სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Химия и физика низкотемпературной плазмы

UDK: 53/69

სათაური: Химия и физика низкотемпературной плазмы

ავტორი: МГУ

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: МГУ

წელი: 1971

გვერდები: 325

საინვენტარო ნომერი: 24889

ფასი: 2р.70к.

Практическая физика

UDK: 53/68

სათაური: Практическая физика

ავტორი: Сквайрс Дж.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1971

გვერდები: 242

საინვენტარო ნომერი: 24880

ფასი: 95к.

Академик И.В. Курчатов

UDK: 53/67

სათაური: Академик И.В. Курчатов

ავტორი: Асташенков П.Т.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Миноборон СССР

წელი: 1971

გვერდები: 303

საინვენტარო ნომერი: 24878

ფასი: 66к.

Изотопы экономят время и труд

UDK: 53/65

სათაური: Изотопы экономят время и труд

ავტორი: Михеев Г.Ф.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1963

გვერდები: 110

საინვენტარო ნომერი: 24192

ფასი: 17к.

Электронные спектры и строение многоатомных молекул

UDK: 53/63

სათაური: Электронные спектры и строение многоатомных молекул

ავტორი: Герцберг Г.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1969

გვერდები: 772

საინვენტარო ნომერი: 24255

ფასი: 5р.95к.

Избранные научные труды (т.2)

UDK: 53/62

სათაური: Избранные научные труды (т.2)

ავტორი: Нильс Бор

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1971

გვერდები: 675

საინვენტარო ნომერი: 24661

ფასი: 3р.

Избранные научные труды (т.1)

UDK: 53/62

სათაური: Избранные научные труды (т.1)

ავტორი: Нильс Бор

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 583

საინვენტარო ნომერი: 23988

ფასი: 2р.77к.

Избранные научные труды (т.1)

UDK: 53/62

სათაური: Избранные научные труды (т.1)

ავტორი: Нильс Бор

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 583

საინვენტარო ნომერი: 24158

ფასი: 2р.77к.

Спектроскопия твердого тела

UDK: 53/61

სათაური: Спектроскопия твердого тела

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: Наука

წელი: 1969

გვერდები: 280

საინვენტარო ნომერი: 23867

ფასი: 1р.84к.

Дозиметрическая, радиометрическая и электронно-физическая аппаратура и ее элементы

UDK: 53/60

სათაური: Дозиметрическая, радиометрическая и электронно-физическая аппаратура и ее элементы

ავტორი: ИЗОТОП

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1968

გვერდები: 412

საინვენტარო ნომერი: 23864

ფასი: 2р.

Основы элементарной физики

UDK: 53/59

სათაური: Основы элементарной физики

ავტორი: Селезнев Ю.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1969

გვერდები: 495

საინვენტარო ნომერი: 23793

ფასი: 88к.

Эйнштейновский сборник 1969-1970

UDK: 53/58

სათაური: Эйнштейновский сборник 1969-1970

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1970

გვერდები: 407

საინვენტარო ნომერი: 24430

ფასი: 1р.51к.

Эйнштейновский сборник 1968

UDK: 53/58

სათაური: Эйнштейновский сборник 1968

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1968

გვერდები: 287

საინვენტარო ნომერი: 23590

ფასი: 1р.23к.

Электронно и ионнолучевая технология

UDK: 53/57

სათაური: Электронно и ионнолучевая технология

ავტორი: Науч. ред. Ольшанский Н.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1968

გვერდები: 443

საინვენტარო ნომერი: 23607

ფასი: 1р.76к.

Магнитные тонкие пленки

UDK: 53/56

სათაური: Магнитные тонкие пленки

ავტორი: Суху Р.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1967

გვერდები: 422

საინვენტარო ნომერი: 23507

ფასი: 1р.94к.

