სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Механика деформируемого твердого тела (т.11)

UDK: 531/79

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Механика деформируемого твердого тела (т.11)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Винити

წელი: 1978

გვერდები: 251

საინვენტარო ნომერი: 29163

ფასი: 2р.60к.

Механика деформируемого твердого тела (т.10)

UDK: 531/79

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Механика деформируемого твердого тела (т.10)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Винити

წელი: 1977

გვერდები: 114

საინვენტარო ნომერი: 26777

ფასი: 1р.31к

Поверхностные свойства твердых тел  

UDK: 531/78

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Поверхностные свойства твердых тел  

ავტორი: Под. ред. М. Грина

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1972

გვერდები: 432

საინვენტარო ნომერი: 25219

ფასი: 2р.24к.

Физика металлов

UDK: 531/75

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика металлов

ავტორი: Под ред. Дж. Займана

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1972

გვერდები: 464

საინვენტარო ნომერი: 25123

ფასი: 2р.18к.

Электрические явления в тонких пленках

UDK: 531/71

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Электрические явления в тонких пленках

ავტორი: К.Л. Чопра

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1972

გვერდები: 434

საინვენტარო ნომერი: 25105

ფასი: 8р.09к.

Высокоскоростная деформация и структура металлов

UDK: 531/68

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Высокоскоростная деформация и структура металлов

ავტორი: Г.Н. Эптштейн, О. А. Кайбышев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1971

გვერდები: 197

საინვენტარო ნომერი: 24893

ფასი: 1р.32к.

Теплофизические свойства твердых тел

UDK: 531/67

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теплофизические свойства твердых тел

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1971

გვერდები: 218

საინვენტარო ნომერი: 24729

ფასი: 88к.

Движение макроскопических включений в твердых телах

UDK: 531/69

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Движение макроскопических включений в твердых телах

ავტორი: Я.Е. Гегузин, М.А. Кривоглаз

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1971

გვერდები: 343

საინვენტარო ნომერი: 24872

ფასი: 2р.02к.

Кристаллические структуры двухкомпонентных фаз

UDK: 531/64

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Кристаллические структуры двухкомпонентных фаз

ავტორი: К. Шуберт

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1971

გვერდები: 531

საინვენტარო ნომერი: 24718

ფასი: 3р.40к.

Кристаллические структуры двухкомпонентных фаз

UDK: 531/64

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Кристаллические структуры двухкомпонентных фаз

ავტორი: К. Шуберт

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1971

გვერდები: 531

საინვენტარო ნომერი: 24717

ფასი: 3р.40к.

Структура и механические свойства твердых растворов замещения

UDK: 531/63

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Структура и механические свойства твердых растворов замещения

ავტორი: В.Е. Панин, Е.Ф. Дударев, Л.С. Бушнев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1971

გვერდები: 204

საინვენტარო ნომერი: 24809

ფასი: 1р.04к.

Нитевидные кристаллы и неферромагнитные пленки (ч.2)

UDK: 531/59

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Нитевидные кристаллы и неферромагнитные пленки (ч.2)

ენა: Russian

ქალაქი: Воронеж

გამომცემელი: Воронежский политех институт

წელი: 1970

გვერდები: 300

საინვენტარო ნომერი: 1335

ფასი: 1р.10к.

Теория магнито- упорядоченных кристаллов с примесями

UDK: 531/56

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория магнито- упорядоченных кристаллов с примесями

ავტორი: Ю.А. Изюмов, М.В. Медведев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 272

საინვენტარო ნომერი: 24439

ფასი: 86к.

Волны в магнитоактивной плазме

UDK: 531/55

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Волны в магнитоактивной плазме

ავტორი: В.Л. Гинзбург, А.А. Рухадзе

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 206

საინვენტარო ნომერი: 24297

ფასი: 70к.

Низкотемпературная рентгенография металлов

UDK: 531/53

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Низкотемпературная рентгенография металлов

ავტორი: В.А. Финкель

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1971

გვერდები: 255

საინვენტარო ნომერი: 25044

ფასი: 1р.94к.

