სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Динамика и прочность тяжелых машин

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1985

გვერდები: 120

საინვენტარო ნომერი: 29018

ფასი: 1р.20к.

Динамика и прочность тяжелых машин (вып. 5)

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин (вып. 5)

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1980

გვერდები: 198

საინვენტარო ნომერი: 27716

ფასი: 2р.50к.

Динамика и прочность тяжелых машин (вып. 6)

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин (вып. 6)

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1982

გვერდები: 244

საინვენტარო ნომერი: 27842

ფასი: 2р.15к.

Динамика и прочность тяжелых машин

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1984

გვერდები: 150

საინვენტარო ნომერი: 28838

ფასი: 1р.30к.

Динамика и прочность тяжелых машин

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1984

გვერდები: 150

საინვენტარო ნომერი: 28839

ფასი: 1р.30к.

Динамика и прочность тяжелых машин

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1983

გვერდები: 156

საინვენტარო ნომერი: 2024

ფასი: 1р.80к.

Динамика и прочность тяжелых машин (вып.6)

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин (вып.6)

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1982

გვერდები: 244

საინვენტარო ნომერი: 27841

ფასი: 2р.15к.

Динамика и прочность тяжелых машин

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1983

გვერდები: 156

საინვენტარო ნომერი: 2026

ფასი: 1р.80к.

Динамика и прочность тяжелых машин (вып. 6)

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин (вып. 6)

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1982

გვერდები: 244

საინვენტარო ნომერი: 2027

ფასი: 2р.15к.

Динамика и прочность тяжелых машин

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1986

გვერდები: 131

საინვენტარო ნომერი: 29681

ფასი: 1р.20

Динамика и прочность тяжелых машин

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1986

გვერდები: 131

საინვენტარო ნომერი: 29682

ფასი: 1р.20к.

Динамика и прочность тяжелых машин

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1987

გვერდები: 130

საინვენტარო ნომერი: 1406

ფასი: 1р.40к.

Динамика и прочность тяжелых машин

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1987

გვერდები: 128

საინვენტარო ნომერი: 1407

ფასი: 1р.40к.

Динамика и прочность тяжелых машин (вып. 5)

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин (вып. 5)

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1980

გვერდები: 201

საინვენტარო ნომერი: 27717

ფასი: 2р.50к.

Собрание научных трудов (т.3)

UDK: 531.18/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Собрание научных трудов (т.3)

ავტორი: Эйнштеин, Ал.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1966

გვერდები: 631

საინვენტარო ნომერი: 22767

ფასი: 3р.

Собрание научных трудов (т.2)

UDK: 531.18/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Собрание научных трудов (т.2)

ავტორი: Эйнштеин, Ал.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1965

გვერდები: 880

საინვენტარო ნომერი: 22916

ფასი: 3р.

Эмиссионные свойства материалов. Справочник

UDK: 531(03)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Эмиссионные свойства материалов. Справочник

ავტორი: Фоменко, В.С. 

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1970

გვერდები: 145

საინვენტარო ნომერი: 24607

ფასი: 80к.

Избранные труды (т.1)

UDK: 531(081)/3

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Избранные труды (т.1)

ავტორი: Н.И. Мерцалов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1950

გვერდები: 366

საინვენტარო ნომერი: 6752

ფასი: 13р.30к.

Избранные труды

UDK: 531(081)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Избранные труды

ავტორი: А.М. Ляпунов

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1948

გვერდები: 538

საინვენტარო ნომერი: 4226

ფასი: 82р.

Курс теоретической механики (т.2)

UDK: 531(02)/10

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Курс теоретической механики (т.1)

ავტორი: А.И. Некрасов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1958

გვერდები: 503

საინვენტარო ნომერი: 12099

ფასი: 10р.30к.

Основы квантовой механики ( изд. 2)

UDK: 531(02)/7

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Основы квантовой механики ( изд. 2)

ავტორი: Д.И. Блохинцев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1949

გვერდები: 588

საინვენტარო ნომერი: 9151

ფასი: 17р.50к.

Механика пластических сред

UDK: 531(02)/3

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Механика пластических сред

ავტორი: Л.М. Качанов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 215

საინვენტარო ნომერი: 3879

ფასი: 7р.50к.

თეორიული მექანიკის ამოცანათა კრებული

UDK: 531(02)/2

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: თეორიული მექანიკის ამოცანათა კრებული

ავტორი: ი.ვ. მეშჩერსკი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1948

გვერდები: 241

საინვენტარო ნომერი: 2542

ფასი: 10მან. 25კ.

Влияниие дефектов на свойства твердых тел

UDK: 531.1/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Влияниие дефектов на свойства твердых тел

ენა: Russian

ქალაქი: Куйбышев

გამომცემელი: КГУ

წელი: 1981

გვერდები: 127

საინვენტარო ნომერი: 28403

ფასი: 1р.70к.

Влияниие дефектов на свойства твердых тел

UDK: 531.1/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Влияниие дефектов на свойства твердых тел

ენა: Russian

ქალაქი: Куйбышев

გამომცემელი: КГУ

წელი: 1981

გვერდები: 127

საინვენტარო ნომერი: 28402

ფასი: 1р.70к.

Кинетика гетерогенных процессов

UDK: 531.1/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Кинетика гетерогенных процессов

ავტორი: П. Барре

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1976

გვერდები: 400

საინვენტარო ნომერი: 27536

ფასი: 2р.61к.

Кинетика гетерогенных процессов

UDK: 531.1/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Кинетика гетерогенных процессов

ავტორი: П. Барре

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1976

გვერდები: 400

საინვენტარო ნომერი: 26813

ფასი: 2р.61к.

მექანიზმების თეორია და მანქანათა ნაწილები

UDK: 531(027)/4

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: მექანიზმების თეორია და მანქანათა ნაწილები

ავტორი: ვ.ს. გოთოშია

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1950

გვერდები: 266

საინვენტარო ნომერი: 10580

ფასი: 8მ.20კაპ.

ტექნიკური მექანიკის ამოცანათა კრებული (ტ.1)

UDK: 531(027)/2

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ტექნიკური მექანიკის ამოცანათა კრებული (ტ.1)

ავტორი: მ. კუჭაიძე, პ. დევიძე

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1948

გვერდები: 243

საინვენტარო ნომერი: 9755

ფასი: 5მ. 50კაპ

Теплофизические свойства веществ и растворов

UDK: 531/80

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теплофизические свойства веществ и растворов

ენა: Russian

ქალაქი: Новосибирск

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1988

გვერდები: 118

საინვენტარო ნომერი: 1519

ფასი: 1р.