სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Курс физики (т.2)

UDK: 53(02)/12

სათაური: Курс физики (т.2)

ავტორი: Под. ред. Папалекси Н.Д.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехиздат

წელი: 1948

გვერდები: 695

საინვენტარო ნომერი: 5578

ფასი: 19р.

Элементарный учебник физики (т.1)

UDK: 53(02)/11

სათაური: Элементарный учебник физики (т.1)

ავტორი: Под. ред. Ландсберга Г.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехиздат

წელი: 1948

გვერდები: 488

საინვენტარო ნომერი: 5538

ფასი: 14р.50к.

Элементарный учебник физики (т.2)

UDK: 53(02)/11

სათაური: Элементарный учебник физики (т.2)

ავტორი: Под. ред. Ландсберга Г.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехиздат

წელი: 1949

გვერდები: 344

საინვენტარო ნომერი: 5539

ფასი: 10р.50к.

Курс физики (т.1)

UDK: 53(02)/10

სათაური: Курс физики (т.1)

ავტორი: Кашин Н.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: УЧПЕДГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 438

საინვენტარო ნომერი: 5400

ფასი: 11р.

Курс общей физики (т.1)

UDK: 53(02)/9

სათაური: Курс общей физики (т.1)

ავტორი: Фриш С.Э. и Тиморева А.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеорлитиздат

წელი: 1951

გვერდები: 574

საინვენტარო ნომერი: 10693

ფასი: 13р.50к.

Курс общей физики (т.2)

UDK: 53(02)/9

სათაური: Курс общей физики (т.2)

ავტორი: Фриш С.Э. и Тиморева А.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеорлитиздат

წელი: 1952

გვერდები: 616

საინვენტარო ნომერი: 10694

ფასი: 12р.50к.

Курс общей физики (т.1)

UDK: 53(02)/9

სათაური: Курс общей физики (т.1)

ავტორი: Фриш С.Э. и Тиморева А.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеорлитиздат

წელი: 1959

გვერდები: 463

საინვენტარო ნომერი: 17525

ფასი: 10р.60к.

Курс общей физики (т.1)

UDK: 53(02)/9

სათაური: Курс общей физики (т.1)

ავტორი: Фриш С.Э. и Тиморева А.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Техтеолитиздат

წელი: 1955

გვერდები: 488

საინვენტარო ნომერი: 9372

ფასი: 10р.80к.

Новейшие работы в облости высоких давлений

UDK: 53(02)/8

სათაური: Новейшие работы в облости высоких давлений

ავტორი: Бриджмен П.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1948

გვერდები: 299

საინვენტარო ნომერი: 3925

ფასი: 17р.65к.

Физика

UDK: 53(02)/7

სათაური: Физика

ავტორი: Бачинский А.И. и Ильяшенко С.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехиздат

წელი: 1947

გვერდები: 396

საინვენტარო ნომერი: 1023

ფასი: 11р.

Курс физики (т.1)

UDK: 53(02)/6

სათაური: Курс физики (т.1)

ავტორი: Путилов К.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: УЧПЕДГИЗ

წელი: 1952

გვერდები: 792

საინვენტარო ნომერი: 11045

ფასი: 16р.75к.

Курс физики (т.2)

UDK: 53(02)/6

სათაური: Курс физики (т.2)

ავტორი: Путилов К.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Техтеолитиздат

წელი: 1956

გვერდები: 592

საინვენტარო ნომერი: 970

ფასი: 12р.65к.

Курс физики (т.2)

UDK: 53(02)/6

სათაური: Курс физики (т.2)

ავტორი: Путилов К.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматлитиздат

წელი: 1959

გვერდები: 583

საინვენტარო ნომერი: 18339

ფასი: 13р.

Курс физики (т.2)

UDK: 53(02)/6

სათაური: Курс физики (т.2)

ავტორი: Путилов К.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматлитиздат

წელი: 1959

გვერდები: 583

საინვენტარო ნომერი: 18340

ფასი: 13р.

Термодинамика (т.1)

UDK: 53(02)/5

სათაური: Термодинамика (т.1)

ავტორი: Млодзеевский А.Б.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: УЧПЕДГИЗ

წელი: 1939

გვერდები: 158

საინვენტარო ნომერი: 632

ფასი: 3р.60к.

