სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი (ტ.2)

UDK: 53(075.8)/7

სათაური: ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი (ტ.2)

ავტორი: დ.ღონღაძე, გ. კუკულაძე, გ. ჩიკოიძე და სხვა

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: განათლება

წელი: 1986

გვერდები: 187

საინვენტარო ნომერი: 29526

ფასი: 30კაპ

ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი (ტ.2)

UDK: 53(075.8)/7

სათაური: ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი (ტ.2)

ავტორი: დ. ღონღაძე, გ. კუკულაძე, გ.ჩიკოიძე და სხვა.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: განათლება

წელი: 1986

გვერდები: 187

საინვენტარო ნომერი: 29527

ფასი: 30კაპ.

Введение в физику

UDK: 53(075.8)/6

სათაური: Введение в физику

ავტორი: Китайгородский А.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1973

გვერდები: 687

საინვენტარო ნომერი: 26971

ფასი: 1р.41к.

ფიზიკის კურსი (ნაწ.2)

UDK: 53(075.8)/5

სათაური: ფიზიკის კურსი (ნაწ.2)

ავტორი: ვლ. ჯაფარიძე

ენა: Russian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: განათლება

წელი: 1974

გვერდები: 327

საინვენტარო ნომერი: 26019

ფასი: 90კაპ.

Курс общей физики (т.3)

UDK: 53(075.8)/4

სათაური: Курс общей физики (т.3)

ავტორი: Зисман Г.А. и Тодес О.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1988

გვერდები: 495

საინვენტარო ნომერი: 23449

ფასი: 1р.

Курс физики

UDK: 53(075.8)/2

სათაური: Курс физики

ავტორი: Грабовский Р.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Высшая школа

წელი: 1970

გვერდები: 614

საინვენტარო ნომერი: 22842

ფასი: 1р.24к.

Курс физики

UDK: 53(075.8)/2

სათაური: Курс физики

ავტორი: Грабовский Р.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Высшая школа

წელი: 1974

გვერდები: 551

საინვენტარო ნომერი: 22842

ფასი: 1р.20к.

ფიზიკის სწავლების მეთოდიკა

UDK: 53(075)/2

სათაური: ფიზიკის სწავლების მეთოდიკა

ავტორი: ვ. კობახიძე

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: განათლება

წელი: 1966

გვერდები: 391

საინვენტარო ნომერი: 22694

ფასი: 1მან.

Теория потенциала и ее применение к основным задачам математической физики

UDK: 53(026)/5

სათაური: Теория потенциала и ее применение к основным задачам математической физики

ავტორი: Гюнтер Н.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1953

გვერდები: 415

საინვენტარო ნომერი: 12473

ფასი: 13р.15к.

Моделирование

UDK: 53(026)/4

სათაური: Моделирование

ავტორი: Эйгенсон Л.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Советская Наука

წელი: 1952

გვერდები: 371

საინვენტარო ნომერი: 10347

ფასი: 12р.70к.

Моделирование

UDK: 53(026)/7

სათაური: Моделирование

ავტორი: Эйгенсон Л.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Промстройиздат

წელი: 1949

გვერდები: 239

საინვენტარო ნომერი: 6096

ფასი: 15р.

Электрические модели

UDK: 53(026)/3

სათაური: Электрические модели

ავტორი: Гутенмахер Л.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1949

გვერდები: 400

საინვენტარო ნომერი: 5736

ფასი: 23р.

Операционные методы в прикладной математике

UDK: 53(026)/2

სათაური: Операционные методы в прикладной математике

ავტორი: Карслоу Х и Егер Д.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1948

გვერდები: 290

საინვენტარო ნომერი: 5497

ფასი: 21р.

Избранные математической теории электрических и магнитных явлений

UDK: 53(026)/1

სათაური: Избранные математической теории электрических и магнитных явлений

ავტორი: Гринберг Г.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1948

გვერდები: 727

საინვენტარო ნომერი: 4225

ფასი: 48р.50к.

ლაბორატორიული სამუშაოები ფიზიკაში

UDK: 53(02)/30

სათაური: ლაბორატორიული სამუშაოები ფიზიკაში

ავტორი: გ. ასლანიდი, რ. ციტაიშვილი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: სპი

წელი: 1961

გვერდები: 313

საინვენტარო ნომერი: 19537

ფასი: 77კაპ.

