სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Техника автоматизации производственных процессов

UDK: 53:6/7

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Техника автоматизации производственных процессов

ავტორი: В. Хорнауэр

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1958

გვერდები: 172

საინვენტარო ნომერი: 17205

ფასი: 9р.83к.

Электронные умножители (изд.2)

UDK: 53:6/6

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Электронные умножители (изд.2)

ავტორი: Н.О. Чечик, С.М. Файнштейн, Т.М. Лившиц

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1957

გვერდები: 575

საინვენტარო ნომერი: 15595

ფასი: 21р.15к.

Миллимикросекундная импульсная техника

UDK: 53:6/5

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Миллимикросекундная импульсная техника

ავტორი: И.Льюис, Ф. Уэлс

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1956

გვერდები: 367

საინვენტარო ნომერი: 15254

ფასი: 13р.90к.

Сборник трудов (вып.2)

UDK: 53:6/3

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Сборник трудов (вып.2)

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: УССР

წელი: 1954

გვერდები: 155

საინვენტარო ნომერი: 13411

ფასი: 5р.90к.

Развитие физики в СССР (кн.1)

UDK: 53(1917-1967)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Развитие физики в СССР (кн.1)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1967

გვერდები: 448

საინვენტარო ნომერი: 23157

ფასი: 4р.90к.

Развитие физики в СССР (кн.2)

UDK: 53(1917-1967)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Развитие физики в СССР (кн.2)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1967

გვერდები: 360

საინვენტარო ნომერი: 23158

ფასი: 4р.90к.

История физики (ч.2)

UDK: 53(09)/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: История физики (ч.2)

ავტორი: Б.И. Спасский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: МГУ

წელი: 1964

გვერდები: 299

საინვენტარო ნომერი: 21409

ფასი: 95к.

История физики (ч.1)

UDK: 53(09)/6

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: История физики (ч.1)

ავტორი: Б.И. Спасский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: МГУ

წელი: 1963

გვერდები: 328

საინვენტარო ნომერი: 21410

ფასი: 1р.

История физики (т.1)

UDK: 53(09)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: История физики (т.1)

ავტორი: П.С. Кудрявцев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: УЧПЕДГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 535

საინვენტარო ნომერი: 5398

ფასი: 19р.

Новые самодельные приборы по физике (альбом чертежей)

UDK: 53(084.4)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Новые самодельные приборы по физике (альбом чертежей)

ავტორი: Н.А. Торопов, Н.Ф. Штерн, Б.М. Кац

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АПН РСФСР

წელი: 1963

გვერდები: 100

საინვენტარო ნომერი: 20982

ფასი: 1р.55к.

Измирения в промышленности (справочник т.1)

UDK: 53(083)/11

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Измирения в промышленности (справочник т.1)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1990

გვერდები: 489

საინვენტარო ნომერი: 30373

ფასი: 2р.70к.

Краткий справочник по физике

UDK: 53(083)/7

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Краткий справочник по физике

ავტორი: Н.И.Карякин, К.Н. Быстров, П.С. Киреев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Высшая школа

წელი: 1962

გვერდები: 559

საინვენტარო ნომერი: 20168

ფასი: 1р.36к.

Справочник для геологов по физическим константам

UDK: 53(083)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Справочник для геологов по физическим константам

ავტორი: ФР. Берч, ДЖ. Шерер, Г.Спайсер

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1949

გვერდები: 302

საინვენტარო ნომერი: 5934

ფასი: 27р.

Сочинения (т.2)

UDK: 53(081)/3

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Сочинения (т.2)

ავტორი: П.П. Лазарев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1950

გვერდები: 630

საინვენტარო ნომერი: 6738

ფასი: 25р.

Избранные труды

UDK: 53(081)/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Избранные труды

ავტორი: Э.Х. Ленц

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1950

გვერდები: 340

საინვენტარო ნომერი: 6646

ფასი: 21р.50к.

Полное собрание трудов (т.2)

UDK: 53(081)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Полное собрание трудов (т.2)

ავტორი: Л.И. Мандельштам

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1947

გვერდები: 396

საინვენტარო ნომერი: 1220

ფასი: 30р.