Теплофизические свойства индивидуальных вешеств и растворов

UDK: 531/48

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теплофизические свойства индивидуальных вешеств и растворов

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Новосибирск

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1986

გვერდები: 120

საინვენტარო ნომერი: 29626

ფასი: 90к.

Симметрия в твердом теле

UDK: 531/43

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Симметрия в твердом теле

ავტორი: Р. Нокс, А. Голд

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 424

საინვენტარო ნომერი: 24000

ფასი: 1р.99к.

Механика твёрдого тела (Республиканский межведомственный сб-к. Вып.2) 

UDK: 531/42

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Механика твёрдого тела (Республиканский межведомственный сб-к. Вып.2) 

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1970

გვერდები: 179

საინვენტარო ნომერი: 24310

ფასი: 1р.56к.

Актуальные вопросы теории дислокаций. Сборник статей

UDK: 531/38

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Актуальные вопросы теории дислокаций. Сборник статей

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1968

გვერდები: 310

საინვენტარო ნომერი: 24118

ფასი: 1р.40к.

Актуальные вопросы теории дислокаций. Сборник статей

UDK: 531/38

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Актуальные вопросы теории дислокаций. Сборник статей

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1968

გვერდები: 310

საინვენტარო ნომერი: 23776

ფასი: 1р.40к.

Автоматическое регулирование

UDK: 531/25

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Автоматическое регулирование

ავტორი: Е.П. Попов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1957

გვერდები: 296

საინვენტარო ნომერი: 16056

ფასი: 5р.90к.

Кулачковые механизмы

UDK: 531/11

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Кулачковые механизмы

ავტორი: Л.Н. Решетов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1953

გვერდები: 426

საინვენტარო ნომერი: 11391

ფასი: 16р.

О происхаждении силы

UDK: 531.1/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: О происхаждении силы

ავტორი: А.Нордъ

ენა: Russian

ქალაქი: С-Петербургь

გამომცემელი: Печатный Трудъ

წელი: 1911

გვერდები: 156

საინვენტარო ნომერი: 1948

Сборник задач по элементарной физике

UDK: 530.10(075.4)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Сборник задач по элементарной физике

ავტორი: Б.Б. Буховцев, В.Д. Кривченков, Г.Я. Мякишев, В.П. Шальнов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1966

გვერდები: 438

საინვენტარო ნომერი: 23067

ფასი: 78к.

Квантовая механика

UDK: 530.145/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Квантовая механика

ავტორი: А.С. Давыдов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физико-математическая литература

წელი: 1963

გვერდები: 748

საინვენტარო ნომერი: 20773

ფასი: 1р51к.

Курс общей физики

UDK: 530.1(075.8)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Курс общей физики

ავტორი: Е.М. Гершензон, Н.Н. Малов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Просвещение

წელი: 1990

გვერდები: 319

საინვენტარო ნომერი: 30378

ფასი: 85к.

Физика и техника низкотемпературной плазмы

UDK: 53. 6/11

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика и техника низкотемпературной плазмы

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1972

გვერდები: 351

საინვენტარო ნომერი: 25760

ფასი: 2р.47к.

Техническая оптика

UDK: 53:6/10

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Техническая оптика

ავტორი: Л. Мартин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1960

გვერდები: 424

საინვენტარო ნომერი: 18337

ფასი: 12р.80к.

Техническая оптика

UDK: 53:6/10

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Техническая оптика

ავტორი: Л. Мартин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1960

გვერდები: 424

საინვენტარო ნომერი: 18338

ფასი: 12р.80к.

Теория колебаний (2-е изд)

UDK: 53.6/8

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория колебаний (2-е изд)

ავტორი: А.А.Андронов, А.А. Витт, С.Э. Хайкин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1959

გვერდები: 915

საინვენტარო ნომერი: 17184

ფასი: 31р.50к.