ამოცანები ფიზიკის ელემენტარული კურსიდან

UDK: 53(02)/29

სათაური: ამოცანები ფიზიკის ელემენტარული კურსიდან

ავტორი: გ. გორდაძე

ენა: Russian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: სპი

წელი: 1961

გვერდები: 200

საინვენტარო ნომერი: 19534

ფასი: 49კაპ.

ფიზიკის კურსი (ნაწ.1)

UDK: 53(02)/28

სათაური: ფიზიკის კურსი (ნაწ.1)

ავტორი: ვ.რ. ქათამაძე, გ.ვ. ასლანიდი, გ.ს. ჩიჩუა და სხვა.

ენა: Russian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ცოდნა

წელი: 1961

გვერდები: 320

საინვენტარო ნომერი: 19042

ფასი: 64კაპ.

ფიზიკის კურსი (ნაწ.1)

UDK: 53(02)/28

სათაური: ფიზიკის კურსი (ნაწ.1)

ავტორი: ვ.რ. ქათამაძე, გ.ვ. ასლანიდი, გ.ს. ჩიჩუა და სხვა.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ცოდნა

წელი: 1961

გვერდები: 320

საინვენტარო ნომერი: 19531

ფასი: 64კაპ.

Ферриты

UDK: 53(02)/27

სათაური: Ферриты

ავტორი: АН БССР

ენა: Russian

ქალაქი: Минск

გამომცემელი: АН БССР

წელი: 1960

გვერდები: 655

საინვენტარო ნომერი: 18461

ფასი: 2р.35к.

Элементарная статистическая физика

UDK: 53(02)/26

სათაური: Элементарная статистическая физика

ავტორი: Киттель Ч.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1960

გვერდები: 276

საინვენტარო ნომერი: 18383

ფასი: 10р.45к.

Курс лекций по физике (т.1)

UDK: 53(02)/25

სათაური: Курс лекций по физике (т.1)

ავტორი: Яворский Б.М. Детлаф А.А. Милковская Л.Б. Сергеев Г.П.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Советская Наука

წელი: 1958

გვერდები: 276

საინვენტარო ნომერი: 17527

ფასი: 6р.

Курсь физики (ч.1)

UDK: 53(02)/24

სათაური: Курсь физики (ч.1)

ავტორი: Григорьевь Г.

ენა: Russian

ქალაქი: Петроградь

გამომცემელი: Петроградь

წელი: 1916

გვერდები: 318

საინვენტარო ნომერი: 15752

ფასი: 1р.60к.

Дифференциальные уровнения

UDK: 53(02)/22

სათაური: Дифференциальные уровнения

ავტორი: Эльсгольц Л.Э.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1957

გვერდები: 271

საინვენტარო ნომერი: 15606

ფასი: 5р.70к.

Физика горения и взрыва

UDK: 53(02)/21

სათაური: Физика горения и взрыва

ავტორი: Хитрин Л.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: МГУ

წელი: 1957

გვერდები: 442

საინვენტარო ნომერი: 15297

ფასი: 15р.20к.

Физический практикум

UDK: 53(02)/20

სათაური: Физический практикум

ავტორი: Под. ред. Ивероновой В.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1951

გვერდები: 614

საინვენტარო ნომერი: 10429

ფასი: 16р.95к.

Физический практикум

UDK: 53(02)/20

სათაური: Физический практикум

ავტორი: Под.ред. Ивероновой В.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1962

გვერდები: 956

საინვენტარო ნომერი: 20647

ფასი: 1р.97к.

ზოგადი ფიზიკა

UDK: 53(02)/18

სათაური: ზოგადი ფიზიკა

ავტორი: ი.ა. მირცხულავა

ენა: Russian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: საქმედგამი

წელი: 1946

გვერდები: 400

საინვენტარო ნომერი: 9440

Статистическая физика

UDK: 53(02)/16

სათაური: Статистическая физика

ავტორი: Ландау Л. Лифшиц Е.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1951

გვერდები: 479

საინვენტარო ნომერი: 7966

ფასი: 13р.75к.

Статистическая физика (2-е изд)

UDK: 53(02)/16

სათაური: Статистическая физика (2-е изд)

ავტორი: Ландау Л. Лифшиц Е.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехиздат

წელი: 1940

გვერდები: 220

საინვენტარო ნომერი: 633

ფასი: 8р.

ფიზიკის კურსი (ტ.1)

UDK: 53(02)/15

სათაური: ფიზიკის კურსი (ტ.1)

ავტორი: დ.მ.ჩარკვიანი

ენა: Russian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1949

გვერდები: 399

საინვენტარო ნომერი: 7095

ფასი: 7მან.