ზოგადი ფიზიკის კურსი (ტ.3)

UDK: 53(076.5)/2

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ზოგადი ფიზიკის კურსი (ტ.3)

ავტორი: დ. ღონღაძე

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: განათლება

წელი: 1977

გვერდები: 460

საინვენტარო ნომერი: 30611

ფასი: 3მან

Методы электрического счета альфа и бета частиц

UDK: 53(077)/7

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Методы электрического счета альфа и бета частиц

ავტორი: В.Б. Льюис

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1949

გვერდები: 163

საინვენტარო ნომერი: 8463

ფასი: 4р.80к.

ფიზიკის ექსპერიმენტი სკოლაში(ტ.2)

UDK: 53(077)/5

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ფიზიკის ექსპერიმენტი სკოლაში(ტ.2)

ავტორი: დ.დ. გალანინი, ე.ნ. გორიაჩკინი, ს.ნ. ჟარკოვი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: სამეცნიერო-მეთოდური კაბინეტი

წელი: 1948

გვერდები: 443

საინვენტარო ნომერი: 5246

ფასი: 20მან.

ფიზიკის ექსპერიმენტი სკოლაში(ტ.3)

UDK: 53(077)/5

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ფიზიკის ექსპერიმენტი სკოლაში(ტ.3)

ავტორი: დ.დ. გალანინი, ე.ნ. გორიაჩკინი, ს.ნ. ჟარკოვი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: სამეცნიერო-მეთოდური კაბინეტი

წელი: 1948

გვერდები: 304

საინვენტარო ნომერი: 5247

ფასი: 16მან.

Лекционные демонстрации по физике

UDK: 53(077)/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Лекционные демонстрации по физике

ავტორი: М.А. Грабовский, А.Б. Млодзеевский, Р.В. Телесин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1965

გვერდები: 572

საინვენტარო ნომერი: 22012

ფასი: 1р.18к.

Лекционные демонстрации по физике (вып.1)

UDK: 53(077)/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Лекционные демонстрации по физике (вып.1)

ავტორი: А.Б. Млодзеевский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 170

საინვენტარო ნომერი: 3920

ფასი: 3р.50к.

Лекционные демонстрации по физике (часть 2)

UDK: 53(077)/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Лекционные демонстрации по физике (часть 2)

ავტორი: А.Б. Млодзеевский, М.П. Щаскольская

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1950

გვერდები: 87

საინვენტარო ნომერი: 6461

ფასი: 1р.60к.

Лекционные демонстрации по физике (вып.2)

UDK: 53(077)/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Лекционные демонстрации по физике (вып.2)

ავტორი: М.А. Грабовский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 159

საინვენტარო ნომერი: 3923

ფასი: 3р.50к.

Специальный физический практикум (т.2)

UDK: 53(077)/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: физикаСпециальный физический практикум (т.2)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1945

გვერდები: 264

საინვენტარო ნომერი: 554

ფასი: 1р.50к.

Специальный физический практикум (т.1)

UDK: 53(077)/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Специальный физический практикум (т.1)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: МГУ

წელი: 1960

გვერდები: 600

საინვენტარო ნომერი: 18362

ფასი: 17р.

ფიზიკის საერთაშორისო ოლიმპიადების ამოცანათა კრებული

UDK: 53(076)/1

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ფიზიკის საერთაშორისო ოლიმპიადების ამოცანათა კრებული

ავტორი: კ. კუდავა

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: განათლება

წელი: 1983

გვერდები: 262

საინვენტარო ნომერი: 28540

ფასი: 50კაპ.

ფიზიკის საერთაშორისო ოლიმპიადების ამოცანათა კრებული

UDK: 53(076)/1

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ფიზიკის საერთაშორისო ოლიმპიადების ამოცანათა კრებული

ავტორი: კ. კუდავა

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: განათლება

წელი: 1983

გვერდები: 262

საინვენტარო ნომერი: 28533

ფასი: 50კაპ.

Методы физических измерений

UDK: 53.08/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Методы физических измерений

ავტორი: Х.-И. Кунце

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1989

გვერდები: 213

საინვენტარო ნომერი: 30243

ფასი: 80к.

Погрешности измерений физических величин

UDK: 53.088/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Погрешности измерений физических величин

ავტორი: А. Н. Зайдель

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: Наука

წელი: 1985

გვერდები: 112

საინვენტარო ნომერი: 28917

ფასი: 45к.