საინვენტარო ნომერი: 19188

ფასი: 1р.98к.

Принципы квантовой механики

UDK: 530.14/84

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Принципы квантовой механики

ავტორი: П.А.М. Дирак

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физико-математическая литература

წელი: 1960

გვერდები: 434

საინვენტარო ნომერი: 18454

ფასი: 13р.50к.

Деформация атомных ядер

UDK: 530.14/82

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Деформация атомных ядер

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1958

გვერდები: 383

საინვენტარო ნომერი: 18344

ფასი: 17р.75к.

Вопросы квантовой теории многих тел

UDK: 530.14/80

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Вопросы квантовой теории многих тел

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1959

გვერდები: 266

საინვენტარო ნომერი: 18226

ფასი: 13р.35к.

Вопросы квантовой теории многих тел

UDK: 530.14/83

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Вопросы квантовой теории многих тел

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1959

გვერდები: 266

საინვენტარო ნომერი: 18345

ფასი: 13р.35к.

Альфа-радиоактивность

UDK: 530.14/78

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Альфа-радиоактивность

ავტორი: И. Перлман, Дж. Расмуссен

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1959

გვერდები: 246

საინვენტარო ნომერი: 18100

ფასი: 10р. 80к.

კვანტური მექანიკა

UDK: 530.14/77

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: კვანტური მექანიკა

ავტორი: ვ.ი. მამასახლისოვი, ი.შ. ვაშაკიძე, მ.ა. ჭილაშვილი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: თსუ

წელი: 1959

გვერდები: 557

საინვენტარო ნომერი: 18179

ფასი: 13მან.

კვანტური მექანიკა

UDK: 530.14/77

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: კვანტური მექანიკა

ავტორი: ი. მამასახლისოვი, ი.შ. ვაშაკიძე, მ.ა. ჭილაშვილი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: თსუ

წელი: 1959

გვერდები: 557

საინვენტარო ნომერი: 18071

ფასი: 13მან.

Атомы у нас дома

UDK: 530.14/76

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Атомы у нас дома

ავტორი: Лаура Ферми

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1959

გვერდები: 326

საინვენტარო ნომერი: 17698

ფასი: 8р.20к.

Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций (т.4)

UDK: 530.14/75

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций (т.4)

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1958

გვერდები: 439

საინვენტარო ნომერი: 17148

ფასი: 12р.10к.

Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций (т.3)

UDK: 530.14/75

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций (т.3)

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1958

გვერდები: 362

საინვენტარო ნომერი: 17147

ფასი: 13р.20к.

Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций (т.2)

UDK: 530.14/75

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций (т.2)

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1958

გვერდები: 355

საინვენტარო ნომერი: 17146

ფასი: 13р.70к.

Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций (т.1)

UDK: 530.14/75

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций (т.1)

ავტორი: АН ССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1958

გვერდები: 299

საინვენტარო ნომერი: 17145

ფასი: 11р.

Вопросы причинности в вквантовой механике

UDK: 530.14/74

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Вопросы причинности в вквантовой механике

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1955

გვერდები: 333

საინვენტარო ნომერი: 16734

ფასი: 15р.45к.

Жидкометаллические теплоносители

UDK: 530.14/73

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Жидкометаллические теплоносители

ავტორი: С.С. Кутателадзе, В.М. Боришанский, И.И. Новиков, О.С. Фдынский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1958

გვერდები: 204

საინვენტარო ნომერი: 16724

ფასი: 8р.

Атомная энергия

UDK: 530.14/69

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Атомная энергия

ავტორი: Ф. Мюнцингер

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Госэнергоиздат

წელი: 1967

გვერდები: 111

საინვენტარო ნომერი: 16173

ფასი: 3р.10к.