სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Магнитные осцилляции в металлах

UDK: 530.0,98/1

სათაური: Магнитные осцилляции в металлах

ავტორი: Шенберг Д.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1986

გვერდები: 678

საინვენტარო ნომერი: 29425

ფასი: 6р.30к.

Сборник задач по общему курсу физики (ч.2)

UDK: 530 (076)/1

სათაური: Сборник задач по общему курсу физики (ч.2)

ავტორი: Гинзбург В.Д., Левин Л.М и др.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1964

გვერდები: 412

საინვენტარო ნომერი: 21607

ფასი: 95к.

Курс статистической физики

UDK: 530(075.8)/1

სათაური: Курс статистической физики

ავტორი: Ноздрев В.Ф., Сенкевич А.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Высшая школа

წელი: 1969

გვერდები: 287

საინვენტარო ნომერი: 24568

ფასი: 57к.

Современная физика

UDK: 530/6

სათაური: Современная физика

ავტორი: Спроул Р.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1974

გვერდები: 591

საინვენტარო ნომერი: 27659

ფასი: 3р.06к.

Законы физической статистики

UDK: 530/5

სათაური: Законы физической статистики

ავტორი: Компанеец А.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 142

საინვენტარო ნომერი: 24172

ფასი: 25к.

Законы физической статистики

UDK: 530/5

სათაური: Законы физической статистики

ავტორი: Компанеец А.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 142

საინვენტარო ნომერი: 24171

ფასი: 25к.

Сила инерции и невесомость

UDK: 530/3

სათაური: Сила инерции и невесомость

ავტორი: Хайкин С.Э.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1967

გვერდები: 310

საინვენტარო ნომერი: 23225

ფასი: 67к.

Физика кристаллов с дефектами (т.3)

UDK: 530/2

სათაური: Физика кристаллов с дефектами (т.3)

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Тбилиси

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1966

გვერდები: 285

საინვენტარო ნომერი: 22766

Физика кристаллов с дефектами (т.3)

UDK: 530/2

სათაური: Физика кристаллов с дефектами (т.3)

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Тбилиси

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1966

გვერდები: 285

საინვენტარო ნომერი: 22765

Физика кристаллов с дефектами (т.2)

UDK: 530/2

სათაური: Физика кристаллов с дефектами (т.2)

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Тбилиси

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1966

გვერდები: 299

საინვენტარო ნომერი: 22763

Физика кристаллов с дефектами (т.2)

UDK: 530/2

სათაური: Физика кристаллов с дефектами (т.2)

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Тбилиси

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1966

გვერდები: 299

საინვენტარო ნომერი: 22764

Физика кристаллов с дефектами (т.1)

UDK: 530/2

სათაური: Физика кристаллов с дефектами (т.1)

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Тбилиси

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1966

გვერდები: 266

საინვენტარო ნომერი: 22761

Физика кристаллов с дефектами (т.1)

UDK: 530/2

სათაური: Физика кристаллов с дефектами (т.1)

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Тбилиси

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1966

გვერდები: 265

საინვენტარო ნომერი: 22762

Электронные лавины и пробой в газах

UDK: 530/4

სათაური: Электронные лавины и пробой в газах

ავტორი: Ретер Г.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1968

გვერდები: 390

საინვენტარო ნომერი: 24106

ფასი: 1р.74к.

Фейнмановские лекции по физике (т.1)

UDK: 530/1

სათაური: Фейнмановские лекции по физике(т.1)

ავტორი: Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1967

გვერდები: 204

საინვენტარო ნომერი: 23288

ფასი: 86к.

Фейнмановские лекции по физике (т.9)

UDK: 530/1

სათაური: Фейнмановские лекции по физике (т.9)

ავტორი: Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1967

გვერდები: 258

საინვენტარო ნომერი: 23287

ფასი: 1р.25к.

