სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Физика элементарных частич

UDK: 53/41

სათაური: Физика элементарных частич

ავტორი: Под. ред. Михайлова В.Д. и Розенталя И.Л.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Атомиздат

წელი: 1966

გვერდები: 113

საინვენტარო ნომერი: 22651

ფასი: 39к.

От Галилея до Эйнштейна (2-е изд)

UDK: 53/41

სათაური: От Галилея до Эйнштейна (2-е изд)

ავტორი: Кузнецов Б.Г.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1966

გვერდები: 517

საინვენტარო ნომერი: 22600

ფასი: 2р.

Исследования по физической газодинамике

UDK: 53/40

სათაური: Исследования по физической газодинамике

ავტორი: АН ССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1966

გვერდები: 223

საინვენტარო ნომერი: 22669

ფასი: 1р.25к.

Операторы, колебания,волны

UDK: 53/39

სათაური: Операторы, колебания,волны

პარალერული სათაური: Открытые системы

ავტორი: Лившиц М.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1966

გვერდები: 298

საინვენტარო ნომერი: 22687

ფასი: 1р.61к.

Физика промежуточных реакторов

UDK: 53/37

სათაური: Физика промежуточных реакторов

ავტორი: Под.ред. Стенбока И.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Госатомиздат

წელი: 1961

გვერდები: 626

საინვენტარო ნომერი: 22367

ფასი: 2р.88к.

учёные записки (вып.36)

UDK: 53/36

სათაური: учёные записки (вып.36)

ავტორი: Мордовский Гос университет

ენა: Russian

ქალაქი: Саранск

გამომცემელი: Мордкнижиздат

წელი: 1964

გვერდები: 128

საინვენტარო ნომერი: 21746

ფასი: 58к.

Физика и техника электровакуумных приборов (т.1)

UDK: 53/35

სათაური: Физика и техника электровакуумных приборов (т.1)

ავტორი: Шампе Р.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Госэнергоиздат

წელი: 1963

გვერდები: 256

საინვენტარო ნომერი: 21502

ფასი: 1р.19к.

Физика и техника электровакуумных приборов (т.1)

UDK: 53/35

სათაური: Физика и техника электровакуумных приборов (т.1)

ავტორი: Шампе Р.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Госэнергоиздат

წელი: 1963

გვერდები: 256

საინვენტარო ნომერი: 20726

ფასი: 1р.19к.

Физика и техника электровакуумных приборов (т.2)

UDK: 53/35

სათაური: Физика и техника электровакуумных приборов (т.2)

ავტორი: Шампе Р.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Энергия

წელი: 1964

გვერდები: 448

საინვენტარო ნომერი: 21280

ფასი: 1р.77к.

Физика и техника электровакуумных приборов (т.2)

UDK: 53/35

სათაური: Физика и техника электровакуумных приборов (т.2)

ავტორი: Шампе Р.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Энергия

წელი: 1964

გვერდები: 448

საინვენტარო ნომერი: 21503

ფასი: 1р.77к.

Что такое горение?

UDK: 53/34

სათაური: Что такое горение?

ავტორი: Кнорре Г.Ф.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Госэнергоиздат

წელი: 1955

გვერდები: 223

საინვენტარო ნომერი: 18661

ფასი: 8р.80к.

Законы природы

UDK: 53/33

სათაური: Законы природы

ავტორი: Пайерлс

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1958

გვერდები: 340

საინვენტარო ნომერი: 16791

ფასი: 6р.25к.

Мезоны и поля (т.1)

UDK: 53/32

სათაური: Мезоны и поля (т.1)

ავტორი: Швебер С, Бете Г, Гофман Ф.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1957

გვერდები: 488

საინვენტარო ნომერი: 16160

ფასი: 21р.80к.

Ускорители

UDK: 53/31

სათაური: Ускорители

ავტორი: Бабат Г.И,

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Молодая гвардия

წელი: 1957

გვერდები: 79

საინვენტარო ნომერი: 16126

ფასი: 1р.25к.

Эйнштейн и современная физика

UDK: 53/18

სათაური: Эйнштейн и современная физика

ავტორი: Ред. Кузнецов Е.Б.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1956

გვერდები: 260

საინვენტარო ნომერი: 15301

ფასი: 9р.25к.