Общая физика

UDK: 53(02)/2

სათაური: Общая физика

ავტორი: Сондерс Ф.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1934

გვერდები: 519

საინვენტარო ნომერი: 40

ფასი: 7р.

Курс физики (4-е изд.)

UDK: 53(02)/1

სათაური: Курс физики (4-е изд.)

ავტორი: Арцыбышев С.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: МЕДГИЗ

წელი: 1945

გვერდები: 559

საინვენტარო ნომერი: 242

ფასი: 25р.50к.

ფიზიკის ტერმინოლოგია (რუსულ-ქართული ნაწილი)

UDK: 53(014)/1

სათაური: ფიზიკის ტერმინოლოგია (რუსულ-ქართული ნაწილი)

ავტორი: ა. გაჩეჩილაძე, რ. ღამბაშიძე

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია

წელი: 1960

გვერდები: 140

საინვენტარო ნომერი: 18181

ფასი: 6მან.40კაპ.

Философские вопросы современной физики

UDK: 53(01)/2

სათაური: Философские вопросы современной физики

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1959

გვერდები: 426

საინვენტარო ნომერი: 17828

ფასი: 15р.

Мировоззрение А.Г. Столетова

UDK: 53(01)/3

სათაური: Мировоззрение А.Г. Столетова

ავტორი: Компанеец А.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1956

გვერდები: 286

საინვენტარო ნომერი: 18312

ფასი: 10р.15к.

Философские вопросы современной физики

UDK: 53(01)/2

სათაური: Философские вопросы современной физики

ავტორი: Под.ред. Кузнецова и.В. и Омельяновкого М.Э.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Поллитиздат

წელი: 1958

გვერდები: 246

საინვენტარო ნომერი: 16803

ფასი: 7р.

Философские вопросы современной физики

UDK: 53(01)/1

სათაური: Философские вопросы современной физики

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1952

გვერდები: 575

საინვენტარო ნომერი: 10380

ფასი: 22р.80к.

Принципы современной физики

UDK: 53/76

სათაური: Принципы современной физики

ავტორი: Иванов Б.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1973

გვერდები: 127

საინვენტარო ნომერი: 25819

ფასი: 43к.

Физические основы электротермического упрочнения стали

UDK: 53/75

სათაური: Физические основы электротермического упрочнения стали

ავტორი: Гриднев В.Н. Мешков Ю.Я. Ошкадеров С.П. Трефилов В.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1973

გვერდები: 335

საინვენტარო ნომერი: 25808

ფასი: 2р.57к.

Методы неразрушающих ипытаний

UDK: 53/74

სათაური: Методы неразрушающих ипытаний

ავტორი: Под.ред. Шарпа Р.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1972

გვერდები: 494

საინვენტარო ნომერი: 25622

ფასი: 2р.28к.

Методы неразрушающих ипытаний

UDK: 53/74

სათაური: Методы неразрушающих ипытаний

ავტორი: Под.ред. Шарпа Р.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1972

გვერდები: 494

საინვენტარო ნომერი: 25612

ფასი: 2р.28к.

Макрокинетика процессов в пористых средах

UDK: 53/74

სათაური: Макрокинетика процессов в пористых средах

ავტორი: Чизмаджев Ю.А. Маркин В.С. Тарасевич М.Р. Чирков Ю.Г.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1971

გვერდები: 362

საინვენტარო ნომერი: 25492

ფასი: 2р.21к.

Радиационная интроскопия

UDK: 53/73

სათაური: Радиационная интроскопия

ავტორი: Добромыслов В.А. Румянцев С.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1972

გვერდები: 350

საინვენტარო ნომერი: 25311

ფასი: 2р.44к.

Рентгеновская эмиссионная спектроскопия металлов и сплавов

UDK: 53/72

სათაური: Рентгеновская эмиссионная спектроскопия металлов и сплавов

ავტორი: Немошкаленко В.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1972

გვერდები: 312

საინვენტარო ნომერი: 25309

ფასი: 2р.47к.

Основы физики газовых лазеров

UDK: 53/71

სათაური: Основы физики газовых лазеров

ავტორი: Аллен Л. Джонс Д.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 206

საინვენტარო ნომერი: 25358

ფასი: 86к.