Фейнмановские лекции по физике (т.6)

UDK: 530/1

სათაური: Фейнмановские лекции по физике (т.6)

ავტორი: Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1966

გვერდები: 342

საინვენტარო ნომერი: 22914

ფასი: 1р.50к.

Фейнмановские лекции по физике (т.2)

UDK: 530/1

სათაური: Фейнмановские лекции по физике (т.2)

ავტორი: Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1965

გვერდები: 167

საინვენტარო ნომერი: 21918

ფასი: 80к.

Фейнмановские лекции по физике (т.5)

UDK: 530/1

სათაური: Фейнмановские лекции по физике (т.5)

ავტორი: Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1966

გვერდები: 295

საინვენტარო ნომერი: 22638

ფასი: 1р.34к

Фейнмановские лекции по физике (т.4)

UDK: 530/1

სათაური: Фейнмановские лекции по физике (т.4)

ავტორი: Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1967

გვერდები: 260

საინვენტარო ნომერი: 23286

ფასი: 1р.27к.

Фейнмановские лекции по физике (т.3)

UDK: 530/1

სათაური: Фейнмановские лекции по физике (т.3)

ავტორი: Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1965

გვერდები: 237

საინვენტარო ნომერი: 22195

ფასი: 1р.09к.

Физические основы механики

UDK: 530.1/2

სათაური: Физические основы механики

ავტორი: Хайкин С.Э.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматлитиздат

წელი: 1962

გვერდები: 772

საინვენტარო ნომერი: 20557

ფასი: 1р.75к.

Лукреций о природе вещей (т.1)

UDK: 530.1/1

სათაური: Лукреций о природе вещей (т.1)

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1946

გვერდები: 450

საინვენტარო ნომერი: 1249

ფასი: 30р.

Сборник текстов на немецком языке- Физика

UDK: 53(06)/1

სათაური: Сборник текстов на немецком языке- Физика

ავტორი: АН СССР

ენა: German

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1966

გვერდები: 154

საინვენტარო ნომერი: 22602

ფასი: 58к.

Словарь терминов и понятий по курсу физики

UDK: 53(02)/2

სათაური: Словарь терминов и понятий по курсу физики

ავტორი: Аракелян Э.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Высшая школа

წელი: 1982

გვერდები: 144

საინვენტარო ნომერი: 28293

ფასი: 20к.

Энциклопедия измирений контроля автоматизации (вып.9)

UDK: 53(03)/2

სათაური: Энциклопедия измирений контроля автоматизации (вып.9)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Энергия

წელი: 1968

გვერდები: 63

საინვენტარო ნომერი: 23614

ფასი: 57к.

Энциклопедия измирений контроля автоматизации (вып.5)

UDK: 53(03)/2

სათაური: Энциклопедия измирений контроля автоматизации (вып.5)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Энергия

წელი: 1965

გვერდები: 80

საინვენტარო ნომერი: 22681

ფასი: 60к.

Л.И. Мандельштам (т.1)

UDK: 51(071)/1

სათაური: Л.И. Мандельштам (т.1)

ავტორი: Мандельштам Л.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1948

გვერდები: 350

საინვენტარო ნომერი: 5000

ფასი: 21р.

ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ფიზიკაში (ნაწ.2)

UDK: 53(076.5)/1

სათაური: ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ფიზიკაში (ნაწ.2)

ავტორი: ვ. პარკაძე, გ. გამცემლიძე, დ. დათებაშვილი, ვ. ჯაფარიძე

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ცოდნა

წელი: 1963

გვერდები: 314

საინვენტარო ნომერი: 21196

ფასი: 60კაპ.

ფიზიკის საერთშორისო ოლიმპიადების ამოცანათა კრებული

UDK: 53(076)/1

სათაური: ფიზიკის საერთშორისო ოლიმპიადების ამოცანათა კრებული

ავტორი: კ. კუდავა

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: განათლება

წელი: 1983

გვერდები: 262

საინვენტარო ნომერი: 28534

ფასი: 50კაპ.