სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Строение атома и спектры (т.2)

UDK: 530.14/58

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Строение атома и спектры (т.2)

ავტორი: А. Зоммерфельд

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1956

გვერდები: 694

საინვენტარო ნომერი: 15080

ფასი: 25р.20к.

Строение атома и спектры (т.1)

UDK: 530.14/67

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Строение атома и спектры (т.1)

ავტორი: А. Зоммерфельд

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1956

გვერდები: 591

საინვენტარო ნომერი: 15081

ფასი: 25р.80к.

Проблемы использования атомной энергии

UDK: 530.14/57

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Проблемы использования атомной энергии

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: МО СССР

წელი: 1956

გვერდები: 623

საინვენტარო ნომერი: 15079

ფასი: 7р.45к.

Избранные труды

UDK: 530.14/96

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Избранные труды

ავტორი: Фредерик Жолио-Кюри

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1957

გვერდები: 561

საინვენტარო ნომერი: 15060

ფასი: 32р.

Физика деления атомных ядер

UDK: 530.14/59

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика деления атомных ядер

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1957

გვერდები: 213

საინვენტარო ნომერი: 15172

ფასი: 8р.

Порядок и беспорядок в мире атомов

UDK: 530.14/54

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Порядок и беспорядок в мире атомов

ავტორი: А. И. Китайгородский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1956

გვერდები: 138

საინვენტარო ნომერი: 14917

ფასი: 2р.

Физические основы метода радиоактивных индикаторов

UDK: 530.14/50

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физические основы метода радиоактивных индикаторов

ავტორი: С.М. Райский, В.Ф. Смирнов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1956

გვერდები: 334

საინვენტარო ნომერი: 14764

ფასი: 10р.05к.

Распространенность химических элементов

UDK: 530.14/48

სპეციალიზაცია: Химия

სათაური: Распространенность химических элементов

ავტორი: В.В. Чердынцев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1956

გვერდები: 360

საინვენტარო ნომერი: 14763

ფასი: 11р.45к.

Применение метода меченых атомов в физике и технике

UDK: 530.14/45

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Применение метода меченых атомов в физике и технике

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1955

გვერდები: 371

საინვენტარო ნომერი: 14207

ფასი: 17р.60к.

Применение метода меченых атомов в физике и технике

UDK: 530.14/45

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Применение метода меченых атомов в физике и технике

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1955

გვერდები: 371

საინვენტარო ნომერი: 20275

ფასი: 17р.60к.

Ядерная энергия

UDK: 530.14/44

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Ядерная энергия

ავტორი: М. Намиас

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1955

გვერდები: 295

საინვენტარო ნომერი: 14080

ფასი: 11р.80к.

Получение и приминение изотопов

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Получение и приминение изотопов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1959

გვერდები: 603

საინვენტარო ნომერი: 18279

ფასი: 37р. 45к.

Радиобиология и радиационная медицина

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Радиобиология и радиационная медицина

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1959

გვერდები: 545

საინვენტარო ნომერი: 18278

ფასი: 33р.50к.

Геология атомного сырья

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Геология атомного сырья

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1959

გვერდები: 517

საინვენტარო ნომერი: 18277

ფასი: 33р.25к.

Технология атомного сырья

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Технология атомного сырья

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1959

გვერდები: 656

საინვენტარო ნომერი: 18276

ფასი: 41р.60к.

Получение и приминение изотопов

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Получение и приминение изотопов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1959

გვერდები: 386

საინვენტარო ნომერი: 18269

ფასი: 18р.90к.

Ядерное горючее и реакторные материалы

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Ядерное горючее и реакторные материалы

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1959

გვერდები: 702

საინვენტარო ნომერი: 18275

ფასი: 44р.70к.

Радиобиология и радиационная медицина

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Радиобиология и радиационная медицина

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1959

გვერდები: 429

საინვენტარო ნომერი: 18268

ფასი: 21р.80к.

Химия радиоэлементов и радиационных превращений

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: Химия

სათაური: Химия радиоэлементов и радиационных превращений

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1959

გვერდები: 715

საინვენტარო ნომერი: 18274

ფასი: 44р.30к.

Ядерные реакторы и ядерная энергетика

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Ядерные реакторы и ядерная энергетика

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1959

გვერდები: 718

საინვენტარო ნომერი: 18273

ფასი: 45р.95к.

Химия радиоэлементов и радиационных превращений

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: Химия

სათაური: Химия радиоэлементов и радиационных превращений

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1959

გვერდები: 323

საინვენტარო ნომერი: 18267

ფასი: 15р.70к.

Ядерное горючее и реакторные металлы

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Ядерное горючее и реакторные металлы

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1959

გვერდები: 333

საინვენტარო ნომერი: 18266

ფასი: 39р.

Физика ядерных реакторов

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика ядерных реакторов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1959

გვერდები: 803

საინვენტარო ნომერი: 18272

ფასი: 50р.70к.

Нейтронная физика

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Нейтронная физика

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1959

გვერდები: 753

საინვენტარო ნომერი: 18271

ფასი: 48р.70к.

Ядерные реакторы и ядерная энергетика

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Ядерные реакторы и ядерная энергетика

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1959

გვერდები: 707

საინვენტარო ნომერი: 18265

ფასი: 32р.60к.

Ядерная физика (т.1)

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Ядерная физика (т.1)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1959

გვერდები: 550

საინვენტარო ნომერი: 18264

ფასი: 26р.

Физика гоячей плазмы и термоядерные реакции (т.1)

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика гоячей плазмы и термоядерные реакции (т.1)

ავტორი: Под. ред. В. Ф. Калинина

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1959

გვერდები: 715

საინვენტარო ნომერი: 18270

ფასი: 43р.80к.

Исследования в облости геологии, химии и металлургии

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: Химия

სათაური: Исследования в облости геологии, химии и металлургии

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1955

გვერდები: 365

საინვენტარო ნომერი: 14002

ფასი: 15р.50к.

Исследования в облости геологии, химии и металлургии

UDK: 530.14/39

სპეციალიზაცია: Химия

სათაური: Исследования в облости геологии, химии и металлургии

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1955

გვერდები: 365

საინვენტარო ნომერი: 18739

ფასი: 15р.80к.

Сессия Академии Наук СССР по мирному использованию атомной энергии

UDK: 530.14/37

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Сессия Академии Наук СССР по мирному использованию атомной энергии

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1955

გვერდები: 106

საინვენტარო ნომერი: 13673

ფასი: 6р.