Магнитные тонкие пленки

UDK: 53/56

სათაური: Магнитные тонкие пленки

ავტორი: Суху Р.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1967

გვერდები: 422

საინვენტარო ნომერი: 23576

ფასი: 1р.94к.

Теория и практика обработки результатов измерений

UDK: 53/54

სათაური: Теория и практика обработки результатов измерений

ავტორი: Яноши Л.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1968

გვერდები: 462

საინვენტარო ნომერი: 23458

ფასი: 2р.23к.

Методы прямого наблюдения дислокаций

UDK: 53/53

სათაური: Методы прямого наблюдения дислокаций

ავტორი: Амелинкс С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1968

გვერდები: 440

საინვენტარო ნომერი: 23444

ფასი: 2р.29к.

Методы прямого наблюдения дислокаций

UDK: 53/53

სათაური: Методы прямого наблюдения дислокаций

ავტორი: Амелинкс С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1968

გვერდები: 440

საინვენტარო ნომერი: 23716

ფასი: 2р.29к.

Влияние облучения на материалы и элементы электронных схем

UDK: 53/52

სათაური: Влияние облучения на материалы и элементы электронных схем

ავტორი: Под.ред. Быкова В.Н. и Соловьева С.П.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АТОМИЗДАТ

წელი: 1967

გვერდები: 427

საინვენტარო ნომერი: 23455

ფასი: 2р.79к.

Физика

UDK: 53/51

სათაური: Физика

ავტორი: Эллиот Л. Уилкокс У.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1967

გვერდები: 807

საინვენტარო ნომერი: 23426

ფასი: 1р.98к.

Парадокс близнецов в теории относительности

UDK: 53/49

სათაური: Парадокс близнецов в теории относительности

ავტორი: Скобельцын Д.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1966

გვერდები: 190

საინვენტარო ნომერი: 22834

ფასი: 75к.

Парадокс близнецов в теории относительности

UDK: 53/49

სათაური: Парадокс близнецов в теории относительности

ავტორი: Скобельцын Д.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1966

გვერდები: 190

საინვენტარო ნომერი: 22835

ფასი: 75к.

Электрические и оптические свойства полупроводников (т.37)

UDK: 53/48

სათაური: Электрические и оптические свойства полупроводников (т.37)

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1966

გვერდები: 230

საინვენტარო ნომერი: 22850

ფასი: 1р.23к.

Электронные и колебательные спектры молекул (т.35)

UDK: 53/47

სათაური: Электронные и колебательные спектры молекул (т.35)

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1966

გვერდები: 227

საინვენტარო ნომერი: 22668

ფასი: 1р.30к.

Фоторасщепление ядра в облости гигинтского резонанса (т.36)

UDK: 53/46

სათაური: Фоторасщепление ядра в облости гигинтского резонанса (т.36)

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1966

გვერდები: 213

საინვენტარო ნომერი: 22852

ფასი: 1р.11к.

Металлооптика и сверхпроводимость

UDK: 53/45

სათაური: Металлооптика и сверхпроводимость

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1988

გვერდები: 183

საინვენტარო ნომერი: 29945

ფასი: 3р.40к.

Фотомезонные и фотоядерные процессы

UDK: 53/45

სათაური: Фотомезонные и фотоядерные процессы

ავტორი: АН ССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1966

გვერდები: 256

საინვენტარო ნომერი: 22851

ფასი: 1р.38к.

Необыкновенные превращения атомной энергии

UDK: 53/44

სათაური: Необыкновенные превращения атомной энергии

ავტორი: Артамкин В.Н. Ушаков Б.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Атомиздат

წელი: 1966

გვერდები: 109

საინვენტარო ნომერი: 22595

ფასი: 17к.

Экпериментальная техника эффекта мессбауэра

UDK: 53/43

სათაური: Экпериментальная техника эффекта мессбауэра

ავტორი: Под.ред. Грувермана И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1967

გვერდები: 183

საინვენტარო ნომერი: 23234

ფასი: 72к.