სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
უმაღლესი გეოდეზია (ტ.1)

UDK: 526/6

სათაური: უმაღლესი გეოდეზია (ტ.1)

ავტორი: ტაბატაძე კ.ტ.

ენა: Russian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ცოდნა

წელი: 1959

გვერდები: 370

საინვენტარო ნომერი: 18072

ფასი: 10მან.40კაპ.

Искусственные спутники земли

UDK: 525/4

სათაური: Искусственные спутники земли

ავტორი: Штернфельд А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1956

გვერდები: 180

საინვენტარო ნომერი: 15300

ფასი: 2р.85к.

Земля, её фигура и физические свойства

UDK: 525/3

სათაური: Земля, её фигура и физические свойства

ავტორი: В.Ф.Бончковский, Бублейнников Ф.Д.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1956

გვერდები: 252

საინვენტარო ნომერი: 14895

ფასი: 4р.05к.

ოთხი ლექცია დედამიწის წარმოშობის თეორიაზე

UDK: 525/2

სათაური: ოთხი ლექცია დედამიწის წარმოშობის თეორიაზე

ავტორი: ო.ი. შმიდტი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია

წელი: 1953

გვერდები: 85

საინვენტარო ნომერი: 11583

ფასი: 1მან.40კაპ.

Теория фигуры земли, основанная на началах гидростатики

UDK: 525/1

სათაური: Теория фигуры земли, основанная на началах гидростатики

ავტორი: Клеро А.

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1947

გვერდები: 358

საინვენტარო ნომერი: 2524

ფასი: 23р.

Физика космоса

UDK: 524(03)/1

სათაური: Физика космоса

პარალერული სათაური: Маленькая энциклопедия

ავტორი: Гл. ред. Сюняев Р.А,

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Советская Энциклопедия

წელი: 1986

გვერდები: 783

საინვენტარო ნომერი: 29058

ფასი: 5р.40к.

Солнце

UDK: 523.4/2

სათაური: Солнце

ავტორი: Аристов Г.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1953

გვერდები: 62

საინვენტარო ნომერი: 11357

ფასი: 95к.

Солнце

UDK: 523.4/2

სათაური: Солнце

ავტორი: Аристов Г.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1954

გვერდები: 39

საინვენტარო ნომერი: 13336

ფასი: 60к.

Марс

UDK: 523.4/1

სათაური: Марс

ავტორი: Шаронов В.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1947

გვერდები: 180

საინვენტარო ნომერი: 1237

ფასი: 12р.

Температуроустойчивые защитные покрытия

UDK: 521.8/1

სათაური: Температуроустойчивые защитные покрытия

ავტორი: АН ССР

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: Наука

წელი: 1968

გვერდები: 353

საინვენტარო ნომერი: 25646

ფასი: 1р86к.

Температуроустойчивые покрытия

UDK: 521.8/1

სათაური: Температуроустойчивые покрытия

ავტორი: АН ССР

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: Наука

წელი: 1985

გვერდები: 325

საინვენტარო ნომერი: 28866

ფასი: 3р.80к.

ალგორითმული ენა ალგოლ-60

UDK: 519.95/2

სათაური: ალგორითმული ენა ალგოლ-60

ავტორი: ე.დეკანოსიძის, დ. კვესელავას რადაქციით

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: მეცნიერება

წელი: 1968

გვერდები: 76

საინვენტარო ნომერი: 23361

ფასი: 34კაპ.

Пакет программ оптимального планирования эксперимента

UDK: 519.85/1

სათაური: Пакет программ оптимального планирования эксперимента

ავტორი: Денисов В.И. Попов А.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Финансы и статистика

წელი: 1986

გვერდები: 160

საინვენტარო ნომერი: 29447

ფასი: 90к.

Компьютер-творец

UDK: 519.766.23/1

სათაური: Компьютер-творец

ავტორი: Мичи Д., Джонстон Р.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1987

გვერდები: 255

საინვენტარო ნომერი: 29991

ფასი: 1р.

Вычислительные комплексы и моделирование сложных систем

UDK: 519:681.3/1

სათაური: Вычислительные комплексы и моделирование сложных систем

ავტორი: МГУ

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: МГУ

წელი: 1989

გვერდები: 216

საინვენტარო ნომერი: 1514

ფასი: 1р.50к.