Автоколебания

UDK: 53/16

სათაური: Автоколебания

ავტორი: Харкевич А.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1954

გვერდები: 170

საინვენტარო ნომერი: 15296

ფასი: 3р.65к.

Физика

UDK: 53/14

სათაური: Физика

ავტორი: Перышкин А.В. Третьяков Н.П.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: УЧПЕДГИЗ

წელი: 1954

გვერდები: 416

საინვენტარო ნომერი: 13283

ფასი: 8р.60к.

Расчет характеристик и сопротивлений для электродвигателей

UDK: 53/12

სათაური: Расчет характеристик и сопротивлений для электродвигателей

ავტორი: Вешеневский С.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Госэнергоиздат

წელი: 1954

გვერდები: 326

საინვენტარო ნომერი: 12471

ფასი: 13р.25к.

Теория электронов

UDK: 53/12

სათაური: Теория электронов

ავტორი: Лоренц Г.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1955

გვერდები: 471

საინვენტარო ნომერი: 12500

ფასი: 16р.10к.

ფიზიკა (მოლეკულური ფიზიკა ნაწ.2)

UDK: 53/11

სათაური: ფიზიკა (მოლეკულური ფიზიკა ნაწ.2)

ავტორი: მ. ნოდია ვ.მამასახლისოვი მ. მირიანაშვილი და სხვ.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: კიროვის სახ. საქ. შრომის წითელი დროშ. ორდენოსანი პოლიტექნ.ინსტ

წელი: 1946

გვერდები: 331

საინვენტარო ნომერი: 10588

ფასი: 25 მან.

Физика образования осадков

UDK: 53/10

სათაური: Физика образования осадков

ავტორი: Под.ред. Дерягина Б.В. Хргиана Х.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1951

გვერდები: 254

საინვენტარო ნომერი: 10223

ფასი: 15р.30к.

Введение в статистическую физику

UDK: 53/8

სათაური: Введение в статистическую физику

ავტორი: Левич В.Г.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1959

გვერდები: 424

საინვენტარო ნომერი: 7963

ფასი: 19р.70к.

Основные представления современной физики

UDK: 53/7

სათაური: Основные представления современной физики

ავტორი: Иоффе А.Ф.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1949

გვერდები: 368

საინვენტარო ნომერი: 5932

ფასი: 7р.73к.

Физика наших дней

UDK: 53/6

სათაური: Физика наших дней

ავტორი: Франкфурт У.И. Френк А.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1971

გვერდები: 240

საინვენტარო ნომერი: 24888

ფასი: 71к.

Таблицы прямоугольных координат углов рамок, размеров рамок и площадей

UDK: 526.9(083)/1

სათაური: Таблицы прямоугольных координат углов рамок, размеров рамок и площадей

ავტორი: Под.ред. Рытова А.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Геолитиздат

წელი: 1953

გვერდები: 910

საინვენტარო ნომერი: 12337

ფასი: 43р.

Универсальные тахеометрические таблицы

UDK: 526(083)/1

სათაური: Универсальные тахеометрические таблицы

ავტორი: Андрианов И.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гослитстроиархиздат

წელი: 1952

გვერდები: 95

საინვენტარო ნომერი: 11592

ფასი: 7р.

Геодезические сигналы и их постройка

UDK: 526(02)/5

სათაური: Геодезические сигналы и их постройка

ავტორი: Фурсов В.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Геодезиздат

წელი: 1953

გვერდები: 327

საინვენტარო ნომერი: 12123

ფასი: 11р.

Геодезия

UDK: 526(02)/4

სათაური: Геодезия

ავტორი: Бобылев Г.З.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Госархиздат

წელი: 1950

გვერდები: 244

საინვენტარო ნომერი: 6781

ფასი: 11р.50к.

გეოდეზია

UDK: 12040

სათაური: გეოდეზია

ავტორი: ხუნჯუა გ.

ენა: Russian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1953

გვერდები: 431

საინვენტარო ნომერი: 12040

ფასი: 10მან.55კაპ.

გეოდეზია (წიგნი პირველი)

UDK: 526/3

სათაური: გეოდეზია (წიგნი პირველი)

ავტორი: ხუნჯუა გ.

ენა: Russian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1946

გვერდები: 581

საინვენტარო ნომერი: 5534

ფასი: 15მან70კაპ.