სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Введение в атомную физику

UDK: 530.14/11

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Введение в атомную физику

ავტორი: Г. Семат

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1948

გვერდები: 438

საინვენტარო ნომერი: 4457

ფასი: 19р.

Флуктуационная теория фазовых переходов

UDK: 530.1/10

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Флуктуационная теория фазовых переходов

ავტორი: А.З. Паташинский, В.Л. Покровский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1982

გვერდები: 381

საინვენტარო ნომერი: 30746

ფასი: 2р.80к.

Счетчики электронов и ядерных частиц

UDK: 530.14/10

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Счетчики электронов и ядерных частиц

ავტორი: С. Корф

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1947

გვერდები: 242

საინვენტარო ნომერი: 4271

ფასი: 43р.

Прикладная ядерная физика

UDK: 530.14/8

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Прикладная ядерная физика

ავტორი: Э. Поллард, В.Дэвидсон

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1947

გვერდები: 330

საინვენტარო ნომერი: 2736

ფასი: 14р.

Прикладная ядерная физика

UDK: 530.14/8

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Прикладная ядерная физика

ავტორი: Э. Поллард, В.Дэвидсон

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1947

გვერდები: 330

საინვენტარო ნომერი: 2562

ფასი: 14р

Электронная теория металлов

UDK: 530.14/7

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Электронная теория металлов

ავტორი: Р. Пайерлс

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1947

გვერდები: 95

ფასი: 7р.50к.

Электронная теория металлов

UDK: 530.14/7

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Электронная теория металлов

ავტორი: Р. Пайерлс

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1947

გვერდები: 95

საინვენტარო ნომერი: 7512

ფასი: 7р.50к.

Квантовая механика (т.1)

UDK: 530.14/7

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Квантовая механика (т.1)

ავტორი: Альберт Мессиа

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1978

გვერდები: 478

საინვენტარო ნომერი: 27511

ფასი: 2р.30к.

Камера Вильсона и ее применения в физике

UDK: 530.14/6

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Камера Вильсона и ее применения в физике

ავტორი: Н. Дас Гупта , С. Гош

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1947

გვერდები: 151

საინვენტარო ნომერი: 3887

ფასი: 11р.

Камера Вильсона и ее применения в физике

UDK: 530.14/6

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Камера Вильсона и ее применения в физике

ავტორი: Н. Дас Гупта , С. Гош

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1947

გვერდები: 151

საინვენტარო ნომერი: 2525

ფასი: 11р.

Сборник статей под редакцией И.Е. Тамма

UDK: 530.14/5

სათაური: Сборник статей под редакцией И.Е. Тамма

ავტორი: Мезон

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1947

გვერდები: 272

საინვენტარო ნომერი: 2382

ფასი: 11р.

Релятивистическая теория элементарных частиц

UDK: 530.14/4

სათაური: Релятивистическая теория элементарных частиц

ავტორი: Паули В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1947

გვერდები: 83

საინვენტარო ნომერი: 1120

ფასი: 7р.50к.

Избранные главы теоретической физики

UDK: 530.19

სათაური: Избранные главы теоретической физики

ავტორი: Семенченко В.К.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Просвещение

წელი: 1966

გვერდები: 395

საინვენტარო ნომერი: 30626

ფასი: 85к.

თეორიული ფიზიკა (ნაწ.1)

UDK: 530.1.02/1

სათაური: თეორიული ფიზიკა (ნაწ.1)

ავტორი: მამასახლისოვი ვ, ჭილაშვილი გ.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: თსუ

წელი: 1982

გვერდები: 333

საინვენტარო ნომერი: 28027

ფასი: 1მან.30კაპ.

თეორიული ფიზიკა (ნაწ.1)

UDK: 530.1.02/1

სათაური: თეორიული ფიზიკა (ნაწ.1)

ავტორი: მამასახლისოვი ვ. ჭილაშვილი გ.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: თსუ

წელი: 1982

გვერდები: 333

საინვენტარო ნომერი: 28026

ფასი: 1მან.30კაპ.