Програмирование для математиков

UDK: 519.6(075.8)/1

სათაური: Програмирование для математиков

ავტორი: Кушниренко, А.Г. Лебедев, Г.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1988

გვერდები: 382

საინვენტარო ნომერი: 29949

ფასი: 1р.10к.

Оптимизирующие преобразования программ

UDK: 519.6/6

სათაური: Оптимизирующие преобразования программ

ავტორი: Касьянов В.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1988

გვერდები: 335

საინვენტარო ნომერი: 29980

ფასი: 1р.30к.

Программирование на языке симула-67

UDK: 519.6/2

სათაური: Программирование на языке симула-67

ავტორი: Андрианов А.Н Бычков С.П. Хорошилов А.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1985

გვერდები: 288

საინვენტარო ნომერი: 29135

ფასი: 1р.10к.

Рассказы о множествах

UDK: 519.5/1

სათაური: Рассказы о множествах

ავტორი: Виленкин Н.Я.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1965

გვერდები: 128

საინვენტარო ნომერი: 22087

ფასი: 18к.

Таблицы планов экспкримента для факторных и полиноминальных моделей

UDK: 519.28/2

სათაური: Таблицы планов экспкримента для факторных и полиноминальных моделей

ავტორი: Под. ред. Налимова В.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1982

გვერდები: 751

საინვენტარო ნომერი: 28043

ფასი: 2р.90к

Плонирование промышленных экспериментов

UDK: 519.28/1

სათაური: Плонирование промышленных экспериментов

ავტორი: Горский В.Г. и др.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1978

გვერდები: 112

საინვენტარო ნომერი: 1599

ფასი: 55к.

Таблицы и номограммы для расчета результатов гидпохимических анализов

UDK: 518.2/21

სათაური: Таблицы и номограммы для расчета результатов гидпохимических анализов

ავტორი: Соколов И.Ю.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Госгеолтехиздат

წელი: 1958

გვერდები: 85

საინვენტარო ნომერი: 16805

ფასი: 4р.70к.

Таблицы для подбора шестерен

UDK: 518.2/18

სათაური: Таблицы для подбора шестерен

ავტორი: Сандаков М.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Свердловск

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1951

გვერდები: 387

საინვენტარო ნომერი: 10327

ფასი: 20р.

Таблицы функций с формулами и кривыми

UDK: 518.2/12

სათაური: Таблицы функций с формулами и кривыми

ავტორი: Янке Е. Эмде Ф.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехиздат

წელი: 1948

გვერდები: 420

საინვენტარო ნომერი: 7900

ფასი: 22р.

Пятизначные таблицы натуральных значений тригонометрических функций для маркшейдеров

UDK: 518.2/8

სათაური: Пятизначные таблицы натуральных значений тригонометрических функций для маркшейдеров

ავტორი: Оглоблин Д.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Свердловск - Москва

გამომცემელი: металлургиздат

წელი: 1949

გვერდები: 204

საინვენტარო ნომერი: 5235

ფასი: 50р.

Таблицы логарифмов

UDK: 518.2/2

სათაური: Таблицы логарифмов

ავტორი: Кюстер Ф.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1941

გვერდები: 148

საინვენტარო ნომერი: 7

ფასი: 6р.50к.

ლოგარითმული შიმშა და ოთხნიშნა მათემატიკური ცხრილები

UDK: 518/1

სათაური: ლოგარითმული შიმშა და ოთხნიშნა მათემატიკური ცხრილები

ავტორი: ილ. შტეინბერგი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1946

გვერდები: 95

საინვენტარო ნომერი: 254

ფასი: 10მან.

ლოგარითმული შიმშა და ოთხნიშნა მათემატიკური ცხრილები

UDK: 518.2/1

სათაური: ლოგარითმული შიმშა და ოთხნიშნა მათემატიკური ცხრილები

ავტორი: ილ. შტეინბერგი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1946

გვერდები: 95

საინვენტარო ნომერი: 253

ფასი: 10მან.

Квантовая механика

UDK: 518.145/3

სათაური: Квантовая механика

ავტორი: Ландау Л.Д. Лифшиц Е.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1963

გვერდები: 702

საინვენტარო ნომერი: 21118

ფასი: 1р.17к.

Функции комплексного переменного и некоторые их приложения

UDK: 517.55/2

სათაური: Функции комплексного переменного и некоторые их приложения

ავტორი: Б.А.Фукс Б.В. Шабат

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1959

გვერდები: 376

საინვენტარო ნომერი: 17410

ფასი: 7р.30к.