სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Адгензия расплавов и пайка материалов (Вып.20.)

UDK: 532.612.539.612/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Адгензия расплавов и пайка материалов (Вып.20.)

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1988

გვერდები: 95

საინვენტარო ნომერი: 1461

ფასი: 1р.80к.

Физико- химические расчеты электросталеплавильных процессов

UDK: 532.612.4/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физико- химические расчеты электросталеплавильных процессов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1989

გვერდები: 288

საინვენტარო ნომერი: 30166

ფასი: 60к.

Растекание

UDK: 532.612.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Растекание

ავტორი: А.И. Быховский

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1983

გვერდები: 190

საინვენტარო ნომერი: 28356

ფასი: 2р.20к.

Фазовые равновесия и поверхностные явления

UDK: 532.6/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Фазовые равновесия и поверхностные явления

ავტორი: А.И. Русанов

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: Химия

წელი: 1967

გვერდები: 388

საინვენტარო ნომერი: 23203

ფასი: 4р.75к.

Поверхностные явления в расплавах и возникаюших из них твердых фазах

UDK: 532.6/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Поверхностные явления в расплавах и возникаюших из них твердых фазах

ენა: Russian

ქალაქი: Нальчик

წელი: 1965

გვერდები: 652

საინვენტარო ნომერი: 22771

ფასი: 2р.01к.

Физика жидкого состояния

UDK: 532.533/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика жидкого состояния

ავტორი: АН УССР

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Вища школа

წელი: 1987

გვერდები: 130

საინვენტარო ნომერი: 2204

ფასი: 1р.50к.

Физика жидкого состояния

UDK: 532.533/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика жидкого состояния

ავტორი: АН УССР

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Вища школа

წელი: 1987

გვერდები: 533

საინვენტარო ნომერი: 2203

ფასი: 1р.50к.

Физика жидкого состояния

UDK: 532.533/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика жидкого состояния

ავტორი: УССР

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Виша школа

წელი: 1986

გვერდები: 532

საინვენტარო ნომერი: 2161

ფასი: 1р.50к.

Теоретическая гидромеханика (ч.2)

UDK: 532(026)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теоретическая гидромеханика (ч.2)

ავტორი: Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В. Розе

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 612

საინვენტარო ნომერი: 4592

ფასი: 17р.

Совещание по вязкости жидкостей и коллоидныхрастворов (т.2)

UDK: 532.1/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Совещание по вязкости жидкостей и коллоидныхрастворов (т.2)

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1914

გვერდები: 255

საინვენტარო ნომერი: 74

ფასი: 19р.50к.

Теория вязкости жидкостей

UDK: 532/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория вязкости жидкостей

ავტორი: Г.М. Панченков

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеолитиздат

წელი: 1947

გვერდები: 156

საინვენტარო ნომერი: 808

ფასი: 10р.

Физические свойства высоко-температурных сверхпроводников

UDK: 531.9/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физические свойства высоко-температурных сверхпроводников

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1990

გვერდები: 543

საინვენტარო ნომერი: 30424

ფასი: 4р.30к.

Физические свойства высоко-температурных сверхпроводников

UDK: 531.9/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физические свойства высоко-температурных сверхпроводников

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1990

გვერდები: 543

საინვენტარო ნომერი: 30508

ფასი: 4р.30к.

Сверхпроводимость переходных металлов их сплавов и соединений

UDK: 531.9/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Сверхпроводимость переходных металлов их сплавов и соединений

ავტორი: Вонсовский, С.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1977

გვერდები: 383

საინვენტარო ნომერი: 27665

ფასი: 1р.60к.

ფიზიკურ სიდიდეთა ერთეულები

UDK: 531.7.08/1

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ფიზიკურ სიდიდეთა ერთეულები

ავტორი: შ. გლოველი, ნ. გიორგობიანი, დ. ვარძელაშვილი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: მეცნიერება

წელი: 1982

გვერდები: 216

საინვენტარო ნომერი: 28051

ფასი: 1მ. 30კაპ.

ერთეულთა საერთაშორისო სისტემა 

UDK: 531.7(083)/1

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ერთეულთა საერთაშორისო სისტემა 

ავტორი: ა. ტოროტაძე

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: საქ. სსრ მეცნ. აკად.

წელი: 1964

გვერდები: 226

საინვენტარო ნომერი: 21436

ფასი: 1მ.14კაპ.

Таблицы физических и химических постоянных

UDK: 531.7(03)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Таблицы физических и химических постоянных

ავტორი: Дж. Кэй, Т. Лэби

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1962

გვერდები: 248

საინვენტარო ნომერი: 20602

ფასი: 1р.40к.

Шевинговальщик

UDK: 531.534/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Шевинговальщик

ავტორი: Д.Н. Козлов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Профтехиздат

წელი: 1962

გვერდები: 167

საინვენტარო ნომერი: 20491

ფასი: 34к.

Волны напряжения в твердых телах

UDK: 531.34/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Волны напряжения в твердых телах

ავტორი: Г. Кольский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1955

გვერდები: 190

საინვენტარო ნომერი: 13802

ფასი: 9р.80к.

Обшие принципы волновой механики

UDK: 531.34/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Обшие принципы волновой механики

ავტორი: В. Паули

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1947

გვერდები: 330

საინვენტარო ნომერი: 2528

ფასი: 14р.50к.

Динамика и прочность тяжелых машин (вып.1)

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин (вып.1)

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1976

გვერდები: 136

საინვენტარო ნომერი: 26768

ფასი: 80к.

Динамика и прочность тяжелых машин (вып.1)

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин (вып.1)

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1976

გვერდები: 136

საინვენტარო ნომერი: 26769

ფასი: 80к.

Динамика и прочность машин и конструкций

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность машин и конструкций

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1988

გვერდები: 146

საინვენტარო ნომერი: 1483

ფასი: 1р.40к.

Динамика и прочность тяжелых машин (вып.3)

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин (вып.3)

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1978

გვერდები: 148

საინვენტარო ნომერი: 27117

ფასი: 1р.20к.

Динамика и прочность тяжелых машин (вып.2)

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин (вып.2)

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1977

გვერდები: 160

საინვენტარო ნომერი: 26899

ფასი: 1р.

Динамика и прочность тяжелых машин (вып.2)

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин (вып.2)

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1977

გვერდები: 160

საინვენტარო ნომერი: 26898

ფასი: 1р.

Динамика и прочность тяжелых машин (вып.1)

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин (вып.1)

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1976

გვერდები: 136

საინვენტარო ნომერი: 26784

ფასი: 80к.

Динамика и прочность тяжелых машин (вып.4)

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин (вып.4)

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1976

გვერდები: 163

საინვენტარო ნომერი: 27293

ფასი: 1р.20к.

Динамика и прочность тяжелых машин (вып.4)

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин (вып.4)

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1979

გვერდები: 163

საინვენტარო ნომერი: 27292

ფასი: 1р.20к.

Динамика и прочность тяжелых машин

UDK: 531.3:539.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика и прочность тяжелых машин

ენა: Russian

ქალაქი: Днепропетровск

გამომცემელი: ДГУ

წელი: 1985

გვერდები: 120

საინვენტარო ნომერი: 29019

ფასი: 1р.20к.