Занимательная физика(кн.2)

UDK: 530.1/7

სათაური: Занимательная физика(кн.2)

ავტორი: Перельман Я.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1986

გვერდები: 271

საინვენტარო ნომერი: 29063

ფასი: 45к.

Занимательная физика(кн.1)

UDK: 530.1/7

სათაური: Занимательная физика(кн.1)

ავტორი: Перельман Я.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1982

გვერდები: 223

საინვენტარო ნომერი: 29061

ფასი: 35к.

Занимательная физика(кн.1)

UDK: 530.1/7

სათაური: Занимательная физика(кн.1)

ავტორი: Перельман Я.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1986

გვერდები: 223

საინვენტარო ნომერი: 29432

ფასი: 40к.

Физика для поступающих в вузы

UDK: 530.1/6

სათაური: Физика для поступающих в вузы

ავტორი: Бутиков Е.И. , Быков А.А., Кондратьев А.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1982

გვერდები: 608

საინვენტარო ნომერი: 28123

ფასი: 1р.20к.

Занимательная физика(кн.2)

UDK: 530.1/6

სათაური: Занимательная физика (кн.2)

ავტორი: Перельман Я.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1982

გვერდები: 271

საინვენტარო ნომერი: 28254

ფასი: 50к.

Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов

UDK: 530.1/5

სათაური: Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов

ავტორი: Агранович В.М., Гинзбург В.Л.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1965

გვერდები: 374

საინვენტარო ნომერი: 21947

ფასი: 1р.18к.

Сборник задач по курсу общей физики

UDK: 530.1/5

სათაური: Сборник задач по курсу общей физики

ავტორი: Балаш В.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Просвещение

წელი: 1978

გვერდები: 206

საინვენტარო ნომერი: 28136

ფასი: 75к.

Философские проблемы физики элементарных частиц

UDK: 530.1/4

სათაური: Философские проблемы физики элементарных частиц

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1963

გვერდები: 381

საინვენტარო ნომერი: 21002

ფასი: 1р.58к.

Единицы физических величин и их размерности

UDK: 530.1/4

სათაური: Единицы физических величин и их размерности

ავტორი: Сена Л.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1977

გვერდები: 335

საინვენტარო ნომერი: 27663

ფასი: 86к.

Единицы физических величин и их размерности

UDK: 530.1/4

სათაური: Единицы физических величин и их размерности

ავტორი: Сена Л.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1977

გვერდები: 335

საინვენტარო ნომერი: 27664

ფასი: 86к.

Электродинамика сплошных сред

UDK: 530.1/4

სათაური: Электродинамика сплошных сред

ავტორი: Ландау Л. Лифшиц Е.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1959

გვერდები: 532

საინვენტარო ნომერი: 17216

ფასი: 11р.70к.

Управление снарядами

UDK: 530.1/3

სათაური: Управление снарядами

ავტორი: Локк А.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1958

გვერდები: 775

საინვენტარო ნომერი: 17154

ფასი: 27р.

Курс теоретической физики (т.2)

UDK: 530.1/3

სათაური: Курс теоретической физики (т.2)

ავტორი: Левич В.Г., Вдовин Ю.А., Мямлин В.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1962

გვერდები: 818

საინვენტარო ნომერი: 20680

ფასი: 1р.51к.

Теория циклических ускорителей

UDK: 530.1/1

სათაური: Теория циклических ускорителей

ავტორი: Коломенский А.А. и Лебедев А.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматлитиздат

წელი: 1962

გვერდები: 352

საინვენტარო ნომერი: 20574

ფასი: 1р.29к.

Лукреций о природе вещей (т.2)

UDK: 530.11

სათაური: Лукреций о природе вещей (т.2)

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1947

გვერდები: 697

საინვენტარო ნომერი: 2559

ფასი: 30р.